LSŠF TEISĖJŲ

EGZAMINŲ REIKALAVIMAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

  1.         Teisingai suprasti ir tiksliai žinoti standartinių (ST) ir Lotynų Amerikos (LA) šokių figūras.
  2.         Korektiškai, išlaikant pusiausvyrą, šokti ST ir LA šokius. Partnerės, šokdamos ST šokių partnerių partijas, šoka partnerio stovėsena.
  3.         Suprasti ir mokėti paaiškinti muzikos terminus: muzikos metras, ritmas, tempas. Mokėti skaičiuoti taktais (Bars) ir takto dalimis (Beats), suprasti takto dalių vertę.
  4.         Išmanyti paprasčiausius mokymo metodus.
  5.         Mokėti teisingai valdyti balsą.
  6.         Sukurti profesionalų įvaizdį.
  7.         Visų kategorijų kandidatams į privalomą figūrų sąrašą įeina visos žemesnių kategorijų figūros taip, kaip nurodyta figūrų sąrašuose, t. y. pirmajame ir antrajame prieduose.
  8.         Žinoti ir laikytis Teisėjų elgesio kodekso ir elgesio normų.

Standartinių šokių figūrų sąrašai pateikti Pirmajame priede.

Lotynų Amerikos šokių figūrų sąrašai pateikti Antrajame priede.

LITERATŪRA:

1.         WDSF Technic books: „Waltz“, „Tango“, „Viennese waltz“, „Slow foxtrot“, „Quickstep“.

2.         WDSF Technic books: „Samba“, „Cha cha cha“, „Rumba“, „Paso doble“, „Jive“.

Egzamino medžiaga paremta WDSF Akademijos rekomendacijomis bei akreditacija, taip pat LSŠF Akademijos Teisėjų bei trenerių licencijavimo nuostatais.

Rengėjai: S. Idzelevičienė, R. Idzelevičius, P. Sangavičius, M. Kūra.

STANDARTINIAI ŠOKIAI

Pirmasis priedas

Teisėjavimo kategorija:

D kategorija

C kategorija

B kategorija

A kategorija

S kategorija

Kam gali teisėjauti:

Vaikai I – III ir E4 klasė

E6 klasė ir žemesnės

D klasė ir žemesnės

Atvira klasė ir žemesnė

Atvira tarptautinė klasė ir visos žemesnės

ŠOKIŲ FIGŪROS:

