Request edit access
Library Services Grader (Panukat ng Serbisyong Pang-aklatan)
You can really contribute to bringing quality to the services we are providing at the moment by letting us understand your
perceptions and expectations to assess whether we are meeting those. Moreover, data you will provide will help us identify
our deficiencies which should be improved in the earliest possible time.

Please take just a few minutes to answer this survey on library services. In advance, we would like to thank you for your time in helping us plan for the future.

THE LIBRARY STAFF
_________________________________________________________________
Makatutulong ka na itaas ang kalidad ng serbisyong pang-aklatan na aming ibinibigay kung bibigyan mo kami ng pagkakataong maunawaan ang iyong mga pananaw at mga inaasahan kaugnay sa aming serbisyo upang aming matukoy kung ang mga ito ay aming natutugunan. Karagdan pa sa pagkatukoy ay matutulungan mo rin kami na maituwid ang aming pagkukulang at higit na mapabuti ang aming inihahatid na serbisyo sa lalong madaling panahon.

Maaari po lamang na magbigay ka ng ilang sandali upang sagutan ang mga makahanay na katanungan. Tanggapin mo po ang aming patiunang pasasalamat sa oras na igugugol mo sa pagtulong upang makapagplano ang mga tagapamahala ng aklatan para sa hinaharap.
Tagapamahala ng Aklatan

Email address *
LAC / LC Number *
Your answer
For each item, please check the criteria that most likely describes you.
Pindutin ang parisukat na iyong kasagutan na pinakamahusay na naglalarawan sa iyo.
Gender (kasarian) *
Required
Position (katayuan) *
Required
College Student's Course (kurso ng estudyante) *
Student's/Pupil's Grade Level (baitang ng estudyante) *
Faculty/Admin/Non-teaching's Office/Department (Opisina/departamentong kinabibilangan) *
In a semester, how often do you use the resources in the Library? (Sa isang semestre, gaano mo kadalas ginamit ang mga gamit pang-aklatan?) *
Required
How often do you access online journals through http://galegroup.com/itweb/dryanga? (Gaano mo kadalas binisita at ginamit ang mga elektronikong pahayagan ng Iskwelahan sa internet?) *
Required
How often do you use Yahoo, Google, or non-library gateways for information? (Gaano mo kadalas ginamit ang Yahoo, Google, at iba pang saliksikan sa internet?) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms