Priekšstats par Visual Basic izmantošanu kontroldarbos un pārbaudes testos.

Testu un uzdevumu sagatavošanas lietotnes darbā ir ērtas, neprasa īpašas papildus zināšanas, ļauj ātri un bez lielas piepūles izveidot kvalitatīvus skolēnu apmācību un zināšanu kontroles procesam piemērotus materiālus, kas ļauj skolotājam ievērojami taupīt laiku, dažādot mācību procesu. Turklāt daudzas testu veidošanas lietotnes ļauj nodrošināt arī pašu testēšanas un rezultātu apstrādes procesu, kas arī ļauj efektīvāk izmantot mācībām paredzēto laiku. Skolēniem vairumā gadījumu darbs ar datortehniku, tīkliem un Internet patīk, interese par šādām stundām ir pastiprināta. Tomēr jāatzīmē, ka, lai arī cik noderīgas būtu gatavas lietotnes, tās daudzos gadījumos nenodrošinās pilnīgu mūsu vajadzību realizāciju – katra klase, katrs skolēns ir citāds, situācijas dažādās skolās ir atšķirīgas. Visplašākās iespējas unikālu materiālu izveidē nodrošina programmēšanas iespēju izmantošana. Pašiem programmējot testu un uzdevumu, mēs varam ļaut vaļu savai fantāzijai un veidot konkrētā uzdevuma vai testa realizāciju saskaņā ar konkrēto stundu, tās mērķiem un uzdevumiem, ņemt vērā situāciju skolā un klasē. Vien klase ir emocionālāka, cita mierīgāka, kādā klasē var būt bērni ar izteiktām spējām humanitārajos mācību priekšmetos, bet vēl kādā citā gluži pretēji var dominēt bērni ar izteiktām spējām eksaktajos priekšmetos. Pirmajiem uzdevuma lietotnē būtu jāparādās mākslinieciskajiem un emocionālajiem elementiem (skaistas ilustrācijas, mūzika), otrajiem, savukārt, var īpaši patikt uzdevumu matemātiski pierādījumi, precīzi loģiski formulējumi, argumentēti secinājumi, utt. Programmēšana ļauj daudzas šādas nianses ņemt vērā un ietvert lietotnē. Protams, kā tādu individualizētu lietotņu izstrāde prasa ievērojamu laika patēriņu un noteiktas zināšanas programmēšanā. Jāņem vērā, ka daudz kas būs atkarīgs arī no izvēlētās programmēšanas valodas – no izstrādājamās lietotnes veidošanas vides. Skaidrs, ka izvēloties DOS Qbasic vai Pascal valodas iespējas būs grūti salīdzināmas ar iespējām, ko nodrošina Visual Basic vai Delphi. Skolotājs uzdevumu realizācijai var iesaistīt ieinteresētākos skolēnus – te nu ir iespēja likt lietā sadarbības pedagoģijas idejas [lit?]. Skolotājs ir skolēna palīgs, draugs un konsultants. Šeit vērts atcerēties gadījumus no paša pieredzes informātikas nodarbībās, kad reizumis skolēns, attiecīgās problēmas izpētes azarta pārņemts, aizmirst, ka blakus ir skolotājs un ar elkoni skolotājam pie kājas piebakstīdams, aizelsies prasa: „Ei, nu Tu taču vienreiz man pasaki, kas te ir par ziepēm, ka neiet tā kā vajag!”. Pēc mirkļa: „Vai skolotāj, atvainojiet, es nepamanīju, ka tas esat Jūs!”. Šādās situācijās parasti arī rezultāts neizpaliek – pastiprināta interese vienlaicīgi iedarbojoties ar pozitīvām emocijām labestīgā, atbrīvotā gaisotnē nodrošina maksimālu rezultātu[lit?] un iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes reizēm paliek pat uz visu mūžu. Skolēni ļoti labprāt iesaistās dažādu noderīgu materiālu izstrādāšanā, turklāt skolēnu prasmes programmēšanā vairumā gadījumu būs labākas kā priekšmetu skolotājiem, tajā skaitā labākas kā daudziem informātikas skolotājiem. Lūk, šo potenciālu ievirzot uz attiecīgo mācību priekšmetu, var ne tikai radīt ļoti labus mācību materiālus, bet arī kāpināt skolēna interesi par savu mācību priekšmetu, uzlabot sekmes, jo ir iespēja par papildu veikto darbu skolēnam piešķirt papildpunktus pie vērtējuma. Te paņēmieni var būt ļoti dažādi – citi skolotāji par testa vai uzdevuma vērtējumu liek žurnālā papildu atzīmi, citi pie kārtējās ieskaites papildpunktus, citi atbrīvo no tekošā pārbaudes darba vai mājas darba. Interesanta pieredze ir uzkrāta Ogres un Smiltenes ģimnāzijās, daudz noderīgu skolēnu izstrādņu ir arī Auces vidusskolā, kuras skolēni pēdējos gadus ir valsts skolēnu zinātnisko konferenču laureāti. Arī pēdējā - 2002.gada valsts skolēnu zinātnisko darbu konferencē startēja vairāki Auces vidusskolas skolēni un ieguva balvas filozofijas un fizikas sekcijās, pie kam fizikas sekcijā izstrādne bija saistīta tieši ar programmēšanu Visual Basic vidē. Izstrādātajā lietotnē bija aptverts pamatmateriāls par molekulārfiziku – teorētiskā materiāla konspekti, aprēķini, vienību pārveidojumi, grafiki, datorlaboratorija un zināšanu pārbaudes tests. Tas tikai apliecina to, ka Visual Basic vide ir ļoti pateicīga dažādu mācībām noderīgu materiālu izstrādei. Svarīgi ir arī  tas, ka dažādi Visual Basic moduļi ir iekļauti MS OFFICE lietotnēs – MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS FrotnPage. Tas nozīmē to, ka, ja skolā lieto MS Office lietojumu paketi, tad uzdevumus var programmēt bez papildus Visual Basic iegādes. Protams, ka iespējas nebūs tik plašas, kā izmantojot pilnu Visual Basic versiju, tomēr daudzus uzdevumus varēs realizēt. Ievērojama pieredze testu programmēšanā uzkrāta Valmieras 1.ģimnāzijā (informātikas skolotājas Indra Caune un Indra Kažoka), kā arī daudzās citās skolās Rīgā, Daugavpilī un citur. Diezgan daudz par testu veidošanu Visual Basic vidē var atrast Latvijas un citu valstu referātu kolekcijās – piemēram, www.referat.lv , www.referat.ru .

