Diada Sant Jordi 2011

XXVII CONCURS LITERARI SANT JORDI

BASES DEL CONCURS

Enguany celebrem el XXVII concurs literari de Sant Jordi de l’Institut.

Per participar en el certamen literari heu de presentar treballs individuals i de creació pròpia.

El jurat del certamen valorarà la qualitat literària i artística dels treballs presentats en totes les categories i gèneres.

CATEGORIES

GÈNERE DELS TREBALLS

Prosa. Es poden presentar una o diverses narracions amb una extensió màxima de 3 fulls.

Poesia. Es poden presentar un o diversos poemes amb una extensió màxima de 3 fulls.

Arts Plàstiques. Es poden presentar un o diversos treballs de dibuix, il·lustració, poesia visual i pintura en format i suport lliures.  

LLENGÜES

Llengua catalana, llengua castellana i llengües anglesa o francesa.

PAUTES DE PRESENTACIÓ

S’ha de presentar dues còpies de cada obra en paper, escrites amb ordinador i també en suport digital o bé enviant-lo per e-mail a extraescolarsfortpius@gmail.com, mecanografiat  en un full en blanc format Din A4,  per una sola cara, i a doble espai, amb cos de lletra 12. El Centre facilitarà  l’accés als ordinadors a sol·licitud dels participants per a aquells alumnes que ho demanin.

S’ha de presentar l’original. Si el format de l’obra és multimèdia, s’enviarà per e-mail a extraescolarsfortpius@gmail.com o bé un suport digital.

DATA DE LLIURAMENT DE LES OBRES LITERÀRIES

DIVENDRES 8 D’ABRIL IMPRORROGABLE!

Els concursants han de lliurar les seves obres literàries al coordinador Joan Gavilan o a qualsevol professor/a. 

PREMIS

Es concedirà un primer i un segon premi per a cada categoria. Els premis consistiran en un obsequi commemoratiu del certamen i en un val per llibres. Els premis es podran declarar deserts. Les obres premiades es publicaran a la revista “Pius Fort” El lliurament de premis tindrà lloc durant la celebració de la diada de Sant Jordi, el divendres 6 de maig de l’any 2011.

JURAT

Està format per 3 professors, 1 alumne/a i un secretari.