Published using Google Docs
Velkommen til Hoeggen KFUK-KFUM-Speiderne!
Updated automatically every 5 minutes

Translated version.

Velkommen til Hoeggenspeiderne!

Liker du å være ute? Turer i skog og mark, flammende bål, kanopadling, skattejakt, lære noe nytt, klatre i høye tårn, bygge store ting, lek og moro? Speiding gir opplevelser for livet. Bli speider du også!

En speider får mange nye venner, drar på møter, turer og leirer, og har det morsomt sammen med andre speidere. Du vil få prøve nye ting, utfordres til å ta ansvar, lære å samarbeide og får opplevelser for livet.

Hva er Hoeggen KFUK-KFUM-Speiderne?

Vi er en speidergruppe som tilhører Norges KFUK-KFUM-Speidere. Vi er også tilknyttet Nidelven menighet og henter medlemmer fra hele kirkesognet, fra Tempe til Bratsberg og fra Fossegrenda til Steinåsen.

Hvilke aldersgrupper er det for?

Vi har speidere fra skolealder og oppover: Oppdagere (1.-2. klasse), Stifinnere (3.-4. klasse), Vandrere (5.-10. klasse) og Rovere (videregående og oppover).

Hvor mange aktive speidere er det i gruppa?

For tiden er vi nesten 30 aktive speidere og 5 aktive ledere.

Er det både jentespeidere og guttespeidere i gruppa?

Ja.

Når er det møter?

Som regel hver torsdag kl. 17:30 - 19:30. Det er noen unntak, og så møtes vi av og til i helgene. Vi kommer snart med semesterplan for 2023, den endres og holdes oppdatert fortløpende.

Hvordan får jeg oppdatert informasjon?

Vi har en Spond-gruppe der de som vil kan melde seg på for å få påminnelser om kommende arrrangementer og mulighet til å koordinere med andre speidere.

Hvor er møtene?

Vi møtes som regel på parkeringsplassen på motsatt side av veien for Blakli holdeplass, og så går vi opp forbi trafo-stasjonen til skogholtet bak smørebua, der vi har møtene. Men igjen -- det finnes unntak. Se semesterplanen for hva som er tilfelle for hvert møte.

Hender det at dere ikke er utendørs på speidermøtene?

Ja, og kanskje spesielt i den mørkeste tiden av året.

Hva gjør dere på møtene?

Vi begynner møtet med en sang. Så er det litt informasjon før går vi opp i skogen. Det varierer veldig hva vi gjør på speidermøtene, men vi leker ofte. Kanskje øver vi oss på spikking, eller på å tenne bål når det er tillatt. Vi studerer og lærer om årstidene, naturen, friluftsliv, oss selv og samfunnet vi lever i. Vi tar forskjellige speidermerker som vi kan feste på skjortene.

Av og til drar vi på kanotur eller andre utflukter. Noen ganger er det en kort andakt eller et ord for dagen i løpet av møtet. Til slutt synger vi speiderbønnen, så sier en av speiderlederne “vær beredt!” og alle svarer med “alltid beredt!” og gjør speiderhilsen.

Hva gjør dere utenom de ukentlige møtene?

Av og til har vi overnattingsturer. Før jul pleier vi å ha juleverksted. Vi bidrar på flere tradisjonsrike gudstjenester i løpet av året, blant annet friluftsgudstjenesten på slutten av vårsemesteret og 1. søndag i advent når vi bærer inn fredslyset fra Betlehem.

Det mest interessante for en speider er jo å dra på leir. Det skjer ikke så ofte, men når det skjer så er det stort. Vi var nettopp på landsleir på Forsand sommeren 2022.

De som er vandrere og eldre drar av og til på haik, det vil si at de er ute i naturen på egen hånd i et døgn. Fra ungdomsskolealder av er det også et stort regionalt og nasjonalt tilbud av kurs, opplevelser og leir som de kan dra på individuelt eller i små grupper.

Kan hvem som helst bli med?

Alle i skolealder eller eldre kan bli med.

Voksne kan bli med som ledere eller assistenter. Hvis du er interessert har vi en side på frivillig.no der du kan lese mer.

Vi har også noen speiderledere som ofte har med barn i førskolealder til speidermøtene. Du kan altså si at det er en slags familiespeiding på gang, men foreløpig er de bare med “på kjøtt og flesk”. Hvis du er interessert i å være med, ta kontakt! Se kontaktinformasjon nederst.

Kan man bare prøve noen ganger?

Ja. Si gjerne fra om at du kommer, men du kan også bare møte opp og være med oss opp i skogen.

