1: CÁCH TẠO ĐƠN HÀNG.

2: TRA CỨU BƯU KIỆN BƯU PHẨM

3: QUẢN LÝ VẬN ĐƠN ĐÃ IN

4: XUẤT FILE EXCEL VẬN ĐƠN ĐÃ GỬI.

5: THÊM ĐỊA CHỈ GỬI HÀNG.

* NÂNG CAO: HƯỚNG DẪN UPLOAD ĐƠN HÀNG EXCEL

newpost.vn - khachhang.newpost.vn

[1]

Màn hình sau khi đăng nhập:

PHẦN 1: CÁCH TẠO ĐƠN HÀNG.

                                                                

KIỂM TRA THÔNG TIN - BẤM LƯU ĐỂ HOÀN TẤT IN VẬN ĐƠN

PHẦN 2: TRA CỨU BƯU KIỆN BƯU PHẨM

PHẦN 3: QUẢN LÝ VẬN ĐƠN ĐÃ IN

PHẦN 4.XUẤT FILE EXCEL VẬN ĐƠN ĐÃ GỬI.

PHẦN 5: THÊM ĐỊA CHỈ GỬI HÀNG.

Tạo sẵn thông tin nhiều người gửi khác nhau.

Thông tin cá nhân/ Địa Chỉ Người Gửi.

* NÂNG CAO: HƯỚNG DẪN UPLOAD ĐƠN HÀNG EXCEL

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Chuyển phát nhanh New Post                                                                                                                                                                                                                            1900 636789


[1] Last edited: 26/06/2018