öfk_2016_webb.png

Östersunds Fotbollsklubb

Spelarutbildningsplan

Beskrivning av spelet

Fotbollsaktioner

Informationsprocessen

Spelets principer

Så vill vi spela

Spelidé

5 mot 5 (8-9 år).

7 mot 7 (10-12 år).

9 mot 9 (13-14 år).

11 mot 11 (15-19 år).

Roller

Träning- & Matchanalys

Datainsamling video

Analys

Feedback

Träningsplanering Generell

Grupptillhörighet

Uppflyttning

Samverkan A-lag


Beskrivning av spelet

Fotbollsaktioner

Fotbollsaktion är den process en fotbollsspelare påbörjar och eventuellt utför ca 6000 gånger per match. Processen består av kommunikation, beslut och utförande, men den kan också avbrytas av en ny process under tiden eller helt enkelt pga nya omständigheter. Denna process är en fundamental del av spelet och bör därför vara en del av varje övning i varje träning så långt det går.

Spelaren behöver ta hänsyn till en stor mängd externa och interna faktorer. Inom fotbollen används följande kategorier för att dela in fotbollsspecifika faktorer, faktorer inom dessa olika områden samverkar och påverkar varandra, vilket är anledningen att vi inte bör träna dem var för sig:

Fotbollsteknik

Fotbollsteknik är inte en isolerad del utan samverkar med övriga delar. Det finns alltså inte en perfekt teknik, utan den är unik både för situationen och för varje spelare. Den påverkas också av faktorer som t ex trötthet, spelförståelse och självförtroende. Det är lätt att skylla misstag i utförandet på tekniken, för att det är de vi ser, men lika ofta kan det bero på brister i kommunikationen och beslutsfattandet.

Fotbollsfysik

Spelarna skall under sin utbildning lära sig att använda sin kropp till att utföra basala rörelser, fotbollsspecifika rörelser samt fotbollsaktioner. Det är viktigt att förstå hur kroppen påverkas av träning, kost och vila. Målet med fotbollsfysiken är att kunna utföra fler fotbollsaktioner med högre kvalité och bibehålla antalet och kvalitén under hela matchen. För att varje individ ska få maximal utveckling genom bästa möjliga förutsättningar och kunna delta på så många fotbollsaktiviteter som möjligt använder vi Raymon Verheijens referenser vid periodisering. Träningarna är uppdelade i fyra olika kategorier; Start Up, Recovery Training, Tactical Training och Conditioning Training.

Fotbollstaktik

Fotbollstaktiken anses av många vara det allra viktigaste i fotboll, men den går heller inte att förklara eller förstå isolerat, utan behöver sättas in i ett sammanhang. Spelarens fotbollstaktiska förmåga påverkas av fotbollsfysik (t ex olika typer av fatique), fotbollpsykologi (t ex självförtroende & självkänsla) och socialt mående (t ex ifall spelaren är stressad över skolan).

Fotbollspsykologi

Daniel Ekvall, idrottspsykolog på SvFF, delar in fotbollspsykologi i fyra olika områden(Umeå 27/9 2018);

  1. Att göra nästa aktion med så hög kvalité som möjligt.
  2. Att hjälpa lagkamrater till nästa aktion.
  3. Att skapa förutsättningar för en lång och hållbar karriär.
  4. Att skapa en bra lärande- och utvecklingsmiljö.

Detta uppnås genom att vi dagligen jobbar med konkreta beteenden, på och utanför fotbollsplanen. De beteenden vi pratar mest om och därmed tillskriver störst betydelse finns sammanfattade i vår beteendemall. Den använder vi som referens för att analysera och ge feedback till våra spelare om vart de befinner sig just nu och vilka beteenden de behöver arbeta med för att öka möjligheterna till att bli A-lagsspelare i ÖFK och en medmänniska som representerar vår värdegrund.

Utöver vår beteendemall arbetar vi med kulturprojekt, utvecklingssamtal, föreläsningar och informella samtal (läs mer i Akademihandboken under Strategi -> Värdegrund) för att maximera spelarnas fotbollsspsykologiska förmåga.

Informationsprocessen

Kommunikation

Kommunikationen, verbalt eller icke verbalt är vad en fotbollsaktion startar med. Spelaren interagerar med sin omgivning och samlar in information på olika sätt för att få ett underlag till sitt beslutsfattande; verbalt, kroppsspråk och perception.

Kommunikationen kan endast utvecklas i situationer där spelaren har tillgång till lagkamrater och motståndare, där det helt enkelt är en matchlik situation och det finns flera olika lösningar.

Beslutsfattande

När spelaren samlat in tillräckligt med information behöver den analysera informationen och sedan ta ett beslut. Både kommunikationen och beslutsfattandet kräver kunskap om kollektiva och individuella principer, men i kommunikationen används den för att leta och sortera konkret information, vid beslutsfattandet används kunskapen till att göra en kvalitativ analys om olika scenarion som kan inträffa och sedan värdera vilken åtgärd som är lämpligast i varje unik situation.

Beslutfattandet tränas genom att spelaren utsätts för så många matchlika situationer som möjligt men även genom att diskutera tänkbara scenarion i spelet på förhand och efteråt utvärdera med hjälp av video och feedback från medspelare och ledare.

Utförande

Spelaren utför sedan beslutet. Viktigt att poängtera är att ett beslut faktiskt kan vara att stå kvar i sin nuvarande position och inte göra någonting. Det är alltså inte alla beslut som syns genom ett utförande. Därför är det också viktigt att ledare alltid inleder med frågan om vad och hur spelaren uppfattade en situation innan ledaren ger feedback. Det är spelarens upplevelse av situationen som behöver vara utgångspunkten för att vi faktiskt ska kunna hjälpa spelaren.

Utförandet tränas genom att spelaren förbättrar sin teknik, men också genom kunskap om spelet för ifall spelaren upplever att den har tillräckligt med tid och yta kommer den vara lugnare och mindre stressad vilket har en direkt påverkan på kroppens fysiska funktioner och förmåga att prestera.

Spelets principer

Bilden är från SvFFs Tränarutbildningar (2018) och benämns där som “Spelets skeenden”.

Spelets skeenden är en definition av spelet fotboll som helhet, dessa är desamma oavsett var i världen du spelar fotboll och oavsett etnicitet, kultur, nivå, underlag kön osv. Spelets skeenden är kravprofilen för allting vi vill kunna göra på fotbollsplanen och därmed allt vi behöver förbereda oss på utanför planen för att maximera varje enskild fotbollsaktion, så ofta som möjligt och så länge som möjligt.
Spelets principer är därför också kravprofilen
 för vår Spelidé, Spelsystem, Arbetssätt, Analys och Träningsplanering. Helt enkelt hela vår Spelarutbildningsplan.

Istället för att lägga en pusselbit i taget och hoppas att våra spelare kan förstå kopplingen mellan alla dessa pusselbitar i vuxen ålder utgår vi istället från helheten och därifrån kan vi fördjupa oss efter behov. Det möjliggör att vi kan ha spelare med olika förutsättningar och förmågor i samma träningsgrupp. En spelare kanske än så länge bara förstår skillnaden mellan anfallsspel och försvarsspel samtidigt som en medspelare vet skillnaden mellan olika typer av återerövring av bollen i försvarsspel.


Så vill vi spela

Spelidé

Vi ska kontrollera spelet genom att ha bollen och spela en positiv fotboll! När vi inte har bollen vill vi ta tillbaka den så fort som möjligt, hellre genom att kliva framåt snarare än att falla hemåt eftersom vårt sätt att anfalla gör att vi har många spelare nära bollen när vi blir av med den. Varje spelare utför sina beslut i samspel med sina lagkamrater där kommunikationen är det centrala.

Vi fokuserar mer på ytor än bollen! Bollen är en viktig referens i spelet, nästan alla spelare oavsett ålder kan blunda och peka var bollen är någonstans och alla vill ha den. Utmaningen är hur vi skapar förutsättningar att ta bollen till motståndarnas mål och hur vi förhindrar motståndarna att ta den till vårt.

I anfallsspelet använder vi bollen som ett verktyg för att skapa ytor och tid genom att flytta bollen och därmed flytta motståndarna från ytor vi vill åt. I försvarsspelet är det tvärtom, då försöker vi minska ytor och tid genom ett kompakt positionsförsvar nära bollen. Ju mer tid och yta en fotbollsspelare har, desto lättare är det att kommunicera, ta bra beslut och utföra dessa på ett effektivt sätt. Ju mindre tid och yta desto svårare.