Lėtas valsas

Įvadas

Closed change on the right foot

Closed change on left foot

Natural turn

Reverse turn

Whisk

Outside change

Chasse from PP

Hesitation change

Natural spin turn

Įvadas

D kategorijos figūros

Progressive chasse to right

Back whisk

Basic weave

Weave from PP

Įvadas

D ir C kategorijų figūros

Backward locks

Open natural turn

Double reverse spin

Telemark

Telemark to PP

Impetus

Impetus to PP

Natural turning lock

Wing

Wing from PP

Reverse pivot

Fallaway natural turn

Fallaway reverse and slip pivot

Hover corte

Įvadas

D, C ir B kategorijų figūros

Įvadas

D, C, B ir A kategorijų figūros

Drag hesitation

Outside spin

Reverse turning lock

Cross hesitation from PP

Running weave from PP

Running spin turn

Overturned running spin turn

Running cross chasse

Left whisk

Contra check

Tango

-

Įvadas

Tap – alternative entries to PP

Progressive side step

Progressive link

Closed promenade

Open promenade

Back corte

Basic reverse turn

Open reverse turn

Rock on left foot

Rock on right foot

Natural rock turn

Natural twist turn from PP

Natural turn from PP

Progressive side step reverse turn

Four step

Five step

Mini five step

Natural twist turn

Įvadas

C kategorijos figūros

Brush tap

Promenade link turned to R

Promenade link turned to L

Fallaway four step

Outside swivel method 1

Outside swivel method 2

Outside swivel method 3

Four step change

Quick reverse turn

Fallaway reverse and slip pivot

Open natural turn

Chase

Chase alternative endings

Reverse pivot

Įvadas

C ir B kategorijų figūros

Įvadas

C, B ir A kategorijų figūros

Back open promenade

Fallaway in promenade

Whisk

Back whisk

Telemark to PP

Outside spin

Oversway

Drop oversway

Oversway alternative endings

Contra check

Vienosvalsas

-

-

Įvadas

Natural turn

Reverse turn

RF forward change step

LF forward change step

LF backward change step

RF backward change step

Įvadas

B kategorijos figūros

Contra check

Left whisk

Natural fleckerl

Reverse fleckerl

Check from reverse to natural turn

Įvadas

B ir A kategorijų figūros

Chasse change step

Continuous spin

Reverse pivots

Hesitation change

Drag hesitation

Natural spin turn

Telemark

Natural spin turn reversepivot

Checked natural turn

Natural back check

Checked reverse turn

Reverse back check

Running weave

Overturned natural spin turn

Throwaway oversway

Throwaway oversway taken after 1-3 of reverse turn

Hover reverse turn

Running feather

Running feather opening to promenade position

Double reverse spin overspin

Reverse impetus into right lunge

Rudolph fallaway

Ronde twist turn

Double leg ronde

Swivel to promenade pivot

Swivel to promenade link

Lėtas fokstrotas

-

-

-

Įvadas

Feather step

Three step

Feather finish

Feather ending

Natural turn

Reverse turn

Basic weaveNatural weave

Change of direction

Heel pull finish

Open natural turn

Double reverse spin

Telemark

Telemark to PP

Hover telemark

Hover telemark to PP

Natural telemark

Natural hover telemark

Impetus

Impetus to PP

Weave from PP

Top spin

Outside swivel

Outside spin

Reverse wave

Curved three step

Curved feather

Curved feather from PP

Back feather

Fallaway reverse and slip pivot

Open reverse turn

Reverse pivot

Įvadas

A kategorijos figūros

Hover feather

Whisk

Back whisk

Hover cross

Natural twist turn

Natural twist turn withnatural weave

Natural twist turn withimpetus and feather finish

Natural twist turn with impetus to PP

Natural Zig Zag from PP

Bounce fallaway with weave ending

Running weave from PP

Extended reverse wave

Kvikstepas

Įvadas

Basic movement – quarter turn and progressive chasse

Natural turn

Quarter turn to right

Quarter turn to left

Natural pivot

Forward lock

Natural spin turn

Tipple chasse to right – at the corner

Tipple chasse to right – along line of dance

Įvadas

D kategorijos figūros

Reverse turn

Progressive chasse to right

Progressive chasse to left

Running finish

Backward lock

Įvadas

D ir C kategorijų figūros

Cross chasse

Outside change

Open natural turn

Hesitation change

Double reverse spin

Impetus

Impetus to PP

Telemark

Telemark to PP

Open reverse turn

Tipple chasse to left

Four quick run

V-6

Reverse pivot

Natural turning lock

Fishtail

Running natural turn

Six quick run

Tipsy to right

Tipsy to left

Hover corte

Įvadas

D, C ir B kategorijų figūros

Įvadas

D, C, B ir A kategorijų figūros

Whisk

Back whisk

Zig Zag

Outside spin

Drag hesitation

Cross swivel

Running cross chasse

Rumba cross

LOTYNŲ AMERIKOS ŠOKIAI

Antrasis priedas

Teisėjavimo kategorija:

D kategorija

C kategorija

B kategorija

A kategorija

S kategorija

Kam gali teisėjauti:

Vaikai I – III ir E4 klasė

E6 klasė ir žemesnės

D klasė ir žemesnės

Atvira klasė ir žemesnė

Atvira tarptautinė klasė ir visos žemesnės

ŠOKIŲ FIGŪROS:

