Avdelning        Hyllsektion:  se översiktskarta


001-199                Hylla 0


200-219                Hylla 2                för 200.3 se hylla 25

220.016                Hylla 25

220.1                Hylla 3

220.2                Hylla 3

220.3                Hylla 25

220.4-220.5          Hylla 42
        
220.6 - 221.95                Hylla 3

221.95 (forts.)-224.066        Hylla 4

224.07-226.06                Hylla 5  för 225.2 & 225.3 se hylla 25, för 225.4-225.5 se hylla 24

226.07 - 227.07                Hylla 6  226.1 se hylla 23

227.1 - 228.07                Hylla 7

229 - 229.99                Hylla 8

230 - 231.74                Hylla 9

231.76 - 239                Hylla 10240-259                        Hylla 17

260-269                        Hylla 16

270 - 270.85                Hylla 11        

270.85 - 279.9                Hylla 12

        Hylla 13

        Hylla 14        

280 - 284.1                Hylla 33

284.2 - 287.9                Hylla 34


290 - 296.0905                Hylla 40

296.1 296.61                Hylla 39

296.7 - 299.9                Hylla 38

300-306.6                Hylla 46

306.61-305.8                Hylla 45

305.8 - 323                Hylla 44

323 - 339                Hylla 42

340 - 355.03                Hylla 43

361 - 399                Hylla 41400 - 499                Hylla 22/23

500 - 699                Hylla 45

700 - 789                Hylla 47


790 - 899                Hylla 47

        
900-999                        Hylla 53