Latvijas skolu čempionāts galda hokeja komandām

"Chupa-Chups 2011"

1. Mērķi un uzdevumi.

1.1. Noskaidrot Latvijas skolu galda hokeja čempionāts komandām "Chupa-Chups 2011" (turpmāk Sacensības) godalgoto un citu vietu ieguvējus;

1.2. Galda hokeja popularizēšana un attīstība Latvijas skolās;

1.3. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību;

1.4. Latvijas jauniešu brīvā lietderīgā laika izmantošana.

2. Sacensību vadība.

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Galda Hokeja Federācijas nozīmēta tiesnešu kolēģija.

3. Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Sacensības norisināsies 2011.gada 10.decembrī ( sestdiena );

3.2 . Sacensību vieta: Rīgas Kultūru vidusskola, Ganību dambis 7, Rīga;

3.3. Sacensību organizētāju tālruņa numuri:

Sandis Kalniņš ( 29108316 ), Intars Žubeckis ( 29440350 );

3.4. Sacensību sākums plkst. 10.00.

4. Sacensību dalībnieki.

4.1. Sacensībās drīkst piedalīties tikai Latvijas skolās studējošie skolēni;

4.2. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.

5.1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2011.gada 2.decembrim ( piektdiena ) plkst. 19.00;

5.2. Komandas pieteikumā norāda visu dalībnieku vārdus, uzvārdus, klasi, pārstāvošo skolu un komandas nosaukumu;

5.3. Pieteikumus sūtīt pa e-pastu lghf@galdahokejs.lv;

5.4. Komandu reģistrēšanās sacensību dienā no plkst. 9.00-9.45.

6. Sacensību norises kārtība.

6.1. Sacensības notiek pēc galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF noteikumiem;

6.2. Vienas spēles laikā starp divām komandām, katrs komandas dalībnieks izspēlē spēli ar otras komandas trim dalībniekiem. Divu komandu starpā tiek izspēlēti 9 mikromači ( 3 kārtās pa 3 spēlēm );

6.3. Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta pēc piereģistrējušos komandu skaita.

7. Diskvalifikācija ( sods ):

7.1. Sacensību tiesnešu komiteja var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:

- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;

- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;

- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu rezultātu;

- prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;

- nopietni traucē sacensību norisi;

- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;

- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

7.2. Ja spēlētājs izstājas no sacensībām, cits spēlētājs nevar viņu aizstāt;

7.3. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10.

8. Protesti.

8.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.

9. Sacensību tiesneši.

9.1. Sacensības tiesā Latvijas GHF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis;

9.2. Ja ir nepieciešams, tad galvenais tiesnesis var sev izvēlēties tiesnešus un asistentus, kā arī nozīmēt to tiesāšanas vietas;

9.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis;

9.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāja puses;

9.5. Spēļu inventāra atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis;

9.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar sev izvēlētajiem tiesnešiem un asistentiem.

10. Uzvarētāja noteikšana.

10.1. Divu komandu starpā punkti tiek piešķirti sekojoši:

par uzvaru - 2 punkti;

par neizšķirtu - 1 punkts;

par zaudējumu - 0 punkti;

10.2. Vienas spēles laikā starp divām komandām skaitītas tiek tikai uzvarētās spēles ( neizšķirti netiek skaitīti ).

10.3. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem komanda, kurai:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar komandu(-ām), kurām tāds pats punktu skaits;

- lielāka mikromaču attiecība savstarpējās spēlēs;

- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāka kopējā mikromaču attiecība;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas uzvarēt speciāli nozīmētā spēlē starp komandu kapteiņiem.

11. Apbalvošana.

11.1. Sacensību labākās komandas tiks apbalvotas ar medaļām, kausiem, diplomiem un sponsoru sarūpētajām balvām.

2011.gada 30.septembris

LGHF prezidents

R.Blumentāls___________________

LRT galvenais tiesnesis

S.Kalniņš_______________________