Published using Google Docs
Інструкція “Автоклієнт”
Updated automatically every 5 minutes

РОС

Інструкція щодо роботи з додатком «Автоклієнт»

версія 3.0.0

Загальний опис

 

Модуль «Автоклієнт» комплексу «Приват24 для бізнесу» призначений для обслуговування корпоративних клієнтів, приватних підприємців.

«Автоклієнт» – програмне забезпечення, що дозволяє налаштувати періодичне автоматичне отримання виписок/залишків за рахунками та імпортувати платежі в Приват24.

Сформувати Автоклієнт може уповноважена/довірена особа підприємства в межах своїх повноважень (доступ до рахунків та операцій синхронні у веб-версії та додатку «Автоклієнт»).

Модуль має графічний веб-інтерфейс, за допомогою якого можна завантажити новий Автоклієнт з необхідними налаштуваннями.

Перехід у нову версію «Приват24 для бізнесу»

Для переходу в нову версію «Приват24 для бізнесу» необхідно на головній сторінці у верхньому правому кутку натиснути на кнопку «Новий дизайн».

Додавання нового автоклієнта

1. Для додавання нового Автоклієнта або оновлення необхідно вибрати підприємство, потім перейти до меню «Каталог послуг».

2. У меню «Каталог послуг» виберіть розділ «Автоклієнт» та натисніть кнопку «Підключити», потім – «Відкрити».

3. Для додавання нового Автоклієнта натисніть кнопку «Додати «Автоклієнт».

4. У вікні генерації Автоклієнта введіть найменування, виберіть формат файлу для експорту виписки, кодування даних файлу експорту виписки, інтервал виконання наступного запиту на отримання виписки й залишків і введіть шлях для збереження оборотно-сальдової відомості, шлях для збереження файлів виписки, шлях для збереження файлу з платежами, підготовленими до імпорту, шлях для збереження файлу з імпортованими платежами, шлях для збереження відхилених платежів. За замовчуванням відомість (залишки) і виписка зберігаються до папки balance і statements, дані для імпорту платежів в папки prepared, saved, rejected, які знаходяться в папці додатка «Автоклієнт».

При виборі формату dbf виписка та оборотно-сальдова відомість будуть збережені в одному файлі за вибраними рахунками одного підприємства, при виборі формату csv - виписка та відомість будуть збережені в окремі файли за кожним вибраним рахунком одного підприємства або в одному файлі по всім рахункам (для цього необхідно вибрати “Вивантажувати дані по всіх рахунках в один файл” як показано на скриншоті нижче).

У вкладці «Доступні рахунки», виберіть рахунки, за якими необхідно налаштувати періодичне автоматичне отримання виписок/залишків (за замовчуванням вибрано всі рахунки).

У вкладці «Додаткові налаштування» можна зазначити обмеження за IP-адресою, параметри проксі (якщо Ваше підключення здійснюється через проксі-сервер).

Після зазначення налаштування натисніть кнопку «Зберегти».

5. У журналі відобразиться створений Автоклієнт, який необхідно завантажити та запустити. Для цього натисніть на значок «Встановити», на який вказує стрілка на скриншоті нижче.

6. У вікні, що з’явиться, завантажте Автоклієнт за посиланням. Для оновлення Автоклієнта потрібно деінсталювати Автоклієнт, який було встановлено раніше (за допомогою деінсталятору unins000.exe, який знаходиться в папці Автоклієнту або через системне управління додатків на Вашому комп'ютері) та встановити новий.

7. Натисніть autoclientInstaller.exe, прийміть умови угоди, виберіть шлях для установки Автоклієнту та запустіть додаток. За замовчуванням буде створено папку с назвою ід підприємства, наприклад 123456.

Якщо Автоклієнт вже було встановлено раніше, оберіть інший каталог для встановлення цієї версії.

Запуск декількох Автоклієнтів

Необхідно встановити Автоклієнт, виконавши кроки 1-7 для кожного підприємства.

Додаткові функції

Для активації/деактивації автоклієнта необхідно натиснути на значок «Активувати/Деактивувати», на який вказує стрілка на скриншоті нижче.

Для редагування налаштувань необхідно натиснути на значок «Редагувати Автоклієнт» (на нього вказує стрілка на скриншоті нижче), внести зміни в поля у формі, що з’явиться та зберегти. Автоклієнт автоматично отримає нові налаштування та буде їх використовувати.

Для видалення автоклієнта натисніть на значок «Видалити Автоклієнт» (на нього вказує стрілка на скриншоті нижче).

Імпорт платежів

Вимоги:

Кроки для імпорту платежів:

  1. Необхідно вставити файл з платежами в папку prepared;
  2. Якщо Автоклієнт вимкнений, то необхідно його запустити, якщо включений, то імпорт почнеться при наступному запиті даних;
  3. Файл з успішно збереженими платежами буде розміщений в папці "saved", файл з платежами в реквізитах яких є помилки разом з лог файлом опису в якому поле помилки - в папці "rejected".

