لیست کارهای باقی مانده سایت:

اسم کاربری خود را مقابل مواردی که فکر میکنید می‌توانید انجام دهید بنویسید‌ (به هر مورد میتواند بیشتر از یک مدیرتعلق گیرد)

ظاهر سایت:

مطالب سایت:

لطفا به لست بالا مواردی که فکر میکنید لازم است اضافه کنید.

جلسه اول تیم مدیریت در تاریخ ۲۹ مهر (جمعه) ساعت ۱۲ ظهر در اینجا خواهد بود.

برای عضویت در تیم مدیریت سایت دروپال فارسی به آدرس info@drupalpersian.com ایمیل بزنید. این متن با google docs قابل تغییر است!‌ همه اعضای تیم دروپال فارسی share شده اند.

=================== Comments =====================

mngafa: بهتر نیست که ابتدا تعدادی مطلب در سایت قرار گیرد؟ الان فقط یک مطلب در انجمن وجود دارد. hadi: بهتر است و به همین دلیل ما تعدادی نویسنده به تیم اضافه کرده‌ایم.

mngafa : منظور از ترجمه ی مثلا http://drupal.org/documentation/understand این است که فقط همین یک صفحه ترجمه شود یا تمام صفحات زیر مجموعه ی آن هم ترجمه شود؟ hadi: تمام صفحات ترجمه شود. این بهترین منبع برای آموزش کاربران است.