Samba

-

-

Įvadas

Natural basic movement

Reverse basic movement

Progressive basic movement

Side basic movement to left

Side basic movement to right

Outside basic

Samba whisk to left

Samba whisk to right

Stationary samba walks

Promenade samba walks

Side samba walk

Reverse turn

Promenade to counterpromenade botafogos

Side samba chasse

Travelling botafogo forward

Travelling botafogo backward to PP

Criss cross botafogo

Criss cross volta to right

Criss cross volta to left

Travelling volta to right

Travelling volta to left

Underarm turning right

Underarm turning left

Crizados walks

Crizados locks

Dropped volta

Circular volta turning right

Circular volta turning left

Same foot botafogo

Methods of changing feet

Natural roll

Reverse roll

Close rocks

Open rocks

Backwards rocks

Plait

Promenade to counter promenade runs

Rolling off the arm

Įvadas

B kategorijos figūros

Įvadas

B ir A kategorijų figūros

Maypole lady turning right

Maypole lady turning left

Samba locks lady on left side

Samba locks lady on right side

Corta jaca

Same position corta jaca

Double spiral turn for lady

Drag

Carioca runs

Argentine crosses

Ča ča ča

Įvadas

Time step

Close basic movement

Open basic movement

New York to right

New York to left

Hand to hand to right

Hand to hand to left

Spot turn to right

Spot turn to left

Underarm turn turning right

Underarm turn turning left

Three cha cha chas to right

Three cha cha chas to left

Shoulder to shoulder

Cross basic

Įvadas

D kategorijos figūros

Fan

Open hip twist

Open hip twist to chasse

Close hip twist

Close hip twist to chasse

Hockey stick

Hockey stick to chasse

Alemana

Alemana from open opposing position

Natural top

Cross basic with turn

Crossbasic to open opposing position

Įvadas

D ir C kategorijų figūros

Aida

Methods of changing feet: simple foot change, method 1 – chasse to R side link, method 2 - lock to R side link, method 3 – link to open OPP pos.

Split cuban break to right

Split cuban break to left

Cuban breaks to right

Cuban breaks to left

Cuban breaks amalgamations

Close hip twist spiral

Open hip twist spiral

Syncopated open hip twist

Curl

Rope spinning

Overturned lock ending

Swivel from overturned lock

Swivel hip twist

Swivels

Walks and whisks

Įvadas

D, C ir B kategorijų figūros

Įvadas

D, C, B ir A kategorijųfigūros

Turkish towel

Sweetheart

Follow my leader

Continuous overturned lock

Advanced methods ofchanging feet: method 4 – link to fan L angle, method 5 – syncopated R side link.

Rumba

-

Įvadas

Close basic movement

Open basic movement

New York to right

New York to left

Hand to hand to right

Hand to hand to left

Spot turn to right

Spot turn to left

Underarm turn turning right

Underarm turn turning left

Side walks and cucarachas

Fan

Open hip twist

Open hip twist finished to side

Hockey stick

Hockey stick finished to side

Opening out

Shoulder to shoulder

Alternative basic movement

Close hip twist

Close hip twist finished to side

Alemana

Alemana finished to side

Progressive forward walks

Progressive forward walks to fan

Cuban rocks

Natural top

Įvadas

C kategorijos figūros

Aida

Continuous circular hip twist

Syncipated open hip twist

Reverse top

Curl

Curl finished to side

Spiral

Spiral finished to side

Spiral to fan

Three alemanas

Sliding doors

Advanced sliding doors

Rope spinning

Swivels

Įvadas

C ir B kategorijų figūros

Įvadas

C, B ir A kategorijų figūros

Fencing to spin

Three threes

Three threes to fan

Overturned basic

Pasodoblis

-

-

-

Įvadas

Basic movement

Sur place

Chasses to right

Drag

Chasses to left

Attack

Huit

Separation

Natural twist turn

Promenade

Closed promenade

Promanade link

Sixteen

Promenade to counterpromenade

Fallaway reverse

Syncopated separation

Twists

Chasse cape

Travelling spin frompromenade position

Travelling spins from counter promenade position

Methods of changing feet

Įvadas

A kategorijos figūros

Grand circle

Banderillas

Fallaway whisk

Spanish lines

La passe

Flamenco taps

Syncopated coup de pique

Separation with lady‘s caping walks

Farol

Fregolina

Džaivas

Įvadas

Basic in place

Basic in fallaway

Change of place from right to left

Change of place from left to right

American spin

Change of place behind the back

Link

Fallaway throwaway

Stop and go

Hip bump

Mooch

Įvadas

D kategorijos figūros

Whip

Promanade walks – slow

Promanade walks – quick

Double cross whip

Throwaway whip

Curly whip

Simple spin

Įvadas

D ir C kategorijų figūros

Change of place from right to left with double spin

Overturned change of placefrom left to right

Reverse whip

Overturned fallaway throwaway

Chicked walks

Rolling off the arm

Flicks into break

Toe heel swivels

Sugar push

Chugging

Catapult

Įvadas

D, C ir B kategorijų figūros

Įvadas

D, C, B ir A kategorijų figūros

Windmill

Spanish arms

Rock to simple spin

Miami specialShoulder spin