Request edit access
Memòria d'activitats de les entitats que desitgen formar part del Consell Alimentari Municipal.
D'acord amb el que s'estableix en l'article 8 del Reglament del Consell Alimentari Municipal de València, aprovat en Ple Municipal el 26 d'abril de 2018, se sol·licita a les entitats interessades a formar part d'aquest Consell una memòria breu d'aquelles activitats desenvolupades en el municipi de València que tinguen relació almenys amb una de les línies Estratègiques del Pacte de Milà.

Aquesta informació serà tinguda en compte per la Comissió de Validació, constituïda per la Regidoria d'Agricultura, Horta i Pobles de València, així com aquelles organitzacions que han donat suport a la Regidoria en el procés participatiu vinculat a l'engegada del Consell Alimentari Municipal, d'acord a l'article 8 del Reglament del Consell.

Aquelles entitats que disposen d'una memòria d'activitats d'almenys un dels dos últims anys anteriors a 2017 podran adjuntar-la amb el formulari d'inscripció, sense tindre que contestar als punts 3 i 4 d’aquest document.

En el següent enllaç podran consultar les diferents línies de treball estipulades en el Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà:
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf

Al mateix temps, tal com s'estipula en l’article 7 del Reglament del Consell Alimentari Municipal, totes les entitats l'aprovació de les quals haja sigut confirmada per la Comissió de Validació, tindran el dret a presentar la seua candidatura a la Comissió de Permanent del Consell Alimentari Municipal, així com a la Vicepresidència en cas que hagen sigut escollides per a la Comissió Permanent.

Amb l'objectiu de poder preparar de la millor forma possible les candidatures i el desenvolupament de les votacions al llarg de la jornada de constitució, els preguem que indique també si desitja presentar-se tant a la Comissió de Permanent, com a la Vicepresidència del Consell Alimentari Municipal.

Per a qualsevol dubte, per favor, contacte amb el següent correu: consell.alimentari@valencia.es

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento del Consejo Alimentario Municipal de València, aprobado en Pleno Municipal el 26 de abril de 2018, se solicita a las entidades interesadas en formar parte de este Consejo una memoria breve de aquellas actividades desarrolladas en el municipio de València que tengan relación al menos con una de las líneas Estratégicas del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán.

Esta información será tenida en cuenta por la Comisión de Validación, constituida por la Concejalía de Agricultura, Huerta y Pueblos de Valencia, así como aquellas organizaciones que han dado apoyo a la Concejalía en el proceso participativo vinculado a la puesta en marcha del Consejo Alimentario, tal como se estipula en el artículo 8 del Reglamento del Consejo.

Aquellas entidades que disponen de una memoria de actividades de al menos uno de los dos últimos años anteriores a 2017 podrán adjuntarla con el formulario de inscripción, sin tener que contestar a los puntos 3 y 4 de este documento.

En el siguiente enlace podrán consultar las diferentes líneas de trabajo estipuladas en el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milàn:
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf

Al mismo tiempo, tal como se estipula en el artículo 7 del Reglamento del Consejo Alimentario Municipal, todas las entidades la aprobación de las cuales haya sido confirmada por la Comisión de Validación, tendrán el derecho a presentar su candidatura a la Comisión de Permanente del Consejo Alimentario Municipal, así como a la Vicepresidencia en caso de que hayan sido escogidas para la Comisión Permanente.

Con el objetivo de poder preparar de la mejor forma posible las candidaturas y el desarrollo de las votaciones a lo largo de la jornada de constitución, les rogamos indiquen también si desean presentarse tanto a la Comisión de Permanente, como la Vicepresidencia del Consejo Alimentario Municipal.

Para cualquier duda, por favor, contacte con el siguiente correo: consell.alimentari@valencia.es

Email address *
1. NOM DE L'ENTITAT/NOMBRE DE LA ENTIDAD: *
MARC DE REFERÈNCIA: EL PACTE DE MILÀ
Per favor, consulte l'enllaç indicat en la capçalera del formulari (Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà) per a verificar que accions inclou cada línia de treball.
2. LÍNEA/S DE TREBALL DE PACTE DE MILÀ SOBRE LA CUAL TREBALLA LA SEUA ENTITAT: *
3. ACTIVITATS QUE HA DESENVOLUPAT L'ENTITAT EN REFERÈNCIA A LES LÍNIES DE TREBALL ESMENTADES:
4. PER FAVOR, REALITZE UNA BREU DESCRIPCIÓ D'ALMENYS UNA DE LES ACTIVITATS ESMENTADES EN L'APARTAT ANTERIOR:
5. PER FAVOR, SI DESITJA FER QUALSEVOL COMENTARI O SUGGERIMENT ESCRIGA-HO A CONTINUACIÓ:
CANDIDATURES ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
Per favor, revise la nota informativa adjunta en el correu abans de contestar.
6. Desitja la seua entitat presentar-se com a candidata a la Comissió Permanent *
Required
7. Desitja la seua entitat presentar-se com a candidata a la Vicepresidència? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CERAI. - Terms of Service