Kādas ir Vbasic iespējas testu veidošanā?  

Piemērā - minētie elementi un to apstrādes komandas

Private Sub Form_Activate()
     Check1.Value = uncheked
     Option1.Value = False
End Sub

Private Sub Option1_Click()
      If Option1.Value = True Then Print "Ok!"
End Sub

Private Sub Check1_Click()
     If Check1.Value = Checked Then Print  "Pareizi!"
End Sub

Private Sub Command1_Click()
     Cls
     Print "Auce ir skaista pilsētiņa"
End Sub

Kā redzams piemērā, radiopogu un ieķeksējamo elementu pārbaudi var vienkārši realizēt izmantojot Basic sazarojuma konstrukciju IF .. nosacījums. ... THEN izpildāmā komanda. Svarīgi ir atcerēties, ka atbilžu fiksēšanas elementus uz formas nedrīkst kopēt – tos uz formas jāievieto no instrumentu paneļa. Ja kopēsim, tad visiem būs viens un tas pats vārds un nebūs iespējams tos apstrādāt, bet, ievietojot no instrumentu paneļa, Visual Basic katram elementam piešķir unikālu vārdu un tāpēc pēc tam to viegli apstrādāt. Piemēram, pareizi ievietojot radiopogas, to vārdi būs – Option1, Option2, Option3, utt. Katram jautājumam testā ir savs atbilžu bloks, kurā pareizās atbildes apstrādā atsevišķas IF ... THEN komandrindas.

