Δήλωση συμμετοχής σχολικής μονάδας στις πιλοτικές δράσεις των Ευρωπαϊκών Έργων 'Open Discovery Space' και 'Ιnspiring Science Education'

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις πιλοτικές δράσεις των Ευρωπαϊκών Έργων 'Open Discovery Space' και 'Ιnspiring Science Education'" έχει ολοκληρωθεί.

Eυχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.