Published using Google Docs
6. Ecomail souhlas se sběrem informací
Updated automatically every 5 minutes

Jak nakládáme s vašimi informacemi

Tímto dokumentem bychom vás rádi informovali, jak bude naloženo s informacemi, které jste nám poskytli při přihlášení k odběru k newsletteru.

Jsme Česko.Digital, z. ú., se sídlem Salvátorská 8, Praha 1, IČO: 08178607 („my“) a jako správci osobních údajů budeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám zadali.

Do formuláře jste dobrovolně zadali osobní údaje, jako je jméno a příjmení a e-mailová adresa, které s námi chcete sdílet pro získávání informací o tom, jak jako nezisková organizace můžete spolupracovat s komunitou a využít její služby pro-bono.

Zadané osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom vás co nejlépe informovali prostřednictvím newsletteru o tom, jak můžete využít komunitu Česko.Digital pro užívání digitálních technologií v rámci své neziskové činnosti. Právním základem pro zpracování bude udělený souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, případně vzájemná spolupráce a plnění vzájemných povinností, které ze spolupráce mohou vzniknout ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění transparentnosti naší činnosti a informování veřejnosti o aktivitách komunity.

Jméno, příjmení a označené dovednosti, které do formuláře zadáte, budeme sdílet v rámci naší organizace a s dobrovolníky, kteří s námi spolupracují při tvorbě newsletterů. Informace vkládáme do online nástroje Ecomail, kde zpracováváme naše newslettery. Nikdy však nezveřejníme vaše osobní údaje. Ty budou uloženy do nástroje Ecomail, ke které má přístup kmenový tým a někteří dobrovolníci v komunitě za účelem tvorby a distribuce newsletterů.

Informace budeme ukládat po dobu vašeho přihlášení k odběru newsletteru. Odkaz pro zrušení odběru newsletteru naleznete v každém zaslaném newsletteru. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a výmaz (za podmínek stanovených v GDPR). Také máte právo na omezení zpracování osobních údajů, případně můžete vznést proti zpracování osobních údajů námitku, či požádat o přenositelnost údajů. Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese pomoc@cesko.digital.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Tento informační dokument je účinný od 19. 10. 2022.