XX LLIGA de FUTBOL-7

DE

MONTORNÈS DEL VALLÈS

2019 / 2020 

REGLAMENT DE

COMPETICIÓ

XX LLIGA de FUTBOL-7 de MONTORNÈS REGLAMENT DE COMPETICIÓ

ORGANITZACIÓ

La seva finalitat es promoure aquest esport i omplir el temps lliure. A continuació es relacionen les normes de competició que regiran durant el campionat .

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020 ARTICLE 1er.

FITXES a) Un responsable per equip . b) Número màxim de jugadors per equip 15 . ( per cada fitxa de mes 30addicionals) c) Les fitxes dels equips seran guardades a les instal·lacions de la lliga. Alhora del partit la persona que hi és a taula serà el responsable de passar la revisió de les fitxes.

e) Està totalment prohibit que un equip tingui jugant jugador/s sense fitxa tramitada i segellada per l’organització. seran sancionats amb la pèrdua del partit f) No es pot jugar amb equips diferents durant el mateix campionat. ( en canvi si es podrà jugar si es en altres divisions) g) L'equip que no es presenti a jugar el seu partit, sense haver avisat com a mínim 2 dies abans del partit de referència, haurà de pagar 20 € per a l'arbitratge.

ARTICLE 2on.

SISTEMA DE JOC Es jugarà segons els equips que hi hagin apuntats. en grups o divisions. El campió serà el que obtingui més punts.

ARTICLE 3rt.

DURADA DELS PARTITS 25 minuts per part amb 5 minuts de descans.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020

ARTICLE 4rt.

DISPOSICIONS GENERALS

a) Cada equip portarà una equipació numerada que haurà de coincidir amb la reflexa a l’acta. b) L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics, així com possibles

subtraccions durant la competició. c) Cada equip es farà responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar a les

instal·lacions esportives. d) Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica, així com qualsevol

objecte que pogués ser perillós per a la resta de jugadors. e) Cadascun dels equips hauran de presentar dos pilotas de futbol-7 en condicions òptimes per

poder jugar. f) En cas de pluja cal que els equips es presentin per disputar el partit. Serà el responsable

arbitral qui decideixi si es pot disputar o no el partit. g) Les normes tècniques de joc es remeten al reglament de la Federació Catalana de Futbol,

sense contar el fora de joc. h) Tot el que no està exposat en aquest reglament serà resolt pel comitè creat

per a aquest campionat. i) La participació en aquest campionat suposa l’acceptació de totes aquestes normes.

- La NO assistència a 1 partit, 20 euros i 0 punts. - La NO assistència a 2 partits, 40 euros i 0 punts. - La NO assistència a 3 partits, expulsió del campionat.

ARTICLE 5è.

SANCIONS: a) Serà obligat en aquest campionat, que tots els jugadors tinguin complerta la seva fitxa. b) La no presentació de fitxes o document acreditatiu de qualsevol jugador que per qualsevol motiu no hagi passat la revisió de fitxes serà motiu de perdre el partit. c) El públic d’un equip per l’organització es part de l'equip. Per tal motiu els equips seran responsables de les persones que els vinguin a veure com a públic. d) En l'acta només podran constar els jugadors que han passat la revisió de fitxes. Els jugadors que arribin més tard podran sol·licitar a l'àrbitre la revisió de la seva fitxa i incorporar-se al joc tant si es la primera com la segona meitat. e) En cas de suspensió d’un partit, si el comitè determina la continuació del mateix, només podran participar en la continuació els jugadors que estiguin inscrits en el moment de la suspensió. f) Si un equip abandona un partit i el comitè de competició considera que no hi ha motius per fer-ho, el partit serà donat com perdut per 3 a 0 i se l’hi restarà un punt de la classificació. g) Si un equip no es presenta a un partit sense motiu que el comitè de competició consideri acceptable i no avisa, perdrà el partit per 3 a 0.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020 h)L'Equip que no es presenti i/o per insuficiència numèrica no es pugui jugar el partit haurà de pagar l'import total de l’arbitratge. i) Si un equip ve a jugar amb menys de 5 jugadors, perdrà el partit 3 a 0, però podrà jugar partit amistós a la trobada. Si durant el partit es queda amb 4 jugadors, o sigui 3 expulsats, perd el partit 3 a 0. j) L'equip que guanyi tindrà 3 punts. El que empati 1 i el que perdi cap. k) Les Lligues, en cas d'empat per punts, es decidirà per :

1.-. Diferència de gols de tots els partits. 2.-. Punts obtinguts entre els seus enfrontaments 3.- Diferència de gols (favor menys contra) dels seus enfrontaments 4.- L’equip que més gols ha marcat. De persistir l'empat, l’organització determinarà en cada cas la forma de resoldre'l.L L) No es permet l'ajornament de cap partit si no és per una causa que el comitè de competició determini com de força major.