     Структура файлу в форматі dbf має відповідати вимогам:

 

Назва поля

Тип поля

Довжина

Дес.

N_D

CHARACTER

10

0

SUMMA

NUMERIC

15

2

COUNT_A

CHARACTER

29

0

NAME_B

CHARACTER

40

0

MFO_B

CHARACTER

9

0

COUNT_B

CHARACTER

29

0

N_P

CHARACTER

160

0

OKPO_B

CHARACTER

10

0

SER_PAS_B

CHARACTER

2

0

NOM_PAS_B

CHARACTER

9

0

Сірим кольором виділені обов’язкові поля.

Назва поля

Опис поля

Приклад

N_D

Номер документу

77

SUMMA

Сума платежу

2015.99

COUNT_A

Номер рахунку/карти

платника

UA593052990000026001555777001

NAME_B

Найменування отримувача

ТОВ Львів

MFO_B

МФО банку отримувача

305299

COUNT_B

Номер рахунку/картки отримувача

UA453052990000026009444333002

N_P

Призначення платежу

Оплата згідно

угоди 22 від

01.01.2015р., ПДВ

...

OKPO_B

Код ЄДРПОУ / ІПН отримувача

13422702

SER_PAS_В

Серія паспорту отримувача

АК

NOM_PAS_В

Номер паспорту/id паспорту отримувача

126126

(126126126 для id паспорту)

Структура файлу повинна відповідати опису, а необов’язкові поля можна залишити порожніми.

Системні вимоги

Windows Server 2008 64х, Windows Server 2012 64х, Windows 7 64х, Windows 8 64х, Windows 10 64х.

На папку з встановленим Автоклієнтом повинно бути права на читання та запис.

Опис формату експорту транзакцій CSV

Найменування файлів автоматично формуються в наступному форматі:

Виписка за поточний день:

{14_останніх_цифр_номеру_рахунку_або_IBAN_рахунок}{валюта}{дата} _opers.csv, наприклад:

26001222148856UAH0202201603022016_opers.csv або

UA453052990000026001222148856UAH0202201603022016_opers.csv;

Виписка за попередній день:

{14_останніх_цифр_номеру_рахунку}{валюта}{дата} _lastday.csv, наприклад:

26001222148856UAH0102201603022016_lastday.csv або

UA453052990000026001222148856UAH0202201603022016_lastday.csv

Оборотно-сальдова відомість:

{14_останніх_цифр_номеру_рахунку}{валюта}{дата}_saldo.csv, наприклад:

26001222148856UAH0102201603022016_saldo.csv або

UA453052990000026001222148856UAH0202201603022016_saldo.csv

роздільник копійок в файлі "." (крапка)

Якщо на інтерфейсі не обраний чекбокc «Включати дату в найменування файлів» то назва файлів буде без дати. Виписка буде формуватися в одному файлі за рахунком.

Структура файлу з експортованими виписками (транзакціями) в форматі CSV (ХХХ_opers.csv)

Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

Файл експорту виписки формується в кодуванні, яке вибране клієнтом в інтерфейсі модуля.

Приклад файлу експорту транзакцій представлений нижче:

ЄДРПОУ;МФО;Рахунок;Валюта;Дата операцiї;Код операцiї;МФО банка;Назва банка;Рахунок кореспондента;ЄДРПОУ кореспондента;Кореспондент;Номер документа;Дата документа;Дебет;Кредит;Призначення платежу;Гривневе покриття

12345678;305299;UA453052990000028091050654321;UAH;01.03.2016 10:04:00;1;305299;ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";UA453052990000029024050123456;14360570;Взаиморасчет;300;01.03.2016;;65.00;Принятые платежи 29.02.2016;0.00;

Структура файлу оборотно-сальдової відомості в форматі CSV (XXX_saldo.csv)

Оборотно-сальдова відомість являє собою деталізовану відомість по одному або декільком рахунках.

Опис полів, які експортуються в оборотно-сальдової відомості в форматі CSV представлено нижче:

Файл експорту завжди формується в кодуванні, яка обрана клієнтом в інтерфейсі модуля.

Приклад файлу експорту оборотів представлений нижче:

Дата оборота;Рахунок;Валюта;Вхідний залишок;Гривневе покриття;Обороти ДТ;Гривневе покриття;Обороти КТ;Гривневе покриття;Вихідний залишок;Гривневе покриття;

01.03.2016 00:00:00; UA453052990000026001050013411; UAH; -4927804.10;0.00;6267691.98; 0.00;4927804.10;0.00; -6267691.98;0.00;

Описи формату експорту транзакцій DBF

Найменування файлів автоматично формуються в наступному форматі:

Виписки за поточний день: JBKL_REC.DBF

Оборотно-сальдова відомість: MO {дата} .dbf, наприклад,

MO171025.dbf;

Виписки за попередній день:  MJ {дата} .dbf, наприклад,

MJ171025.dbf.

