Chapter 5

Stone 17

Asking for and giving or refusing permission

Can I go to Oliver's school party?

Mag ik naar Oliver's schoolfeest gaan?

Could we stay out until twelve o'clock?

Mogen we tot twaalf uur wegblijven?

May we sleep over at John's?

Mogen we bij John logeren?

No, you can't.

Nee, dat mag je niet./Nee, dat mogen jullie niet.

No, you may not.

Nee, dat mag je niet./Nee, dat mogen jullie niet.

Of course you can.

Natuurlijk mag dat.

Yes, you may.

Ja, dat mag.

Am I allowed to do that?

Mag ik dat doen?

Are you allowed to go to discos?

Mogen jullie naar disco's gaan?

Is Oliver allowed to bring a guest?

Mag Oliver een introducé meenemen?

No, you aren't.

Nee, dat mag je niet./Nee, dat mogen jullie niet.

No, we're not.

Nee, dat mogen wij niet.

No, he's not.

Nee, dat mag hij niet.

Yes, you are.

Ja, dat mag.

Yes, we are.

Ja, dat mogen we.

Yes, he is.

Ja, dat mag hij.

Is smoking allowed here?

Is roken hier toegestaan?

I'm afraid not.

Ik ben bang van niet.

I don't think so.

Ik denk van niet.

Smoking is allowed here.

Roken is hier toegestaan.

Smoking is not permitted in this building.

Roken is niet toegestaan in dit gebouw.

Stone 18

Talking about things taking place regularly…

At weekends I normally go bowling.

's Weekends ga ik normaal gesproken bowlen.

On Saturdays I normally have a pyjama party with my best friends.

‘s Zaterdags houd ik normaal gesproken een logeerpartijtje met mijn beste vrienden.

At weekends Sue sometimes watches DVDs.

's Weekends kijkt Sue soms DVD's.

On Saturdays Sue sometimes visits the youth centre.

‘s Zaterdags bezoekt Sue soms het jongerencentrum.

I go to the cinema at least twice a month.

Ik ga ten minste twee keer per maand naar de bioscoop.

Laura goes shopping every Thursday.

Laura gaat elke donderdag winkelen.

I play the guitar in a band.

Ik speel gitaar in een band.

Robin plays football.

Robin voetbalt.


…and now

I'm reading an interesting book right now.

Ik ben op dit moment een interessant boek aan het lezen.

Ian and Dave are playing a computer game at the moment.

Ian en Dave zijn op dit moment een computerspelletje aan het spelen.

Stone 19

Making suggestions…

Wouldn't you like to go out and have fun for a change?

Zou je het niet leuk vinden om uit te gaan en plezier te maken, voor de verandering?

Couldn't they call their friends?

Zouden zij hun vrienden niet kunnen bellen?

Can't we have dinner at Antonio's?

Kunnen we niet bij Antonio's gaan eten?

Why don't we buy tickets for that party?

Waarom kopen we geen kaarten voor dat feest?

…and reacting

I sure would.

Dat zou ik zeker.

They definitely could.

Dat zouden ze beslist kunnen doen.

I'd rather save my money.

Ik spaar liever mijn geld.

That's a great idea.

Dat is een geweldig idee.

That's a bad idea.

Dat is een slecht idee.

That sounds wonderful.

Dat klinkt geweldig.

That sounds awful.

Dat klinkt afschuwelijk.

Stone 20

Talking about food and drink

What about some Chinese food?

Heb je zin in Chinees eten?

Yes. That would be nice.

Ja. Dat zou fijn zijn.

How about a nice curry from The Taj Mahal, then?

Wat zou je vinden van een lekkere curry van The Taj Mahal?

No, thanks. I've already eaten.

Nee, dankjewel. Ik heb al gegeten.

Fancy going out for dinner?

Heb je zin om uit eten te gaan?

No thanks. I've already eaten.

Nee, dankjewel. Ik heb al gegeten.

Do you want something to drink?

Wil je wat drinken?

Yes, please.

Ja, graag.

Would you like a glass of lemonade?

Wil je een glas limonade?

No, thanks. I'm not thirsty.

Nee, dank je. Ik heb geen dorst.

Would you like to have a drink at The Red Lion?

Heb je zin om wat te gaan drinken in The Red Lion?

No, thanks. I'm not thirsty.

Nee, dank je. Ik heb geen dorst.

Do you like Indian food?

Houd je van Indiaas eten?

Yes, it's delicious.

Ja, het is heerlijk.

Do you like Indian food?

Houd je van Indiaas eten?

No, it's too spicy.

Nee, het is te pittig.

What do you think of Italian food?

Wat vind je van Italiaans eten?

I think it's the best.

Dat vind ik het lekkerste.