Request edit access
Formulario de Inscrición CURSO INICIACIÓN AO TURISMO MARIÑEIRO. GALP Ría de Arousa
12 ao 15 de xuño.
Email address *
Curso: Iniciación ao Turismo mariñeiro no entorno do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Cumplimertar todos os campos requeridos.
A inscrición definitiva será comunicada mediante correo electrónico.
Inscrición gratuíta.
20 prazas.
Lugar de celebración: Pazo Vista Real. Caleiro- Vilanova de Arousa.
Horario: 16:00 a 20:00.

O curso vai dirixido a profesionais do sector da pesca e aos seus familiares ata 2º grao. Unha vez inscrito/a solicitarémoslle o documento acreditativo desta condición (profesional ou familiar)
Nome e apelidos
Your answer
Localidade
Your answer
É profesional do sector pesqueiro? Confraría á que pertence ou barco no que está enrolado (no seu caso):
Your answer
É familiar dalgún profesional do sector pesqueiro? Indicar grao.
Your answer
Teléfono de contacto
Your answer
Política de privacidade:

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos informámoslles a todos os usuarios que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán obxecto de tratamento conforme ao previsto no artigo 30 do REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE.

Responsable: o Galp Ría de Pontevedra será a entidade responsable do tratamento dos datos.

Finalidade: os seus datos quedarán incorporados nun ficheiro que ten como finalidade: "Creación dunha base de datos co fin de resolver sobre as solicitudes de praza admitidas e denegadas para a posterior organización do "Curso de Turismo Mariñeiro no entorno das Rías Baixas e do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia", enmarcado no proxecto Mar das Illas.

Lexitimación: o Galp Ría de Pontevedra comprométese a non facilitar estes datos para outra finalidade en ningún caso.

Dereitos: A persoa interesada poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose ao GALP Ría de Pontevedra, sito no Departamento de exportadores, 14. Lonxa de Marín. Porto de Marín. 36900 Marín, Pontevedra , ao través dun escrito asinado ao efecto e achegando fotocopia do seu DNI ou chamando o telefono 986 35 81 09. info@mardasillas.com
Aceptación da política de privacidade.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service