Det finns alltid ett samband mellan anfallsspel och försvarsspel! Vi ska inte isolera anfallsspelet och försvarsspelet. Det finns inget lag i världen som lyckas ta bollen från A till B enligt en given vägbeskrivning och utan omvägar. Bollen skiftar ofta lag och beslut vi tar i anfallsspelet får direkt konsekvenser för försvarsspelet och tvärtom. Olika sätt att spela anfallsspel skapar olika svagheter och styrkor i försvarsspelet, och tvärtom. Forward är vår första försvarsspelare och målvakten vår första anfallsspelare.

5 mot 5 (8-9 år).

I 5 mot 5 är det viktigt att spelarna redan från början får en förståelse för spelet som helhet. Att fotboll består av anfallsspel, försvarsspel och omställningar. Vi introducerar också begreppen yta och tid som begrepp; många spelare på samma yta = liten yta & tid = svårt att spela. Vi pratar om ytor i generella drag.

I anfallsspelet uppmuntras spelarna att leta och fundera över var mest ledig yta finns. I försvarsspelet pratar vi om att ta tillbaka bollen så fort som möjligt genom att alla utom målvakt pressar bollhållare och minskar ytorna närmast bollen.

Tack vare 5 mot 5 får spelarna träna på att kommunicera och interagera med få medspelare och motståndare, de utsätts för fler fotbollsaktioner och behöver därför ta många beslut och utföra dessa.

Det är liten skillnad i kravprofilen mellan positionerna, alla får ta del av målvaktsträning och alla som vill vara målvakt. Målvaktsträningen sker inte vid sidan om laget. Laget består utöver målvakt (1an) av vänster och högerback (3an och 4an), mittback (6an) och forward (9an).

Träningen består av lekar med bollen, rondos med en eller två försvarare, positionsspel med max sex spelare inblandade och hälften av tiden med olika typer av smålagsspel. Anfallsspelarna ska vara fler än försvarsspelarna i alla övningar utom smålagsspel.

7 mot 7 (10-12 år).


7 mot 7 innebär en lite större utmaning då det är fler medspelare och motståndare och planen är större.

Vi pratar fortfarande mest generellt om ytor men börjar prata om riktning i spelet. Att vi vill framåt i anfallsspelet men att det inte alltid går pga lite yta och tid. I samband med detta introducerar vi begreppen numerärt underläge och numerärt överläge som är den viktigaste faktorn utöver yta och tid för att lyckas ta sig framåt. Detta innebär att spelarna ska försöka ha en översikt kring antal medspelare och motståndare i en situation. Har vi numerärt underläge är det svårare att lyckas, tvärtom har vi större chans att lyckas om vi har numerärt överläge.

Vi adderar två innermittfältare (8orna) jämfört med 5 mot 5. Spelarna utsätts fortfarande för många fotbollsaktioner men de blir lite mer specifika kravprofiler än 5 mot 5 utifrån position. Vi börjar prata om de olika positionerna, om likheter och skillnader samt något som är viktigt för respektive position. Spelarna roterar fortfarande på alla positioner och de som vill turas om att vara målvakt.

Träningen består fortsatt av lekar med bollen, rondos med en eller två försvarare, positionsspel med max åtta spelare inblandade och minst 30 minuter med olika typer av smålagsspel och mellanstort spel. Anfallsspelarna ska vara fler än försvarsspelarna i alla övningar utom smålagsspel.

9 mot 9 (13-14 år).

        

Vid 9 mot 9 blir planen ytterligare lite större och två spelare tillkommer. Nu är planen så pass stor att det är liten sannolikhet att 6an gör mål och att 9an räddar bollen på mållinjen. Positionsspelet blir alltså viktigare, spelarna roterar fortfarande men har nu 2-3 positioner de spelar på.

Tyvärr kommer i denna ålder fotbollsfysiken spela som allra störst roll då en del kommit in i den fysiska puberteten och andra inte, dvs det går att vinna matcher på ren fotbollsfysik.
Vi behöver vara noggranna med att spelare som är tidigt utvecklade utmanas att lösa sina problem på andra sätt än fysik genom att utsätta dem för situationer på liten yta. Sent utvecklade spelare behöver samtidigt uppmuntras att fortsätta våga spela på en en central position då dem inte sällan väljer att spela på en ytterposition för att undvika närkampsspelet.