En tot cas, cal demanar l'ajornament amb un mínim de 15 dies abans del partit per escrit adreçat o per correu electrònic de la lliga de futbol7 o al comitè de competició.

M) En qualsevol sanció, al ser reincident lleu dintre de la mateixa temporada o greu en temporades anteriors serà motiu de major sanció.

per part d'aquest comitè, es demana a tots els jugadors d'aquest campionat, sobretot mes respecte cap als senyors col·legiats

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020

ES SANCIONARÀ SEGONS :

-La targeta blava suposarà la expulsió del partit, però podrà jugar un altre

jugador del equip. 1.- Cicle complert de cinc targetes grogues suposaran 1 partit de sanció. 2.- Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les decisions arbitrals suposarà 1 partit de sanció. 3.- Ser exclòs amb vermella directa i/o ser exclòs amb vermella per protestar l'àrbitre sense faltar-li el respecte ni insultar-lo suposarà d’1 a 5 partits de sanció. 4.- Desconsideració o menyspreu a l'àrbitre, jugadors contraris, companys o qualsevol persona suposarà 1 partit de sanció. 5.- Utilitzar mitjans violents contra un altre jugador estan la pilota en disputa

suposarà d ́1 a 3 partits de sanció. 6.- Provocar l'aturada del partit per no voler abandonar la pista o tenir un

comportament inadequat suposarà d ́ 1 a 3 partits de sanció. 7.- Provocar o incitar el públic suposarà d ́1 a 3 partits de sanció. 8.- Insultar o amenaçar un jugador contrari, company o qualsevol persona

excepte a l'àrbitre suposaran de 2 a 5 partits de sanció. 9.- Insultar l'àrbitre suposaran de 3 a 5 partits de sanció. 10.- Intent d'agressió a un jugador contrari, company o qualsevol persona excepte l'àrbitre suposaran de 3 a 5 partits de sanció. 11.- Intent d'agressió a l'àrbitre suposaran de 5 a 10 partits de sanció. 12.- Empentes o maltractes al jugador contrari que no puguin ser considerades agressions suposaran de 2 a 5 partits de sanció. 13.- Empentes o maltractes a l'àrbitre que no puguin ser considerades agressions suposaran de 6 a 10 partits de sanció. 14.- Agressions lleus a qualsevol persona excepte l'àrbitre suposaran de 5 a 15 partits de sanció. 15.- Agressions lleus a l'àrbitre suposaran de 10 mesos a 1 any de suspensió de sanció. 16.- Agressions greus a qualsevol persona excepte l'àrbitre suposaran de 15 partits de sanció fins a l’expulsió permanent del jugador o fins i tot de l'equip. 17.- Agressions greus a l'àrbitre suposarà l’expulsió permanent del jugador i/o de l'equip i a més el gabinet jurídic de l’Ajuntament de Montornès del Vallès emprendrà les accions legals oportunes per danys i perjudicis. El responsable de cada equip, una vegada finalitzat el partit, té el dret de comprovar les dades recollides per l’àrbitre, i així esmenar qualsevol error que pugui haver a l’acta, si no està d’acord podrà

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020 presentar una al·legació per escrit, fins el dilluns a les 21 hores immediatament posterior a la jornada.

Serà obligació del delegat o responsable de cada equip assabentar-se de les decisions del comitè de competició de cada setmana per si té sancions. Ho podrà fer tant al taulell d’anuncis del camp de futbol o a la web.

Les infraccions comeses per jugador, personal tècnic o públic d’un equip dintre de les instal·lacions esportives municipals serà també sancionat amb el mateix criteri.