Kan man ta med en voksen?

Ja, det går bra. Vi vil også gjerne ha flere voksenledere, så si ifra hvis det er en voksen som ønsker å være med på mer permanent basis!

Hva koster det?

Det koster kr. 900 per år, hvorav 325 går til gruppa og resten går til kretsen og forbundet. Ved oppstart etter august betales halv kontingent. Speidere i samme familie får 180 kroner i familierabatt.

I tillegg kommer enkelte mindre utgifter knyttet til enkeltturer, som transport og utgifter til felles mat. Ved større turer kommer det større reiseutgifter, men disse finnes det gode støtteordninger for.

KFUK-KFUM-speiderne er med i allemed og jobber mot utenforskap. Hvis medlemskontingenten er til hinder for deltakelse, ta kontakt (se nederst) for å finne en løsning. Det er også støtteordninger for anskaffelse av utstyr og deltakelse på mange nasjonale arrangementer.

Hva slags utstyr trenger man til ukentlige speidermøter?

Det viktigste er at speiderne har klær som holder dem tørre og passe varme. Her kan man nesten ikke være for forsiktig. Tykk ullgenser, skjerf og votter i sekken er obligatorisk når det er under 10 varmegrader.

De kan gjerne ha med seg en liten spikkekniv hvis de har, og når det er mørkt om kveldene er det fint med hodelykt.

Speiderne skal ikke ta med snop, boller, mellombar, o.l. med mindre det er gitt beskjed om unntak fra denne regelen for et spesifikt møte.

Hva må man huske før møtet?

Det er viktig at speiderne har spist seg mette kort tid i forveien, ettersom vi vanligvis ikke spiser i løpet av møtet. En dotur før avreise er også lurt.

Hva med speiderskjorte?

Det er ikke nødvendig med speiderskjorte for å være med i speideren. Når speiderne tas opp på slutten av semesteret får de et skjerf som viser om de er oppdager, stifinner, vandrer eller rover.

Speiderskjorte og annet speiderutstyr kan kjøpes i speiderbutikken, men dette kan fint vente til neste bursdag eller jul og settes på en ønskeliste til da. Det finnes også et deltakerfond der man kan søke om støtte til utstyr.

Noen familier som har hatt barn i speideren en stund har gamle speiderskjorter som de selger til halvparten av nypris eller lavere. Ta kontakt med gruppeleder (se nederst) hvis dette er interessant.

Hva med leirbålskappe?

Sying av leirbålskappe vil bli organisert før vi skal på leir neste gang.

Hva vil det si å bli tatt opp som speider?

På slutten av hvert semester har vi en seremoni der de nye speiderne avlegger speiderløftet og får utdelt et skjerf som symboliserer at de har avgitt speiderløftet og viser hvilken arbeidsgren de tilhører -- oppdager, stifinner, vandrer eller rover. Dette kan ofte skje med foreldre og søsken til stede.

Speiderløftet er slik:

I tro på Guds hjelp, lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven

Hva hvis man ikke tror på Gud?

Vi vil gjerne ha deg med som speider selv om du ikke tror på Gud eller ikke vil avlegge speiderløftet, men KFUK-KFUM-Speiderne er en kristen organisasjon med en kristen formålsparagraf, og dette gjenspeiles i det arbeidet vi driver.

Gjøres det forskjell på speidere som har avlagt speiderløftet og de som ikke har det?

Speidere som ikke har avlagt speiderløftet deltar helt likt med de andre speiderne.

Hva er KFUK-KFUM-speidernes formål og verdier?

Det kan du lese om her.

Kan vi bare slutte å møte opp hvis vi ikke lenger kan eller vil?

Hvis du har vært med på ett eller flere speidermøter vil vi gjerne ha beskjed om at du ikke kommer lenger, slik at vi kan holde listene våre oppdaterte. Vi har laget dette skjemaet for å få all den informasjonen vi trenger for å avslutte medlemskapet på en god måte for alle parter.

Vi takker for fellesskapet og håper dere kan bli med igjen ved en senere anledning!

Vi har funnet oss til rette, hvordan melder jeg barnet mitt inn i gruppa?

Så flott, velkommen! Du kan fylle ut dette skjemaet for å melde deg inn.

Hva hvis jeg har spørsmål som ikke ble besvart her?

Send det til Lauritz Vesteraas Thaulow, kontaktinformasjon nederst, eller send et spørsmål med dette skjemaet.

Kontakt

Lauritz Vesteraas Thaulow

gruppeleder@hoeggenspeider.no

mobil +47 99 35 49 61.