Viktiga begrepp vi introducerar är linjer och värdera & prioritera ytor. Linjer använder vi för att skapa en större förståelse för hur positioner i samma lagdel hänger ihop och vart det skapas ytor i olika spelsystem.
Värdera & prioritera ytor handlar om att olika ytor är värda olika mycket i olika situationer. Generellt är t ex centrala ytor ofta viktiga då dessa skapar fler möjligheter
, fler målchanser och fler baklängesmål.

Vi adderar två yttermittfältare, 5an och 2an. Detta är positioner som ofta hamnar 1 mot 1. De springer oftast mest då de är viktiga vid offensiva omställningar och sårbara vid defensiva omställningar. I anfallsspelet går de att använda som djupledslöpningar eller till att driva inåt i planen, skapa numerärt överläge och kombinera tillsammans med forwards eller hitta bortre yttermittfältare.

Vid träning ersätts leken delvis av förberedelseträning, medan rondo blir ännu svårare med maximalt 3 försvarare, positionsspel med max 10 spelare inblandade och minst 30 minuter med olika typer av smålagsspel, mellanstort spel eller stort spel som introduceras för spelarna i denna ålder.

11 mot 11 (15-19 år).Dags för fullstor plan! Med 22 spelare och 3 domare är spelet nu så komplext som det kan bli. Spelarna ska ha 2 st positioner som dem varierar på. OBS! Viktigt att även målvakter ibland spelar som utespelare, åtminstone i träning men med fördel även i några matcher och att någon/några utespelare inte är helt obekväma med att stå i mål.

Vi introducerar två begrepp, varav det första är vunnen yta vs bolltapp. Nu behöver spelarna inte bara kunna rangordna ytornas betydelse i varje situation, utan även kunna ställa vinsten av att avancera framåt mot risken att tappa bollen och dess konsekvenser. Detta måste ske på en hundradels sekund. Det är spärren som skiljer beslutsfattande och utförande och det som verkligen får fantastiska spelare att särskilja sig från bra spelare.

Det andra begreppet är styrkor & svagheter. Spelarna behöver under matchens gång kunna analysera det egna lagets och motståndarnas styrkor & svagheter för att kunna anpassa sin individuella taktik och strategi för att hjälpa laget. Är t ex min närmaste forward en targetsspelare eller springer han i djupled? Vilken är den vanligaste passningen min motståndare slår och till vem? Vilken typ av löpningar tar han? Är han snabbare än mig och behöver jag i så fall falla hemåt lite tidigare för undvika löpduell?

Vi adderar två forwards, 7an och 11an. Dessa skapar nu tillsammans med 9an, 5an och 2an en helt ny dynamik i anfallsspelet. Tillsammans med 9an behöver de göra rotationer och kombinationsspel som tar oss in i straffområdet. De behöver också samarbeta mycket med 2an och 5an. Vi kan t ex inte både ha en yttermittfältare och en forward som tar djupledslöpning samtidigt på samma kant.

I försvarsspelet pressar vanligtvis 7an och 11an motståndarnas mittbackar vilket kräver en väl avvägd timing. Om bortre mittback har bollen behöver de fall in och hjälpa 8orna att stänga centrala ytan. Men försvarsspelet är inte klart så fort motståndarna tagit sig förbi dem och in på vår planhalva. Då bidrar dom till att pressa bakifrån och på så sätt både stressar motståndaren och krymper ytan.

Nu inleds alla aktiviteter med en förberedelseträning som med fördel påbörjas individuellt redan innan vi går ut på planen med foamroalling och individuellt aktiveringsprogram. Rondo kan nu bestå av 4 försvarare och gärna med en anfallande innermittfältare, även om små rondos med fördel fortfarande används vid start up och recovery training. Positionsspelet kan nu innehålla max 12 spelare inblandade och eftersom en så stor del av övningarna nu innehåller så många spelare och blir väldigt matchlika, men också med större hänsyn till periodiseringen, går det nu inte att säga generellt hur mycket spel varje träning bör innehålla.

Roller

1 Målvakt

En stor del av målvaktens spel sker med fötterna, men framförallt genom kommunikation tillsammans med sina medspelare och beslutsfattande utifrån vilken press motståndarna sätter och vilka ytor som finns. Därför ska den absolut mesta delen av målvaktsträningen bedrivas som en del av övriga lagets övningar och så sällan som möjligt isolerat på en annan del av planen.