Testu ar vienu pareizo atbildi uz jautājumu realizācija Visual Basic 5.0 vai 6.0 vidē

Vispirms jāsagatavo darba vide. Ideālākajā gadījumā uz datora jāuzinstalē Visual Basic, pie kam vēlams vispilnīgākajā konfigurācijā, ieskaitot attēlu bibliotēku (ClipArt).

Testa realizācijas secība:

Vai taisnība, ka Auces ir septiņas?

Pārbaudot dažādus testu veidošanas variantus, šāda pieeja izrādījās relatīvi vienkārša, jo testa jautājumus un atbildes var sagatavot un noformēt visiem vairāk vai mazāk pazīstamajā tekstu apstrādes lietotnē MS Word. Lai būtu vienkāršāk pārnest informāciju no MS Word uz Visual Basic, testa materiālu jāievieto teksta rāmī (Text Box), kas ir grafiskais objekts un tāpēc ar kopēšanas paņēmienu ir pārnesams uz Visual Basic un tur ielīmējams attēlu rāmī (PictureBox), kuram pēc tam nepieciešamības gadījumā var mainīt izmērus. Tiesa gan ir jāuzmanās, lai tekstu var skaidri saskatīt, jo, mainot izmērus attēla rāmim, tekstam var zust asums un tas kļūst neskaidrs. MS Word teksta rāmi izdevīgi izmantot vairāku iemeslu dēļ – tekstu var pēc patikas formatēt, var veidot tabulas, numurētus un iezīmētus sarakstus, izmantot atkāpes, mainīt teksta fragmentu krāsu, rāmim var likt apmalīti, to ietonēt, ievietot ilustrācijas, utt. No minētā izriet, ka teksta rāmim piemīt praktiski visas tās pašas iespējas, kas atsevišķai lapai, pie kam to var pārnest uz Visual Basic gandrīz pilnīgi tādā pašā izskatā. Protams, ka šo darbu var veikt arī citā lietotnē, kurā var sagatavot tekstus kā grafiskos objektus. Sliktākajā gadījumā to var izdarīt kaut vai lietotnē MS Paint. Jāņem vērā, ka šajā gadījumā testa materiāla sagatavošana ir tik vienkārša, ka to var izdarīt jebkurš, ja prot strādāt ar MS Word. Šādai metodei, protams, ir savi trūkumi, jo tiek sagatavots fiksēts jautājumu un atbilžu sakārtojums, bet pozitīvais savukārt ir tas, ka darbs ir veicams ļoti ātri un nepieciešamas minimālas iemaņas programmēšanā. Tālāk tekstā parādīts testa materiāls par teikuma locekļiem, kas šādi sagatavots MS Word.

Atzīmē pareizo atbildi!

Izceltais vārds teikumā ir:

 1. Divi vien mēs, bāliņi.
 • uzruna
 • pielikums
 • teikuma priekšmets
 1. Pats vilks, pats gans.
 • izteicējs
 • pielikums
 • teikuma priekšmets
 1. Pavasaris klāt.
 • papildinātājs
 • apstāklis
 • izteicējs
 1. Stādāt gods, slinkot kauns.
 • papildinātājs
 • teikuma priekšmets
 • izteicējs
 1. Zied griķu druva.
 • teikuma priekšmeta daļa
 • apzīmētājs
 • apstāklis
 1. Nemeklē laimes, kur tās nav!
 • papildinātājs
 • teikuma priekšmets
 • apzīmētājs
 1. Trūkst man gudra padomiņa.
 • apzīmētājs
 • papildinātājs
 • teikuma priekšmets
 1. Bērni raud asarām.
 • papildinātājs
 • apstāklis
 • teikuma priekšmets
 1. Bads māca strādāt.
 • teikuma priekšmets
 • izteicējs
 • papildinātājs
 1.  Bērni, esiet rātni!
 • nav teikuma loceklis
 • teikuma priekšmets
 • pielikums

No iepriekš minētā izriet, ka testa materiālu vizuāli var noformēt ļoti skaisti, jo šajā darbā var pilnībā izmanto MS Word iespējas tekstu noformēšanā. Visvienkāršāk tas izdarāms izmantojot  Format, Tables and Borders, kā arī Drawing rīku joslas, kuras parādītas nākamajā attēlā.

