Published using Google Docs
Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
Updated automatically every 5 minutes

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công an tỉnh Phú Yên khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Yên. Đề nghị quý ông/bà lựa chọn lĩnh vực thủ tục hành chính dưới đây để thực hiện khảo sát

1. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Yên.

2. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Phú Yên.

3. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên.

4. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên.

5. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Chính sách Công an tỉnh Phú Yên.

6. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Khiếu nại tố cáo Công an tỉnh Phú Yên.

7. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Phú Yên.

8. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Công an cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố).

9. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn).