Request edit access
Noorte ankeet, 13 - 19 a.
Lp. noor!

Palun Sul osaleda Kiviõli piirkonna noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annad Kiviõli linnale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sinu vajadustele. Sinu poolt antud vastused aitavad edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide lahendamisel. Sinu arvamus on väga oluline.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.

Vastates vali palun see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.
Ankeet koosneb 26 küsimusest ja vastamiseks kulub aega keskmiselt 20 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 11. nov. 2016.a.

Uuringu kontaktisik on Helena Kivestu, e-post: helena.kivestu@gmail.com

Ette tänades,
Nikolai Vojeikin
Kiviõli linnapea

1. Kui palju Sa tead Kiviõli linnas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas! *
Ei ole kursis
Tean natuke
Olen hästi kursis
1. Kiviõli noortekeskuse tegevustest
2. Huvitegevusest (huviringide, treeningrühmade, huvikoolide, spordikoolide, tegevustest)
3. Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilasesindused, noortekogud) tegevusest
4. Noortelaagritest (nt. koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide laagritest)
5. Õpilasmalevast
6. Noorteüritustest, mis toimuvad Kiviõli linnas
2. Palun nimeta mõni noorteorganisatsioon või -ühendus, mis tegutseb Kiviõli linnas. Kirjelda palun, millega see organisatsioon tegeleb. *
Your answer
3. Kas Sinu arvates on Kiviõli linnas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas! *
Jah, on piisavalt
Võiks olla rohkem
Ei oska öelda
1. Noortekeskusi
2. Võimalusi tegeleda huvitegevusega (huvikoole, spordiklubisid)
3. Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilasesindusi, noortekogusid)
4. Võimalusi osaleda laste/noortelaagrites
5. Teavitamis- ja nõustamisteenuseid
6. Võimalusi osaleda õpilasmalevas
7. Laste- ja noorteüritus
4. Kas Sa osalesid või osaled 2016. aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja spordi-, tantsutrenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus? *
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016. aastal. Võid valida mitu vastuse varianti. *
Jah, osalesin
Ei osalenud
1. Huvitegevus(t)es ja huvihariduses (huviringides ja treeningrühmades huvikoolis, spordiklubides, noortekeskuses, klubis, koolis jne)
2. Noorteorganisatsiooni(de), noorteühendus(te), osaluskogu (õpilasesindus/üliõpilasesindus, noortekogud jms) tegevus(t)es
3. Noortelaagri(te)s
4. Õpilasmaleva(te)s
5. Laste-/ noorteüritus(te)l
6. Muu. Palun täpsusta küsimuse 5a all.
7. Ei osalenud üheski eelnimetatud noorsootöö tegevuses
5 a. Kui eelmises küsimuses vastasid "MUU", siis palun täpsusta:
Your answer
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016. aastal Kiviõli linna mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes. *
Required
6 a. Kui vastasid "MUU PÕHJUS", siis palun täpsusta!
Your answer
7. Kuidas oled rahul Kiviõli linna noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskus, huvikoolid, spordiklubi, huvikeskused, nõustamiskeskused) lahtiolekuaegadega? *
7 a. Kui vastasid "AJAD EI OLE MULLE SOBILIKUD", siis nimeta palun koht/kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi, põhjenda palun, miks.
Your answer
8. Kuidas oled rahul Kiviõli linna noorsootöö tegevuskohtade (nt huvikool, avatud noortekeskus, rulapark, spordisaal jne) asukohaga? *
8 a. Kui sa vastasid "ASUKOHAD EI OLE MULLE SOBILIKUD", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
Your answer
9. Huvikoolides, ringides, trennides, avatud noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks? *
9a. Kui vastasid "Halb", siis palun põhjenda.
Your answer
10. Millega sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta 3 tegevust. *
Your answer
11. Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud. Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled Kiviõli linna noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti! *
Required
13. Kuidas hindad lastele/noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (nõustaja on Sulle ligipääsetavas kohas, teenus on Sulle tasuta ning Sa tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta) Kiviõli linnas? *
13 a. Kui vastasid "HALB", siis palun põhjenda.
Your answer
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud? Vali palun 1 vastusevariant! *
Required
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel? *
16. Kuidas hindad saadud nõustamist Kiviõli linnas? *
16 a. Kui vastasid "HALB", siis palun põhjenda.
Your answer
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes? *
18. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust? *
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot). *
Your answer
20. Kas Sa oled 2016. a. jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi, ümarlaua, arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi? *
20 a. Kui vastasid "JAH, OLEN", siis palun täpsusta, kus Sa oled osalenud.
Your answer
21. Kas Sinu arvates Kiviõli linnas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega? *
22. Kas Sulle meeldib Kiviõli linnas elada? *
22 a. Kui Sa vastasid "EI MEELDI", siis palun põhjenda, miks ei meeldi.
Your answer
23. Mis on Sinu põhitegevus? *
24. Kui vana Sa oled? *
25. Kas oled ... *
26. Kus Sa elad? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service