TextBox

Attēlā augšējā ir Format rīku josla, vidējā – Tables and Borders, bet apakšējā ir Drawing rīku josla, kurā norādīts TexBox. Kā šeit ievietotajā attēlā redzams, tad instrumentu teksta un attēlu apstrādei MS Word ir pietiekami pamatīgs klāsts. Šajā pētījumā gan tiek pieņemts, ka skolotājs prot šo jaudīgo teksta apstrādes lietotni izmantot dokumentu sagatavošanai, prot tos formatēt un noformēt. Piemērā teksts nav papildināts ar attēliem, bet arī to var izdarīt – iespējams izmantot attēlus no attēlu bibliotēkas vai no kādu attēlu no savas mapes, piemēram, var ievietot kādu skaistu ar digitālo kameru fotografētu vai no parastās fotogrāfijas ieskanētu attēlu. Ja tādu attēlu nav, tad var atrast kādu fotogrāfiju Internetā vai izmantot Latvijas skatus no Tildes Biroja attēlu bibliotēkas vai spēles Latvija. Testa sagatavi ieteicams saglabāt kā attēlu un Visual Basic darba logā ievietot kā attēlu. Sagatavi no MS Word var nokopēt, piemēram, ar lietotni CaptureWiz ekrāna vai tā daļu nomentuzņēmumu fiksēšanai.

Lūk tā izskatās iepriekš aprakstītā testa sagatave Visual Basic darba logā:

Attēlā labi redzams, ka Visual Basic vidē uz formas no MS Word pārceltais testa materiāls izskatās praktiski identiski. Tas nozīmē, ka šāds paņēmiens tiešām ir lietojams vizuāli pievilcīgu testu un dažādu uzdevumu veidošanai. Ar aprakstīto metodi var sagatavot vienreizējās lietošanas pārbaudes testus – piemēram, ieskaitēm. Īsā laika posmā atkārtoti lietot testus ar nemainīgu jautājumu un atbilžu secību nebūtu ieteicams, jo skolēni ļoti ātri atšifrēs pareizās atbildes. Tomēr ir vēl viena ļoti būtiska šīs metodes priekšrocība – iespēja realizēt testus, kuros ir attēlā redzamais mainīgais teksta formatējums. Jāatzīmē, ka neizdevās atrast gatavu testu veidošanas lietotni, kura ļautu realizēt šādu testu, neizmantojot programmēšanas elementus. Aprakstītā testu veidošanas metodika ir izmantojama arī šādā veidā – izvēlas piemērotu testu, piemēram, no kāda testu un uzdevumu krājuma, testa materiālu ieskanē, saglabā kā attēlu, bet pēc tam to ievieto Visual Basic attēla rāmī PictureBox un tālāk rīkojas tāpat kā ar materiālu, kas  sagatavots MS Word. Ja jautājumu testā daudz, tad tos jāsadala porcijās, lai testa izpildes laikā teksts būtu pietiekami liela izmēra un labi lasāms. Ja Visual Basic formā attēla rāmī (PictureBox) ievieto attēlu ar garu ieskanētu tekstu, tad teksts būs ar ļoti sīkiem burtiem un būs grūti lasāms. Daudzos gadījumos ir pat vēlama informācijas sadalīšana porcijās. Testus var veidot tā, ka uz ekrāna redzams tikai viens jautājums ar attiecīgo atbilžu izvēles bloku.

Visual Basic programmkods

Komentāri

Option Explicit

Dim R As Double

Dim Q(12) As Integer

Private Sub Form_load()

    Text1.Text = " "

    R = 0

End Sub

Private Sub Option2_Click()

    If Q(1) = 0 And Option2.Value = True Then R = R + 1

    Q(1) = Q(1) + 1

End Sub

Private Sub Option4_Click()

    If Q(2) = 0 And Option4.Value = True Then R = R + 1

     Q(2) = Q(2) + 1

End Sub

Private Sub Option9_Click()

    If Q(3) = 0 And Option9.Value = True Then R = R + 1

    Q(3) = Q(3) + 1

End Sub

Private Sub Option11_Click()

