Měření hlučnosti u protihlukové bariéry
Measurement of noise at the noise barrier
Dobratice pod Prašivou 23.10.2019

Group

Name

C

Kryštof, Honzík

D

Kamilka, Kaca

E

Daniela Adamcová , Vendula Prachařová

F

Veronika F., Veronika H.

G

Adriana, Jitka

H

Eliška K., Barča

I

Edvard Kocián, Lucie Šmídová

J

Klárka Danišová, Martina Mrkvová

K

Lucka B., Terka

L

Sára Blahutová, Linda Chovancová

Kalibrace mobilů / Calibration of mobile phone

Protihluková bariéra na mapě / Noise barrier on the map

Parametry protihlukové stěny / Parameters of the noise barrier

Počet bloků / The number of blocks: 110
Šířka bloku / The width of block: 4m

Tloušťka bloků / The thickness of blocks: 16cm
Celková délka protihlukové stěny / The total length noise barrier: 440m

Počet segmentů v bloku / The number of segments: 4

Výška segmentu / The height of segment: 1,25 m

Výška bariéry / The height of barrier: cca 4,5m

Typ konstrukce viz foto / The type of construction on the photo

Měření/Measurement 1
Srovnání hlučnosti těsně před stěnou a těsně za stěnou

The comparison of the noise in front of the wall and behind the barrier

Měření/Measurement 2:

Srovnání frekvenčního spektra před bariérou a za bariérou

The comparison of the spectrum of frequency in front of the barrier and behind the barrier

frekvenční spektrum před bariérou / in front of  the wall

frekvenční spektrum za bariérou / behind the wall

Měření/Measurement 3: 
Srovnání hlučnosti ve větších vzdálenostech od silnice v místech za bariérou a v místech bez bariéry

The comparison of noisiness from wider distance from the highway in front of the barrier and behind the barrier