Målvakten är vår första anfallare och har en viktig del i speluppbyggnaden. Första beslutet är om det ska vara snabb igångsättning, då vi har möjlighet att genom omställning skapa målchans, eller om laget ska ta sina utgångspositioner och vi spelar från utgångsytan vilket sker när motståndarna redan hunnit organisera sig.

Målvakten kommer oftast slå korta passningar till 3an & 4an eller längre passningar på 2an & 5an ifall moståndarna pressar högt och det inte finns tillräckligt med yta och vi har numerärt underläge i utgångsytan. Det är sällan målvakten passar 6an, 8orna eller 9an då det är centrala spelare och det sällan finns en bra vinkel eller tillräckligt med yta att slå den på.

När anfallsspelet är igång ska målvakten alltid finnas tillgänglig som speldjup bakåt då målvakten ofta har en stor yta och sällan är markerad. Ju högre upp i planen vi kommer desto högre utgångspunkt ska målvakten ha för att kunna hinna bryta motståndarens långa bollar i djupled vid defensiva omställningar. Ett riktmärke är att målvakten kan stå så högt upp som möjligt utan att motståndarna kan göra mål från där bollen är.

2 & 5 Höger-/Vänstermittfältare

Detta är spelare som ofta hamnar 1 mot 1. De springer oftast längst i en match då de är våra viktigaste anfallsvapen vid offensiva omställningar och väldigt sårbara vid defensiva omställningar. I anfallsspelet går de att använda som djupledslöpningar eller till att driva inåt i planen, skapa numerärt överläge och kombinera tillsammans med forwards eller hitta bortre yttermittfältare.

3 & 4 Höger-/Vänsterback

3an och 4an är väldigt lika mittbackarna i en fyrbackslinje, så bli inte förvirrad av att vi kallar dem höger- och vänsterback. I anfallsspelet spelar dom oftast med hela planen framför sig. Den stora utmaningen kommunikationsmässigt sker i försvarsspelet när motståndarnas forward både löper kors och tvärs och hela tiden försöker ta löpningar bakom deras rygg vilket ställer stora krav på perceptionsförmågan att både kunna hålla koll på vad som händer runt bollen och bakom sig. De bör vara beredda på att en djupledsboll bakom dem kan slås när som helst, vilket ställer krav på att snabbt identifiera vilken av motståndarna som oftast slår längre passningar.

Dem har också en mycket aktiv roll i speluppbyggnaden då dem ofta får bollen av målvakt och snabbt en hög press emot sig. Dem slår oftast bollen till sin respektive yttermittfältare och ytterforward. Finns det inga alternativ framåt är målvakten ett alternativ men då gäller det att tidigt ha kommunicerat med målvakten. Det krävs mycket kunskap om motståndarnas presspel då medspelare som verkar spelbara, t ex 6an eller 8orna, oftast har en spelare som markerar dem på avstånd ifall passningen går dit.

6 Mittback

Denna position skiljer sig mycket från en mittback i en fyrbackslinje och vi kan nästan lika gärna benämna den som en defensiv innermittfältare. Detta för att spelarens rörelsemönster liknar mer innermittfältarnas än backarnas då den ofta är i position där den måste vrida på huvudet för att få en uppfattning om andra spelarnas positioner. Den är också nästan lika utsatt som innermittfältarna i form av brist på tid och yta, framförallt i uppspelsfasen. Ju högre upp i planen desto större del av spelet sker framför mittbacken och där blir den viktig i spelvändningar. I anfallsspelet hittar den oftast små fickor av yta bakom motståndarnas forwards ifall dessa pressar högt. I försvarsspelet ser den till att hela backlinjen + bortre yttermittfältare gör överflyttningarna ordentligt.

8 & 8 Innermittfältare

Innermittfältarna är kanske mer än några andra spelare på planen beroende av varandra. Varje enskild rörelse behöver kompenseras av den andra så att laget hela tiden har balans på mittfältet. Det som utmärker dessa spelare är att de mer än några andra spelar i alla planens riktningar. Detta ställer stora krav på spelarnas kommunikation och kunskap att veta vilken information de ska söka efter då de behöver fysiskt vrida huvudet ofta för att överhuvudtaget få den överblicken på spelet som t ex målvakten har hela tiden.