    If Q(4) = 0 And Option11.Value = True Then R = R + 1

     Q(4) = Q(4) + 1

End Sub

Private Sub Option13_Click()

    If Q(5) = 0 And Option13.Value = True Then R = R + 1

    Q(5) = Q(5) + 1

End Sub

Private Sub Option16_Click()

    If Q(6) = 0 And Option16.Value = True Then R = R + 1

    Q(6) = Q(6) + 1

End Sub

Private Sub Option20_Click()

    If Q(7) = 0 And Option20.Value = True Then R = R + 1

    Q(7) = Q(7) + 1

End Sub

Private Sub Option23_Click()

    If Q(8) = 0 And Option23.Value = True Then R = R + 1

    Q(8) = Q(8) + 1

End Sub

Private Sub Option27_Click()

    If Q(9) = 0 And Option27.Value = True Then R = R + 1

    Q(9) = Q(9) + 1

End Sub

Private Sub Option28_Click()

    If Q(10) = 0 And Option28.Value = True Then R = R + 1

    Q(10) = Q(10) + 1

End Sub

Private Sub Command1_Click()

    Text1.Text = R

End Sub

Private Sub Command2_Click()

    End

End Sub

Deklarāciju apgabals

R – rezultāts

Q(12) – definē masīvu jaut. atbilžu mēģ. skaitam

Formas ielādes apakšprogramma

Iztīra rezultātu attēlošanas rāmi

Uzstāda mainīgā R sākuma vērtību

1.jautājuma atbilžu apstrāde

Ja 1 mēģ. un pareizā atbilde, tad pie R piesk. 1

Mēģinājumu skaita fiksācija (drīkst tikai 1)

2.jautājuma atbilžu apstrāde

Q – norāda jautājuma numuru

P

ā

r

ē

j

o

j

a

u

t

ā

j

u

m

u

a

p

s

t

r

ā

d

e

10. jautājuma atbilžu apstrāde

Ja 1 mēģ. un pareizā atbilde, tad pie R piesk. 1

Mēģinājumu skaita fiksācija (drīkst tikai 1)

Apakšprogrammas beigas

Pogas Pārbaude apakšprogramma

Izvada teksta rāmī testa izpildes rezultātu

Pogas Beigt apakšprogramma

Komanda „Beigt darbu

Daži papildu paskaidrojumi par programmkodu un atbildes fiksāciju, ko apraksta šādas rindiņas:

    If Q(1) = 0 And Option2.Value = True Then R = R + 1

    Q(1) = Q(1) + 1

Pirmajā rindiņā izmantots saliktais nosacījums ar loģiskās funkcijas and izmantošanu. Šī funkcija pieprasa nosacījumu vienlaicīgu izpildīšanos – tātad saliktais nosacījums ir spēkā tikai tad, ja izpildās visi tajā iekļautie atsevišķie nosacījumi. Testa kodā atbildes apstrādes blokā izmantoti divi nosacījumi, kas saistīti ar loģisko funkciju and:

1.nosacījums - If Q(1) = 0 jeb ja pirmajā atbilžu blokā ir bijis viens mēģinājums un

2.nosacījums - Option2.Value = True jeb iezīmēta pareizā atbilde.

Ja abi šie nosacījumi izpildās (citādāk – pareizā atbilde atzīmēta ar vienu mēģinājumu – nav blēdības!), tad rezultātam jāpieskaita 1 punkts. Komanda Q(1) = Q(1) + 1 fiksē mēģinājumu skaitu attiecīgā jautājuma atbilžu blokā (šeit 1.jautājumam). Mēģinājumi tiek fiksēti arī tad, ja mēģinājumus izdara pēc atbilžu fiksācijas citiem jautājumiem.

Testa loga ekrānkopija:

Protams var būt vēlme apskatīt nepareizi atbildētos jautājumus, izmantot soda punktus par blēdībām (blēdību skaits fiksēts masīvā Q), kuru skaitu var aprēķināt šādi: mēģinājumu skaits – 10 jeb blēdību skaits B = Q(1) + Q(2) + Q(3) + ... +Q(10) – 10, jo 10 mēģinājumi ir legāli 10 jautājumiem! Var būt arī vēlme uzzināt, kuri jautājumi atbildēti nepareizi un arī pareizās atbildes, bet tas viss prasa papildu programmēšanu, kas daudziem var nebūt pa spēkam.

