English                        Tenses

Simple Present

Present Continuous

1. Vorm:

 • hele werkwoord
 • bij he / she / it : hele werkwoord + s
 • bij vragen of ontkenningen: do/does gebruiken
 • Vb. I read a book every day.
 • He reads a book every day.
 • Does she read a book every day?

2. Gebruik:

 • feit
 • gebeurtenis
 • gewoonte
 • iets wat regelmatig gebeurt
 • dienstregeling

3. Signaalwoorden:

 • always, never, usually, regularly, often, sometimes, every day, every week etc.

4. Voorbeelden:

 • He studies two hours every day.
 • We often watch TV in the morning.
 • Water boils at 100 degrees Celsius.
 • I live in Apeldoorn.
 • They always get up early.
 • The bus leaves at 8 o’clock

1. Vorm:

 • am / is / are + werkwoord + ing
 • Vb. I am reading
 • Is she reading a book?

2. Gebruik:

 • iets is NU, op dit moment aan de gang
 • iets gebeurt in de nabije toekomst
 • (kan irritatie uitdrukken)
 • In het Nederlands zeggen we vaak ‘aan het…., staan te …….. ,zitten te…….’

Bijv. Ik ben aan het luisteren

Ze staan te wachten.

Hij zit te schrijven

3. Signaalwoorden:

 • now, right now, at the moment, at present,
 • this evening, tomorrow (nabije toekomst)
 • ‘look’ en ‘listen’ aan het begin van de zin
 • (always, constantly, all the time – bij irritatie)

4. Voorbeelden:

 • I am writing an e-mail.
 • Look, they’re kissing!
 • They are leaving next week. (nabije toekomst)
 • I’m watching TV at the moment.
 • (She’s always picking her nose.- irritatie)

Simple Past

Past Continuous

1. Vorm:

 • hele werkwoord + ed
 • bij onr. m. ww. – de 2e vorm uit het rijtje
 • bij vragen of ontkenningen: did gebruiken
 • Vb. I cooked dinner yesterday.
 • Last Christmas I gave you my heart.
 • Did you watch CSI Miami last week?

2. Gebruik:

 • situatie, gebeurtenis, gewoonte die zich afspeelde in het verleden.
 • iets dat begon in het verleden en nu is afgelopen
 • in alle zinnen met een tijdsbepaling die verwijst naar het verleden
 • je moet hier dus niet kijken naar de Nederlandse vertaling! Kijk alleen of de actie in het verleden is gebeurd

3. Signaalwoorden:

 • yesterday, this morning, last week, last year, in 1980, four days ago, when I was young

4. Voorbeelden:

 • Charles Dickens died in 1870.
 • He saw her last week.
 • We first met a year ago.
 • It happened a long time ago.
 • The Titanic sank on het first voyage.

1. Vorm:

 • was / were + werkwoord + ing
 • Vb. I was reading
 • Were they writing a letter?

2. Gebruik:

 • iets wat in het verleden al een tijd aan de gang was
 • vaak in combinatie met de simple past : een lang durende actie (past cont.) wordt onderbroken door een korte actie (past simple)

3. Signaalwoorden:

 • als bij de simple past,
 • when, while, as

4. Voorbeelden:

 • Yesterday he was shopping at the supermarket for two hours
 • She was cleaning the windows (lang) when the phone rang (kort)
 • They were watching (lang) a late-night movie when we came (kort) home.


Present Perfect

Present Perfect Continuous

1. Vorm:

 • have / has + voltooid deelwoord
 • bij onr.m.ww. – de 3e vorm uit het rijtje
 • Vb. I have read 2 books since last week.  
 • Has he ever read a book about cars

2. Gebruik:

 • iets dat in het verleden is begonnen en nog voortduurt
 • iets dat gebeurde in het verleden en waarvan nu het resultaat nog zichtbaar is
 • het gaat er niet om wanneer iets is gebeurd maar meer om de gebeurtenis zelf

3. Signaalwoorden:

 • since, for (two years now), just, ever, never, yet, already, lately, so far, up till now, (for) how long?

4. Voorbeelden:

 • How long have you been here?
 • Have you read any good books lately?
 • I have lived in Groningen since 1998.
 • He has already made a date with her.
 • So far, I haven’t heard from him

1. Vorm:

 • Have / has + been + werkw + ing
 • Vb. I have been reading

2. Gebruik:

 • De ‘simple form’ geeft een feit weer, de continuous benadrukt de handeling

3. Signaalwoorden:

 • Zie present perfect

4. Voorbeelden (Vergelijk):

 • Simple: We have drunk a whole bottle of whisky. (het gaat om het resultaat/hoeveelheid)
 • Continuous: We have been drinking all evening. (het gaat om de handeling)
 • Simple: I have cut my finger (resultaat)
 • Continuous: We have been cutting wood all day. (handeling)
 • Simple: They have lived here all their lives. (permanent)
 • Continous: She has been living here for quite a while. (Beperkte duur, tijdelijk)

Past Perfect

Past Perfect Continuous

1. Vorm:

 • had + voltooid deelwoord
 • bij onr.m.ww. – de 3e vorm uit het rijtje
 • Vb. I had cooked dinner before my husband came home.

2. Gebruik:

 • een gebeurtenis vond verder terug in het verleden plaats dan een andere gebeurtenis in het verleden
 • vaak in combinatie met de ‘simple past’!

3. Signaalwoorden:

 • after, before, when, as soon as, by the time

4. Voorbeelden:

 • He wasn’t (simple past) a stranger, we had met before.
 • She asked (simple past) me if I had had anything to eat.
 • As soon as he had seen her, he knew (simple past) he loved (simple past) her
 • She had changed a lot when I saw (simple past) her again.

1. Vorm:

 • had + been + werkwoord + ing
 • Vb. I had been reading.

2. Gebruik:

 • De ‘simple form’ geeft een feit weer, de continuous benadrukt de handeling

3. Signaalwoorden:

 • Zie present perfect

4. Voorbeelden:

 • We had been walking for hours, when we finally reached the village.
 • After we had been chatting for a few minutes, he asked me to dance.