sida   |   2012   |  datum 2012  |   www.smalandscf.se  

datum för cyklist och kanslist

SCFs Bankgiro 309-134

Datum som cyklister ledare och styrelsefolk bör känna till och veta var de finns.

Var goda att meddela om ni känner till andra bra tidpunkter som är viktiga för att få ett effektivt flöde kring det ideela arbetet.

Hur denna sida skall skrivas är inte klart.

rubrik ställd eller tidslinje - vad tycker ni?

Cyklist har rätt till fri övergång mellan

Klubbar bör ha årsmöten och bestämma hur man skall rösta på förbundsmötet

Distrikt bör kalla klubbar till årsmöte 1 månad innan

I oktober samlas man f.o.m. 2011 för ett cykelforum där man går igenom cykelåret som varit. Fritt forum, bra sätt att föra fram synpunkter och hitta gemensamma motioner för Förbundsmötet.

1:a december är sista datum för att skicka in motioner till Förbundsmötet

15:e januari är sista

FÖRBUNDSMÖTE 2012

Noterades att möte avhålls 10 mars kl 10 i Folksams lokal på Bohusgatan, Stockholm

Angående ombud vid Förbundsmötet

Enligt SCFs stadgar 2 Kap 3 § gäller följande:

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive DCF utsedda genom beslut av DCFmöte samt ombud för medlemsföreningarna utsedda genom beslut i föreningen.

DCF-ombud får inte företräda mer än föreningarna inom eget DCF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

DCF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.

Anmälan av ombud skall göras till SCF senast 10 dagar före årsmötet

Föreningarnas årsavgifter, inbetalas senast 31 mars innevarande år

Distrikten

SDF bidrag 25:e

Ansökan ska sedan vara Smålandsidrotten tillhanda senast 25 januari.

Smålands Idrottsförbund fördelar regionalt stöd från Landstinget i Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Södra Småland till specialdistriktsförbunden i Småland. Årligen fördelas ca 5,7 miljoner kronor (enligt särskilda normer för SDF-bidrag).

I december varje år skickas blankett ut till de SDF som har verksamhet i Småland för ansökan om bidrag för året som gått.