Published using Google Docs
Võrgustiku esindamise põhimõtted
Updated automatically every 5 minutes

Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku kokkulepped organisatsiooni esindamises

Organisatsiooni esindaja:

- Organisatsioon määrab omale ühe kindla esindaja.

- Organisatsiooni esindaja ei pea olema juhatuse liige, aga võib.

- Organisatsiooni esindaja ametiaeg on tähtajatu.

- Igal organisatsioonil on õigus ükskõik millisel ajahetkel oma esindaja välja vahetada.

Organisatsiooni esindaja ülesanded:

- Organisatsiooni esindaja ülesandeks on vahendada infot koostöövõrgustiku ja organisatsiooni vahel ning vastupidi.

- Organisatsiooni esindaja ülesandeks on tutvustada võrgustikku oma organisatsioonis.

- Oluline info jõuab nii organisatsiooni esindaja isiklikule meilile kui ka organisatsiooni üldmeilile.

- Oma ametiaja lõppedes leiab organisatsiooni esindaja oma ametikohale uue esindaja.

Ootused organisatsiooni esindajale:

- Organisatsiooni esindaja käib igal võimalusel ümarlaual; organisatsiooni esindaja kohalolek ümarlaual ei tähenda, et organisatsioonist ei võiks tulla ümarlauale teisi organisatsiooni liikmeid.

- E-hääletustel tehtavate otsuste tegemisel vastutab organisatsiooni esindaja selle eest, et organisatsioon esitab oma seisukoha. Esindaja vastus on võrgustiku jaoks terve organisatsiooni seisukoht; see tähendab, et enne otsuse teavitamist võrgustikule, peab esindaja olema teemat arutanud kogu organisatsiooniga.

- Organisatsiooni esindaja lisab võrgustiku Facebooki gruppi oma organisatsiooni liikmed.

- Organisatsiooni esindaja tagab organisatsiooni esindatuse võrgustiku üritustel.

- Organisatsiooni esindaja on läbi lugenud võrgustiku tutvustuse liikmele.

- Osaleda esindajate kokkusaamisel, kus räägitakse ära kogu koostöövõrgustikuga seotud info ning organisatsiooni esindaja ülesanne on seda infot kogu enda organisatsiooniga jagada.

- Organisatsiooni esindaja on kohustatud teavitama võrgustiku haldusmeeskonda 2 nädala jooksul pärast uue juhatuse ametisse astumist ja/või võrgustiku esindaja kontaktide muutust toimunud muutusest ja edastama meeskonnale uued kontaktid

- Organisatsiooni esindaja täidab küsimisel kontaktandmete vormi (juhatuse kontaktid, esindaja kontaktid, liikmete arv organisatsioonis) enda organisatsiooni kohta ja vastutab info õigsuse eest; see tähendab, et muudab infot juhatuse ja esindaja muutudes.