Utöver att ha en bra förmåga i sin kommunikation har dem oftast minst tid och yta av alla spelare på planen. Detta ställer stora så höga krav på deras beslutsfattande att dem nästan alltid måste ha en kunskap om vad som troligen kommer ske innan det har hänt för att hinna utföra bra fotbollsaktioner. Fördelen är att de sällan springer lika mycket och i lika höga hastigheter som forwards och yttermittfältare vilket bör innebära en mindre trötthet i slutet av matcherna och därmed kunna bibehålla kvalitén på sina fotbollsaktioner under en större del av matchen.

Eftersom de nästan alltid är i en central del påverkar deras fotbollsaktioner matchen till stor del. Klarar de av att hitta in i nästa spelyta blir det ofta målchans och när dem tappar bollen är det stor risk för baklängesmål. Detta innebär att dem måste spela till synes enklare passningar med färre touch och sällan har möjlighet att driva bollen. Dem fördelar snarare bollen till andra spelare men högt upp i planen kan dem också bidra med instick och djupledsbollar till forwards eller yttermittfältare.

7 & 11 Höger-/Vänsterforward

Dessa skapar tillsammans med 9an, 5an och 2an en dynamik i anfallsspelet. Tillsammans med 9an behöver de göra rotationer och kombinationsspel som tar oss in i straffområdet. De behöver också samarbeta mycket med 2an och 5an. Vi kan t ex inte både ha en yttermittfältare och en forward som tar djupledslöpning samtidigt på samma kant.

I försvarsspelet pressar vanligtvis 7an och 11an motståndarnas mittbackar vilket kräver en väl avvägd timing. Om bortre mittback har bollen behöver de fall in och hjälpa 8orna att stänga centrala ytan. Men försvarsspelet är inte klart så fort motståndarna tagit sig förbi dem och in på vår planhalva. Då bidrar dom till att pressa bakifrån och på så sätt både stressar motståndaren och krymper ytan.

9 Central forward

Denna position anpassas mycket efter vilken spelare som spelar på denna position. Den kan agera alltifrån target, det vill säga felvänd forward som fördelar bollen till rättvända spelare, eller som djupledsspelare som löper in bakom motståndarnas mittbackar.

I motståndarnas speluppbyggnad ansvarar 9an för motståndarnas innermittfältare eller åtminstone så att motståndarnas målvakt eller mittbackar kan spela till centrala ytor av planen. 9an har ofta en viktig funktion vid fasta situationer som boxspelare både offensivt och defensivt, det vill säga göra eller förhindra mål.

Träning- & Matchanalys

När det skrivs om fotbollsanalys handlar det mesta om den taktiska delen av fotbollsaktionen. I praktiken sker en stor del av analysen i direkt anslutning till situationen och tenderar att fokusera på det tekniska utförandet eller kommunikativa beteenden.

När det gäller feedback sker den ofta genom tränarens subjektiva tolkningar och instruktioner. ÖFK sätter spelaren i första rummet och för att möjliggöra bästa möjliga utveckling och utbildning bör utgångspunkten vara spelarens upplevelse genom att ledaren är genuint nyfiken och ställer öppna frågor.

Datainsamling video

I träning och match sker datainsamling genom observationer och/eller videoinspelning genom Spiideo. Ledare antecknar sina observationer antingen på papper och/eller genom LIVE-kodning i Spiideo. LIVE-kodningen sker utifrån en mall med förutbestämda parametrar utifrån spelets principer i; anfall, försvar, omställningar och fasta situationer. Vi taggar inte individer då inspelningen delas direkt efter med alla tränare och spelare. Videoinspelningen finns tillgänglig både för spelare och tränare direkt efter träning och match. Varje huvudinstruktör ansvarar för att sätta igång Spiideo och Live-kodning.

Analys

Tränaren och spelarnas analys av matchen ska göras utifrån vår spelidé och spelets principer. Det är viktigt att skilja på vad vi objektivt kan se och subjektiva tolkningar och när vi använder vilket. Ett objektivt exempel är att vi kan se ifall ena mittbacken ligger 10 meter bakom den andra vid uppflyttning, en subjektiv tolkning är då varför vi tror att spelaren inte gör det.

Feedback

Därför är det viktigt vid feedback att inte komma med tränarens subjektiva tolkning först, utan att vi börjar med att fråga spelaren hur den uppfattade situationen. Även spelarens tolkning av situationen är subjektiv, men det är deras utgångspunkt vi behöver ha för att kunna utveckla spelaren.

