Organizator

 1. Stowarzyszenie Gier Planszowych “Honte”
 2. Akademia Go przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin i miejsce

Turniej odbędzie się w dniach 30-31 marca 2019 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sędzia

Sędzia główny turnieju - Grzegorz Sobański

System

 1. Rundy: 5
 2. System MacMahon, top-bar zależny od rankingu uczestników
 3. Kolejność końcowa: MMS, SOS, SOSOS, DC, ranking
 4. Gry równe
 5. Czas: 1h + 30s byo-yomi
 6. Zasady: terytorialne, japońskie; 6,5 pkt komi
 7. Obowiązują zasady turniejowe Europejskiej Federacji Go
 8. Spóźnienie 20 min oznacza poddanie gry

Ranking

Turniej jest turniejem rankingowym w rozumieniu Regulaminu Rankingowego Polskiego Stowarzyszenia Go.

Uczestnictwo w turnieju wymaga:

 1. bycia uczestnikiem systemów rankingowych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Go oraz Europejską Federację Go,
 2. albo wyrażenia zgody na umieszczenie danych uczestnika (imię, nazwisko, reprezentowany klub lub miasto) w w/w systemach rankingowych.

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

 1. Utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów.
 2. Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.

Wpisowe

Nagrody

 1. Sprzęt goistyczny
 2. Książki goistyczne i nie tylko
 3. Łamigłówki
 4. Klocki Lego
 5. Inne upominki