East Varsity

335

DC Varsity

PLAYOFFS

2019

3

NATIONAL

Hickory 9:50

East Varsity

305

ACADEMIC

Hastings

CHAMPIONSHIP

14

270

 

Walnut B 11:10

East Varsity

280

Paul Blazer

285

6

Chestnut 9:50

John P. Stevens

300

John P. Stevens A

11

340

Walnut B 11:50

Irvington 210

Irvington

315

2

Irvington

355

Magnolia C 9:50

15

Friends Acad

260

Chestnut 8:30

Friends Aca

250

18

FAU

235

Hickory 11:10

Irvington

325

7

Lenape

370

Poplar 9:50

Lenape

210

10

Byram Hills A

250

Magnolia C 1:10

Parkland

8

Morrillton

180

Hickory 10:30

Chatham A

275

9

Chatham A

305

Chestnut 11:10

Parkland A

415

16

Father Duenas A

185

Magnolia C 8:30

Logan

230

17

Logan

280

Walnut A 10:30

Parkland A

280

       

1

Parkland A

305

Hickory 11:50

Parkland

 280

280280

5

Emmaus A

245

Chestnut 10:30

Emmaus A

255

12

South Glens Falls

225

Walnut A 11:10

Ysleta

135

4

Skyview

260

Walnut B 10:30

Ysleta

270

13

Ysleta

300