Regulamin konkursu "Zainspiruj się wróżkami lub Halloween!":

1. Organizatorem konkursu jest blog http://trustmyself-make-up.blogspot.com we współpracy z firmą Lime Crime.

2. Sponsorem nagród jest firma Lime Crime.

3. Niniejszy konkurs adresowany jest wyłącznie do publicznych obserwatorów bloga.

4. Konkurs otwarty jest międzynarodowo.

5. Uczestnicy mają za zadanie wykonać makijaż inspirowany wróżkami i/lub makijaż na Halloween, a następnie przesłać poprzez e-mail na adres trustmyself@o2.pl co najmniej 2-3 zdjęcia (w tym jedno z widoczną karteczką z nazwą konkursu i aktualną datą trzymaną w dłoniach przez modelkę) makijażu - jedno całej twarzy i co najmniej jedno zbliżenie na oko. Zdjęcia powinny być minimalnej rozdzielczości 800x600 pikseli, ale nie większe niż 2MB każde (20MB na całego e-maila). W tytule e-maila należy wpisać “Zainspiruj się wróżkami lub Halloween!”.

W treści e-maila powinno też znaleźć się wytłumaczenie źródła inspiracji oraz login, pod którym uczestnik obserwuje bloga.

6. Dopuszcza się wysłanie maksymalnie 2 prac (po jednej na każdy temat) przez jednego uczestnika.

7. Wysyłając swoją pracę, autor tym samym przyjmuje warunki Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

8. Dzień 8 października 2012r. to początek trwania konkursu. Ostateczny termin przesyłania prac upływa z dniem 1 listopada 2012 r. o 23:59. Prace przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

9. Nagrodą w konkursie są 2 zestawy kosmetyków Lime Crime: 1 zestaw trafi do osoby, która wykona najlepszy makijaż inspirowany wróżkami, 2 zestaw trafi do osoby, która wykona najlepszy makijaż na Halloween. W skład każdego zestawu wchodzi dowolnie wybrana przez zwycięzcę paleta cieni Lime Crime oraz 2 sztuki Unilinerów w dowolnie wybranych kolorach. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 5 listopada 2012r. Nagroda zostanie wysłana pocztą lotniczą w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania danych adresowych i informacji dotyczących wybranego rodzaju palety cieni i kolorów Unilinerów od zwycięzców konkursu (wysyłka z siedziby firmy Lime Crime w USA).

11. W przypadku opłat związanych z odbiorem przesyłki na terenie kraju (ewentualne koszty celne naliczone przez Urząd Celny), wszelkie koszty pokrywa zwycięzca.

12. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.