שאלון לתלמידים- שילוב תקשוב

לתלמידים שלום רב!

בשנת הלימודים הנוכחית נכנס בית-ספרכם לתהליך של שילוב תקשוב בתהליכי הוראה-למידה. בכדי ללמוד על התהליך עיריית ראשון לציון מבקשת שתשיבו בעילום שם על השאלון המצורף. בשאלון תמצאו היגדים / משפטים ותצטרכו לסמן עד כמה אתם מסכימים איתם.
בסוף השאלון לחצו על "submit".
תודה על שיתוף הפעולה!!
היחידה למדידה והערכה
מינהל חינוך ראשון-לציון

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  שיעור משולב תקשוב מעורר בי מוטיבציה ללמידה
  שיעור משולב תקשוב מעורר בי סקרנות ללמידה
  שיעור משולב תקשוב גורם לי להעמיק יותר בחומר הנלמד
  שיעור משולב תקשוב מאפשר לי להתבטא יותר
  שיעור משולב תקשוב מאפשר לי להציג יכולות שלא ניתן היה לדעת עליהן ללא התקשוב
  אני מרוכז יותר בשיעור כאשר הוא משולב תקשוב
  בשיעור משולב תקשוב אני לומד גם מחברים לכיתה (ולא רק מהמורה)
  בשיעור משולב תקשוב אני יותר פעיל מאשר בשיעור רגיל
  הייתי רוצה שכל השיעורים בביה"ס יהיו משולבי תקשוב
  Please enter one response per row
  במהלך שיעורי מתמטיקה בכיתה מוקרנים סרטונים ומצגות
  במהלך שיעורי מתמטיקה התלמידים מבצעים בכיתה משימות באתרי אינטרנט של ספקי תוכן (לדוג'- אופק, סנונית, גלים)
  במהלך שיעורי מתמטיקה התלמידים מבצעים בכיתה משימות מתוקשבות המבוססות על שימוש במאגרי מידע או ספרים דיגיטליים ברשת האינטרנט
  במהלך שיעורי מתמטיקה מוקרנים בכיתה סרטון/מצגת ולאחר מכן התלמידים מבצעים משימת למידה מתוקשבת בכיתה הקשורה למצגת/לסרטון
  בשיעורי הבית במתמטיקה התלמידים מקבלים משימות למידה מתוקשבות באתרים כמו אופק, סנונית וכד'
  בשיעורי הבית במתמטיקה התלמידים מקבלים משימות הדורשות שימוש בכלים פתוחים (כמו תוכנות גרפיקה ואנימציה, אקסל ויישומי גוגל כמו גוגלדוקס)
  על מנת להבין טוב יותר את החומר, אני צופה בסרטונים של פתרון תרגילים במתמטיקה שנמצאים ברשת האינטרנט (כגון אני-10, קאהן אקדמי, או סרטונים אחרים)
  Please enter one response per row
  במהלך שיעורי עברית בכיתה מוקרנים סרטונים ומצגות
  במהלך שיעורי עברית התלמידים מבצעים בכיתה משימות באתרי אינטרנט של ספקי תוכן (לדוג'- אופק, סנונית, גלים)
  במהלך שיעורי עברית התלמידים מבצעים בכיתה משימות מתוקשבות המבוססות על שימוש במאגרי מידע או ספרים דיגיטליים ברשת האינטרנט
  במהלך שיעורי עברית מוקרנים בכיתה סרטון/מצגת ולאחר מכן התלמידים מבצעים משימת למידה מתוקשבת בכיתה הקשורה למצגת/לסרטון
  בשיעורי הבית בעברית התלמידים מקבלים משימות למידה מתוקשבות באתרים כמו אופק, סנונית וכד'
  בשיעורי הבית בעברית התלמידים מקבלים משימות הדורשות חיפוש מידע באינטרנט
  בשיעורי הבית בעברית התלמידים מקבלים משימות הדורשות שימוש בכלים פתוחים (כמו תוכנות גרפיקה ואנימציה, אקסל ויישומי גוגל כמו גוגלדוקס)
  בשיעורי הבית בעברית התלמידים מקבלים לבצע תוצר למידה מתוקשב משלהם (לא כולל עבודות סיכום מודפסות)
  Please enter one response per row
  במהלך שיעורי מדעים בכיתה מוקרנים סרטונים ומצגות
  במהלך שיעורי מדעים התלמידים מבצעים בכיתה משימות באתרי אינטרנט של ספקי תוכן (לדוג'- אופק, סנונית, גלים)
  במהלך שיעורי מדעים התלמידים מבצעים בכיתה משימות מתוקשבות המבוססות על שימוש במאגרי מידע או ספרים דיגיטליים ברשת האינטרנט
