Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS, EKONOMIKAS MINISTRIJAS PLĀNOTAIS ATBALSTS, CFLA UN ALTUM

Labdien!

Paldies par izrādīto interesi piedalīties šajā seminārā! Sakarā ar lielo dalībnieku interesi, reģistrācija tiek pārtraukta, jo nav vairāk vietas!

Sekojiet līdzi informācijai - plānojam šādas tematikas seminārus arī turpmāk!

Ar cieņu,
Organizatori