Структура файлу з експортованими виписками (транзакціями) в форматі DBF (JBKL_REC.DBF)

Найм-ня поля

Тип поля

Довжина

Розшифровка найменування поля

Приклад значення

TIP  

Character      

4

Crrp, Crrm

N_D  

Character      

10

Номер документа

G0418S2IPX

DATE

Character      

8

Клієнтська дата

20160418

SUMMA

Numeric

15.2

Сума документа

600.00

NAME_A    

Character      

40

Найменування рахунка платника

ПАРТНЕР КОНСАЛТИНГ ТОВ

COUNT_A

Character      

29

Рахунок платника

UA453052990000026008052725794

MFO_A

Character      

9

Код банка А

305299

BANK_A

Character        

45

Найменування банка A

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

NAME_B  

Character      

40

Найменування рахунка отримувача

КИЇВСТАР, ПРАТ

COUNT_B      

Character      

29

Рахунок отримувача

UA453052990000026008164716001

MFO_B

Character      

9

МФО банка отримувача

321842

BANK_B  

Character    

45

Найменування банка B

КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ

N_P

Character  

160

Призначення платежу

Переплата за послуги звяку особовий рахунок 5204067 в т.ч. ПДВ 20% - 1666.67 грн.

VAL

Character        

4

Валюта документа

UAH

OKPO_A    

Character      

10

Код ОКПО платника

14360570

OKPO_B

Character  

10

Код ОКПО отримувача

21673832

TIME

Character      

17

Дата і час операції

20160418T01:31:00

COUNT

Character  

16

Не використовується

REF

Character  

15

Референс документа

HSKLG0418L04WA.

Опис полів, які експортуються, представлено нижче:

TIP    N_D    DATE    SUMMA    NAME_A    COUNT_A    MFO_A    BANK_A    NAME_B    COUNT_B    MFO_B    BANK_B    N_P    VAL    OKPO_A    OKPO_B    TIME    COUNT    REF

Crrm    1    20170913    26,23    UAH клиента для покупки USD    UA453052990000029000000000000   305299    ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"    TEST_TEST    UA453052990000026000000000000    305299    ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"    Возврат средств от 13-09-2017    UAH    14360570    31435622    20170913T12:47:00            DNH0H9DW03AKV1

Структура файлу виписки в форматі DBF (MJ {дата} .dbf}

BRNM - 4-х значний код банку

J_CS - рахунок відправника

J_CR - рахунок одержувача

J_S - сума платежу

J_SV - сума в еквіваленті

J_CURR - курс перерахунку

J_CCY - валюта

J_N - призначення платежу

J_FIL - код МФО банку

J_DDOC - дата документа

J_DAV - дата проведення платежу

J_SNAME - найменування відправника

J_SFIL - найменування банку відправника

J_RFIL - найменування банку одержувача

J_WHATF1 - призначення платежу

J_REF - референс платежу

J_TIME - час проведення платежу

Структура файлу оборотно-сальдової відомості в форматі DBF

(MO {дата} .dbf)

BRNM - 4-х значний код банку

SC - номер рахунку, за яким сформовано оборотно-сальдова відомість

NAME - найменування платника

ON - вхідний залишок

OK - вихідний залишок

OBD - обороти ДТ - сумарний оборот по дебету за день в валюті рахунку;

OBK - обороти КТ - сумарний оборот по кредиту за день в валюті рахунку;

ONV - вхідний залишок в еквіваленті

OKV - вихідний залишок в еквіваленті

OBDV - обороти ДТ в еквіваленті

OBKV - обороти КТ в еквіваленті

DPRD - дата формування файла з відомістю

DPD - дата виписки за попередній день

CCY - валюта

FIL - філія

Інтеграція з Банком

Все включено

      В сервіс Бухгалтерія Онлайн вже додана інтеграція з Банком, оновлюється автоматично

Додатки для вашої облікової системи

  1. Автоклієнт - для будь-якої облікової системи (опис нижче)
  2. Модуль обміну з Приват24 - для облікових систем BAS/1C, що розроблено в Україні
  • старий інтерфейс «Приват24 для бізнесу» меню «Послуги – Бухгалтерам – Додаток до бухгалтерської програми» або
  • новий інтерфейс «Приват24 для бізнесу» меню «Каталог послуг».

Не передавайте ID та Токен третім особам. Якщо плануєте зберігати або використовувати Id і Токен не на своєму сервері або додатку, ознайомтеся з їх політикою конфіденційності та інформацією про безпечність, щоб дізнатися, як вони будуть використовувати і захищати ваші дані.

Для розробників:

Опис API