  במהלך שיעורי מדעים מוקרנים בכיתה סרטון/מצגת ולאחר מכן התלמידים מבצעים משימת למידה מתוקשבת בכיתה הקשורה למצגת/לסרטון
  בשיעורי הבית במדעים התלמידים מקבלים משימות למידה מתוקשבות באתרים כמו אופק, סנונית וכד'
  בשיעורי הבית במדעים התלמידים מקבלים משימות הדורשות חיפוש מידע באינטרנט
  בשיעורי הבית במדעים התלמידים מקבלים משימות הדורשות שימוש בכלים פתוחים (כמו תוכנות גרפיקה ואנימציה, אקסל ויישומי גוגל כמו גוגלדוקס)
  בשיעורי הבית במדעים התלמידים מקבלים לבצע תוצר למידה מתוקשב משלהם (לא כולל עבודות סיכום מודפסות)
  Please enter one response per row
  במהלך שיעורי אנגלית בכיתה מוקרנים סרטונים ומצגות
  במהלך שיעורי אנגלית התלמידים מבצעים בכיתה משימות באתרי אינטרנט של ספקי תוכן (לדוג'- אופק, סנונית, גלים)
  במהלך שיעורי אנגלית התלמידים מבצעים בכיתה משימות מתוקשבות המבוססות על שימוש במאגרי מידע או ספרים דיגיטליים ברשת האינטרנט
  במהלך שיעורי אנגלית מוקרנים בכיתה סרטון/מצגת ולאחר מכן התלמידים מבצעים משימת למידה מתוקשבת בכיתה הקשורה למצגת/לסרטון
  בשיעורי הבית באנגלית התלמידים מקבלים משימות למידה מתוקשבות באתרים כמו אופק, סנונית וכד'
  בשיעורי הבית באנגלית התלמידים מקבלים משימות הדורשות חיפוש מידע באינטרנט
  בשיעורי הבית באנגלית התלמידים מקבלים משימות הדורשות שימוש בכלים פתוחים (כמו תוכנות גרפיקה ואנימציה, אקסל ויישומי גוגל כמו גוגלדוקס)
  בשיעורי הבית באנגלית התלמידים מקבלים לבצע תוצר למידה מתוקשב משלהם (לא כולל עבודות סיכום מודפסות)
  Please enter one response per row
  במהלך שיעורי רבי-מלל בכיתה מוקרנים סרטונים ומצגות
  במהלך שיעורים רבי-מלל התלמידים מבצעים בכיתה משימות באתרי אינטרנט של ספקי תוכן (לדוג'- אופק, סנונית, גלים)
  במהלך שיעורים רבי-מלל התלמידים מבצעים בכיתה משימות מתוקשבות המבוססות על שימוש במאגרי מידע או ספרים דיגיטליים ברשת האינטרנט
  במהלך שיעורים רבי-מלל מוקרנים בכיתה סרטון/מצגת ולאחר מכן התלמידים מבצעים משימת למידה מתוקשבת בכיתה הקשורה למצגת/לסרטון
  בשיעורי הבית במקצועות רבי-מלל התלמידים מקבלים משימות למידה מתוקשבות באתרים כמו אופק, סנונית וכד'
  בשיעורי הבית במקצועות רבי-מלל התלמידים מקבלים משימות הדורשות חיפוש מידע באינטרנט
  בשיעורי הבית במקצועות רבי-מלל התלמידים מקבלים משימות הדורשות שימוש בכלים פתוחים (כמו תוכנות גרפיקה ואנימציה, אקסל ויישומי גוגל כמו גוגלדוקס)
  בשיעורי הבית במקצועות רבי-מלל התלמידים מקבלים לבצע תוצר למידה מתוקשב משלהם (לא כולל עבודות סיכום מודפסות)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  רוב המורים מעלים לאתר ביה"ס דפי עבודה ומשימות מתוקשבות לתלמידים
  רוב המורים מעלים לאתר ביה"ס סיכומים ודפי הכנה לקראת מבחנים
  אני מתעדכן/מתעדכנת באתר ביה"ס על שיעורי הבית
  התלמידים מעלים לאתר ביה"ס מצגות ותוצרי משימות מסוגים שונים
  ההורים שלי משתמשים באתר ביה"ס כדי להתעדכן בהודעות שוטפות
  המידע על ביה"ס והמתרחש בו (חזון ותקנון, ייחודיות ביה"ס, לוח אירועים, טקסים, פרויקטים, תמונות מחיי ביה"ס וכד') קיימים באתר ביה"ס
  אתר ביה"ס הינו כלי חיוני עבורי כתלמיד
  Please enter one response per row
Request edit access