La participació de qualsevol equip en la XX Lliga de Futbol-7 de Montornès del Vallès significa l’acceptació de totes les normatives del reglament del departament de l’organització del club.

Per qualsevol assumpte no estipulat o prou clar en aquest reglament, el comitè de competició serà l'encarregat de dictaminar la resolució.

La organització es reserva el dret de modificar dates i qüestions del calendari de competició i qualsevol article d'aquest reglament, tot pel bé de la competició tanmateix per circumstancies i noves experiències ho consideri oportú, els equips podran sol·licitar sempre l’última versió del calendari de joc i del reglament. Només podran jugar els jugadors que estiguin en acta. En el cas de que algun equip, encara que sigui per mutu acord dels dos responsables dels equips i/o pel sr. àrbitre inscriguin un jugador/s en l'acta del partit, se l’hi donarà com partit perdut amb el resultat de 3 – 0,

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020

ARTICLE 6è.

ASSEGURANÇA ACCIDENTS/LESIONS: La organització no es farà càrrec de cap assegurança esportiva de cap participant d’aquesta XX Lliga de Futbol-7. Serà responsabilitat de cada jugador/responsable i/o entrenador de tenir una assegurança pròpia si ho troben necessari, tot jugador/responsable i/o entrenador admeten jugar sense cap tipus d’assegurança que no sigui la pròpia.

e) L'Equip que no accepti i/o no hagi fet el pagament d’aquest requisit,la primera vegada perdra el partit,la segona vegada tornara a perdra el partit i a la tercera quedarà desqualificat i per tant retirat de la Lliga. S’agafarà un altre equip de la llista d'espera.

f) Els àrbitres també poden ser expulsats si no compleixen amb la seva tasca

g) Les actes es signaran desprès d'acabar el partit quan estigui omplerta amb totes les seves dades i amb el resultat final, per no tindrà cap problema de que aquest estigui equivocat, ja

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020 que el resultat final amb les actes signades serà el definitiu e inapel·lable. I seran els responsables dels equips, de revisar aquestes actes,una vegada acabat el partit, h) Les observacions del partit del Sr. àrbitre seran exclusivament anotacions i/o dades privades, sense dret de veure-les cap responsable, capità, i/o jugador d'equip. i) Cada equip posarà la seva pilota en una de les dues parts dels partits de manera obligatòria. En cas negatiu pot determinar sancions.

ARTICLE 7è.

RETIRADA I/O DESQÜALIFICACIÓ D ́UN EQUIP DURANT LA COMPETICIÓ: a) És donarà com no vàlids tots els resultats obtinguts en els partits jugats contra aquest equip amb concret.

ARTICLE 8é .

NO PRESENTACIÓ . a) Quan un equip no es presenti i/o no tingui suficients jugadors per començar el partit, l'àrbitre esperarà 5 minuts. i en el cas de seguir sense presentar-se i/o tenir insuficiència numèrica de jugadors per començar el partit, l'àrbitre donarà per guanyador del partit amb un resultat de 3 - 0 a l'equip presentat .

b)L'Equip que no es presenti i/o per insuficiència numèrica no es pugui jugar el partit haurà de pagar l'import total de l’arbitratge.

ARTICLE 10é.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ XX LLIGA DE FUTBOL-7 MONTORNÈS 2019 / 2020

PARTITS SUSPESOS PER CAUSES EXTRA ESPORTIVES: En el cas de no poder-se jugar un partit per causes extra esportives, serà el comitè de competició qui determini dia i hora per recuperar aquest partit.

ARTICLE 11é.

PUNTUACIONS LLIGA: a) 0 punts partit perdut. b) 1 punt partit empatat. c) 3 punts partit guanyat.

ESPORTIVITAT: a) 2 punts targeta groga. b) 5 punts targeta vermella.

ARTICLE 12è

NORMES INTERNES DE JOC: a) No hi hauran expulsions de dos minuts. b) No hi hauran fora de jocs. c) No es podrà demanar camp temps mort . d) Els descans seran de 5 minuts. Els horaris es tenen que complir, 1 h per partit.

ARTICLE 13è.

REGLAMENT DISCIPLINARI: La participació de qualsevol equip, en la XIX Lliga de Futbol-7 significa l’acceptació de tots els articles d’aquest reglament.