REGULAMIN

ORGANIZATORZY:


Głogowska Edukacja Kresowa – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie – Bartosz Adamczak

Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie – Wojciech Janisio

Dyrektor SP 13 im. Orląt Lwowskich – Magdalena Kłósek

ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU:


Przegląd o charakterze konkursowym, adresowany do wszystkich miłośników śpiewania, ma na celu:

 • popularyzowanie utworów dawnych Kresów jako narzędzi do rozwijania świadomości
  i tożsamości narodowej młodego pokolenia,
 • upowszechnianie tradycji i dziedzictwa kulturowego Kresów,
 • promowanie wartości takich jak patriotyzm, szacunek dla historii i kultury polskiego narodu,
 •  zachęcanie do wspólnych międzypokoleniowych spotkań muzycznych,
 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni i piosenek ,
 • promowanie aktywności muzycznej wśród dzieci i młodzieży zarówno indywidualnej jak
  i zespołowej/chóralnej,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

HARMONOGRAM:

 • 20. 05. 2024 r. – informacja o uczestnikach nagrodzonych wyróżnieniami oraz zajmujących miejsca na podium  (facebook.com – profil Głogowski Przegląd Piosenki Kresowej oraz strona internetowej zse.glogow.pl 

 • 5. 06. 2024 r. – I Głogowski Przegląd Piosenki Kresowej - koncert galowy,  wręczenie nagród

MIEJSCE FESTIWALU: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą brać udział podmioty wykonawcze w następujących kategoriach:
 1.  soliści – uczniowie klas 1 – 3 SP,
 2.  soliści – uczniowie klas 4 – 6 SP ,
 3.  soliści – uczniowie klas 7 – 8 SP,
 4.  soliści – uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 5. zespoły wokalne (minimum 8 osób) oraz chóry dziecięce i młodzieżowe – dzieci i młodzież   z SP kl.4 – 8 oraz szkoły średnie.
 6.  zespoły folklorystyczne i chóry  - dorośli, seniorzy, grupy mieszane.
 • Każda ze szkół może zgłosić po jednym uczestniku w danej kategorii.
 • Dla każdego podmiotu muzycznego należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia uczestnika.
 • Każdy solista, zespół lub chór zobowiązany jest wykonać dwie dowolnie wybrane piosenki
  o tematyce kresowej lub powstałe/śpiewane w dawnych Kresach (spis przykładowych utworów stanowi osobny załącznik). Mogą to być również „wiązanki muzyczne”, ważne jednak, by mieściły się w ramach czasowych.

Utwory należy nagrać w formacie video i opisać według wzoru wskazanego w dalszej części regulaminu, a następnie przesłać na adres przegladpiosenkikresowej@gmail.com 
(wraz z kartami zgłoszeń) do dnia 15. 05. 2024 r.

Wzór opisu nagrania video: imię i nazwisko uczestnika, szkoła, tytuł utworu
(np. Anna Kowalska, SP13 w Głogowie, Tylko we Lwowie,
Ballada o pannie Franciszce)

 • Wykonywane utwory nie mogą trwać dłużej niż 5 min.
 • Występ może odbywać się z wykorzystaniem gotowego podkładu muzycznego, z wykorzystaniem instrumentów lub a capella

Laureaci 1,2,3 miejsca oraz uczniowie z wyróżnieniem otrzymują zaproszenie na Galę Laureatów 5. 06. 2024 r. o godz. 10.00, podczas której wręczone zostaną nagrody.
Laureaci I miejsc wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnymi tworzyć będą koncert galowy.

Nagrania oceniać będzie profesjonalne jury. Informacja o tym, kto znajduje się w gronie laureatów i wyróżnionych zostanie opublikowana 20. 05.  na stronie Facebook na profilu Głogowski Przegląd Piosenki Kresowej oraz stronie internetowej zse.glogow.pl

JURY.:
Występy oceniane będą przez jury według następujących kryteriów:

 • Dobór repertuaru, treść i charakter, zgodny z założeniami regulaminu.
 • Muzykalność (czystość śpiewu i intonacja).
 • Interpretacja treści piosenki.
 • Ogólny wyraz artystyczny.
 • Dodatkowe punkty przyznawane są za wykorzystanie elementów stroju nawiązującego do kultury kresowej.

NAGRODY:

 • nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach;
 • jurorzy mogą również przyznać wyróżnienia;
 • soliści i zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa;
 • werdykt jury jest ostateczny.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • salę do rozśpiewania bezpośrednio przed występem na gali laureatów;  
 • sprzęt nagłaśniający i odtwarzający;
 • fortepian.

Dla uczestników przeglądu przewidziany jest catering w postaci kawy, herbaty, ciasta i kanapek.

KONTAKT:

Karina Nadała SP13, tel. 607391660

Mieczysława Murak ZSE,  tel. 605394288

I Głogowski Przegląd Piosenki Kresowej

KARTA ZGŁOSZENIA

 1. Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………

 1. Kategoria (właściwe podkreślić):

 1. soliści - uczniowie klas 1-3 SP
 2. soliści - uczniowie klas 4-6 SP
 3.  soliści - uczniowie klas 7-8 SP
 4.  soliści - uczniowie szkół ponadpodstawowych
 5.  zespoły wokalne (minimum 8 osób) oraz chóry dziecięce i                       młodzieżowe – dzieci i młodzież z SP kl.4-8 oraz szkoły średnie
 6.  zespoły folklorystyczne i chóry - dorośli, seniorzy, grupy mieszane

 1. Imię i nazwisko  opiekuna (osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorami Przeglądu) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Numer telefonu oraz adres e-mail  opiekuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 1. Nazwa placówki zgłaszającej, numer telefonu oraz  adres email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….

   

 1. Repertuar-tytuł śpiewanego utworu oraz autor tekstu jeśli jest znany:

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Informacja o uczestniku (zainteresowania, droga muzyczna itp.). . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                             Podpis   opiekuna

. . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . .

Czy uczestnik/uczestnicy podczas Gali na żywo będą korzystać z instrumentów? Jeśli tak to jakich:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . …………………….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

INFORMACJA

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. K. Miarki 1, 67-200 Głogów.
  tel. 76 833-24-02,
  zseglogow@poczta.onet.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 e-mail: iod@odoplus.pl
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres 5 lat na stronie internetowej szkoły lub do czasu wycofania zgody na publikację
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

                                                                                     Podpis   opiekuna, pieczątka szkoły


                                                                                   . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . .

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO