Request edit access
Zasady przygotowania Studium Wykonalności i Inwestycji oraz BiznesPlanu w ramach działań/poddziałań współfinansowanych z EFRR RPO WO 2014-2020
Szkolenie specjalistyczne dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPO WO 2014-2020

Terminy do wyboru: 14 listopada 2016 lub 15 listopada 2016.
Miejsce: Sala Konferencyjna Orła Białego na Ostrówku, Urząd Marszałkowski Opole (obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepłenosprawnościami)
Imię i nazwisko *
Your answer
Nazwa instytucji *
Your answer
Adres instytucji *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Termin szkolenia *
Czy instytucja, którą Pan/Pani reprezentuje korzystała ze wsparcia z RPO WO 2014-2020 ? *
Czy instytucja, którą Pan/Pani reprezentuje planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020? *
Czy konieczne jest zapewnianie dodatkowych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami ? *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na przedmiotowe seminarium, a także na potrzeby prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. celów jest Marszałek Województwa Opolskiego (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole). Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service