Taktisk feedback bör först och främst ske kollektivt inför hela gruppen, eftersom vi taggar situationer utifrån spelets skeenden och det intressanta blir att prata utifrån gruppnivå, då misstaget ytterst sällan beror på en enda individ.

Taktisk individuell feedback sker utifrån position, vilket gör att det ändå oftast är relevant för alla spelare i den positionen och inte bara spelaren som utför just den aktionen vi valt att analysera.

Träningsplanering Generell

I varje träningsgrupp skall en gruppspecifik beskrivning och tillämpning av spelidé och arbetssätt finnas som hjälper varje spelare att förstå och vilja utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Som utgångspunkt har vi däremot en struktur för vad som bör ingå i varje träning, oavsett om det är U0 eller U6 som tränar. I de yngre lagen är det föräldraledare med stöd av koordinatorer från akademin.

Lek

Att leka är lika viktigt och roligt för vuxna som för barn, det är ett sätt att uttrycka kreativitet. Spelet är till stor del en lek, men vi vill också utmana gruppdynamiken vilket ofta sker i lekar. Det är också en påminnelse och uppmuntran till äldre grupper att vårda barnet inom oss som just en källa till kreativitet och nyskapande.

Knatteskolan och yngsta träningsgruppen inleder varje träning med en lek. I äldre grupper bör leken finnas med som ett inslag på eller utanför planen 1 gång per vecka.


Förberedelseträning

Syftet med förberedelseträningen är att kroppen ska vara redo att utföra fotbollsaktioner på 100 % av spelarens kapacitet utan risk för skada eller överansträngning. Denna del utförs med fördel innan lagets träning på planen inleds och genomförs av ansvarig physio i respektive grupp.


Rondo

Syftet med rondon är att ge spelarna en möjlighet att träna på spelets principer med många fotbollsaktioner under kort tid. Rondon är ofta oerhört underskattad då, ifall den utförs på rätt sätt, skapar goda möjligheter för spelarna att utveckla samtliga sin förmåga inom ramen för klubbens spelidé och arbetssätt.


Positionsspel

Syftet med positionsspelet är att vi går från rondon som inte har riktning till att bli mer specifika. Positionsspelet liknar i större grad matchen då den har en tydlig riktning, fler spelare involverade och tydliga positioner kopplat till vårt arbetssätt. T ex spelar målvakterna på kortsidorna med hela planen framför sig och 3an och 4an nära sig så att just dem tränar på kommunikationen sinsemellan.

Spel

Det är för att spela fotboll som spelarna kommer till träningarna, det låter som en självklarhet men i många klubbar spelar barnen förvånansvärt lite tvåmål. Till och med 7manna ska varje träning innebära minst 30 minuter spel med två mål, lika många i varje lag, inga begränsningar i spelet och inga avbrott mitt i spelet för coachning. Det är helt enkelt barnens tillfälle att glänsa och leva ut hela registret.

Målvaktsträning

Låt oss få det överstökat, målvakten är en del av laget i såväl anfall- som försvarsspel och ska den absoluta majoriteten av träningen vara tillsammans med laget. Målvaktsträningen ska ske som en del av övriga lagets övningar, det är både lagtränaren och målvakttränarens ansvar. Målvakten är inget ufo, utan en position som alla andra. Att rädda bollen är en viktig fotbollsaktion men sker ganska sällan under match. Minst lika viktigt är det att målvakten tillsammans med övriga laget förhindrar motståndarnas möjligheter att skjuta.

Sammanfattning

Grupptillhörighet

Uppflyttning

Att spelare flyttas mellan våra utvecklingsgrupper kan ske utifrån olika faktorer. Dels finns ett socialt perspektiv, att spelare vill vara med sina klasskompisar. Även fysisk utveckling kan påverka tillhörighet av träningsgrupp efter pubertet. I samtliga fall handlar det om att hitta en väg där grupp och individ utvecklas bäst där akademins beteendedokument ska uppfyllas hos den enskilda spelaren. Om spelaren inte uppfyller beteendedokumentet skapas en plan för spelaren.

Samverkan och Mål - A-lag

När spelare som önskar och nått en potential som anses vara A-lagsmässig sker dialog inom mellan A-lag och Akademin. 100% av våra ungdomar ska vara spelare eller supportrar till vårt A-lag när de lämnar akademin.

Mål med samverkan mellan Akademi och A-lag: