Fy Nghwmni Cyf

                

                

                        

Fy Nghwmni Cyf

1 Heol Beth Bynnag

Tyllgoed

Caerdydd

CF1 1XX

Ebost: fi@fi.com

Ffôn: 029 20111111                        

                

        

Anfoneb

        

                

Dyddiad

2010 mis Medi 08

Rhif anfoneb

0001

Taler erbyn

2010 mis Medi 08

Cwsmer

Enw a chyfeiriad cwsmer

                

Enw & disgrifiad

Maint

Pris uned

Cyfanswm

Tasg:

Adeiladu rhywbeth pwysig

1.00

999.00

y dydd

999.00

 

Is-gyfanswm                £999.00

Cyfanswm                £999.00

        

Noder:

Taler: Fy Nghwmni Cyf
Rhif y Cyfrif: 00000000

Cod didoli: 00-00-00

Cangen: Banc Bach, Heol y Frenhines, Caerdydd

Nid wyf wedi cofrestru TAW felly nid wyf yn codi TAW.