Nepieredzējušiem lietotājiem ieteicams ir vienkāršāks atbilžu apstrādes variants:

Tests kods Vbasic valodā

Komentāri

Mainīgā R deklarēšana. R – punktu skaits testā.

Testa sākumā rezultāta logs jābūt tukšs.

R sākumā vērtība. Tā jābūt 0! 

Pareizo atbilžu fiksācija. Šeit par pareizo atbildi tiek piešķirts 1 punkts, bet principā par katru atbildi var tikt piešķirts dažāds punktu skaits atkarībā no atbildes sarežģītības pakāpes.

Text1.text = R – izvada punktu skaistu rezultātu lodziņā.

Darba beigas

Testu ar vairākām pareizām atbildēm uz jautājumu Visual Basic 5.0 vai 6.0 vidē

Principā vienkāršākajos gadījumos var izmantot metodiku līdzīgu iepriekš aprakstītajai, bet atšķirība būs tā, ka jautājuma atbilžu blokā radiopogas pie konkrētā jautājuma pareizajām atbildēm katru jāliek savā rāmī Frame vai arī jāizmanto elements CheckBox. Līdz ar to būs iespēja iezīmēt visas attiecīgā jautājuma pareizās atbildes (var būt arī daļēji pareizas) un katru jāpastrādā gluži tāpat kā tad, ja ir viena pareiza atbilde. Mainīsies fragmentā If Q(1) = 0 And ietvertā Q(i) maksimālā vērtība – ja ir 2 pareizas atbildes, tad nav pieļaujams, ka Q(i)=3 vai vairāk. Testu atbilžu fiksācijai var izmantot arī ieķeksējamos elementus CheckBox, bet tos ir grūtāk aizsargāt pret blēdīšanos un arī no nejaušiem liekiem klikšķiem. Lietojot saīsināto atbilžu pārbaudes variantu arī ar CheckBox elementiem problēmu nebūs, jo šajā gadījumā atbildes tiek apstrādātas tikai pēc visu atbilžu fiksācijas un klikšķu skaits netiek ņemts vērā. Skolēns atvēlētajā apdomas laikā var klikšķināt kā vien vēlas, jo svarīgs ir testa izpildes beigu stāvoklis, kurā tad arī tiek fiksēts rezultāts. Pēdējā gadījumā (ar CheckBox) gan jāņem vērā, ka CheckBox var ieķeksēt arī vairākus un tas nozīmē, ka atbildes fiksēšana ir nedaudz sarežģītāka.

Testa fragments ar CheckBox

Paskaidrojumi un koda fragmenti

If Option2.Value = True Then R = R + 1 – šī koda rinda ir jāaizstāj ar šādu:

If ChecBox2.Value = Checked and ChecBox1.Value = Unchecked and  ChecBox1.Value = Unchecked Then R = R + 1 – šeit saliktajā nosacījumā tiek fiksēts vai ieķeksēts pareizās atbildes Checkbox un vai nav ieķeksēti citi lieki Checkbox. Par liekiem ķekšiem var piešķirt soda punktus!

Kā jau minēts Visual Basic vide pieļauj visai plašu brīvību testu noformēšanā, bet rezultātu fiksēšanas mehānisms ir relatīvi vienkāršs. Tas nozīmē, ka bez liela laika patēriņa ir iespējams veidot vienreizējās lietošanas testus (konkrētajai zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudes reizei, kurus vēlāk var izmantot skolēnu patstāvīgajam darbam) un testus treniņiem,  apmācības procesam. Turklāt testa sagatavi MS Word saglabājot, to var izmantot testa drukāšanai un izmantot tradicionālā variantā uz papīra lapām.

Testu noformējuma piemēri.

1.piemērs – testa sagatave veidota MS Word. Noformējuma izveidei izmantota grafiskais teksta rāmis Callouts (rīku josla Drawing  AutoShapes   Callouts), kurā varievadīt tekstu, mainīt apmali, pievienot ēnas, mainīt šī elementa fonu. Ir iespējams kā Callouts fonu izmantot jebkuru fotogrāfiju – jāizmanto rīku josla Drawing  Fill Color  Fill Efects ...  Picture un var pievienot attēlu. Šīs milzu iespējas dod iespēju iztēlei, radošai pieejai testu noformēšanā. Kā minēts iepriekš izveidotās sagataves būtu jāsaglabā kā attēlus (grafiskos objektus), tos vispirms iekopējot kādā attēlu apstrādes lietotnē un tad saglabājot vai arī izmantojot darba virsmas daļu kopēšanas lietotni, piemēram, CaptureWiz.

Darba sākumā Visual Basic vidē uz formas jāizvieto grafiskais elements PictureBox, kurā ievieto testa sagataves attēlu. PictureBox izmēru vēlams izveidot atbilstošu testa sagataves attēla izmēram, tad būs mazāk problēmu ar teksta lasāmību (ja maina attēla izmēru, mainās teksta lasāmība – asums, kontrasts).

2.piemērs – tests, kura realizācijai izmantots Visual Basic elements (kontrolis) ComboBox. Šajā gadījumā papildu lietotņu izmantošana praktiski nav nepieciešama, jo visus nepieciešamos elementus var izveidot pašā programmēšanas vidē. Testā skolēnam jāizvēlas pareizais rakstības variants attiecīgajam vārdu vai frāžu komplektam. ComboBox izmantošana pilnībā izslēdz iespēju testa izpildes laikā atzīmēt kaut ko lieku, jo skolēns var izvēlēties tikai vienu no piedāvātajiem variantiem. Tas nozīmē, ka rezultāta fiksācija arī ir vienkārša. Izvēlēto atbilžu apstrāde parādīta Visual Basic kodā, kas dots zemāk.

Lai realizētu šādus testus Visual Basic darba logā uz formas jāizvieto nepieciešamo skaitu ComboBox elementu, pēc tam jāievada atbilstošos atbilžu variantus. To dara šādā secībā:

Pēc atbilžu bloka sagatavošanas uz formas izvieto citus nepieciešamos elementus – teksta rāmjus TextBox, komandpogas ComandButton, u.c. Pēc elementu izvietošanas veic to īpašību maiņu saskaņā ar vajadzībām – maina krāsu, fontus, to izmēru. Parole šeit tiek izmantota, lai skolēniem uzdevuma izpildes laikā nebūtu redzams rezultāts un nebūtu iespējas „piedzīt” pareizo atbilžu variantus eksperimentālā variantā.

Visual Basic programmkods

Komentāri

Rezultāta r sākuma vērtība.

Skolēna izvēlētās atbildes pārbaude. Izvēlētā atbilde, piemēram, Combo1.text tiek salīdzināta ar pareizo atbildi, kura šeit ir griešana. Pareizas atbildes gadījumā rezultāts tiek palielināts par 1 punktu, ko nosaka komanda r = r+1.

Šeit Combo1.text ļauj no attiecīgā ComboBox nolasīt skolēna izvēlētās atbildes tekstu, kas tālāk tiek salīdzināta ar pareizo atbildi. Šādi var veidot arī sarežģītākus testus – piemēram, testus, kuros jāpārbauda teikuma pieturas zīmju lietošanas prasmes – tad vārdu vietā jālieto teikumi.

Pēdējā If rinda pārbauda ievadīto paroli un, ja parole pareiza, izvada rezultātu.

Darba beigas

 3. piemērs – šeit parādīts testa variants, kurā skolēnam pareizās atbildes apzīmējums jāievada teksta lodziņā. Atbildes var numurēt ar cipariem vai burtiem. Jāpiezīmē, ka šādu testu realizācija arī ir samērā vienkārša, jo skolēnam nav iespējas atzīmēt kādu lieku elementu. Programma apstrādā ievadīto atbilžu numurus un izvada rezultātu. Pārbaudes testos ieteicams izslēgt iespēju ieraudzīt testa rezultātu uzdevuma izpildes laikā. Ja rezultāts ir redzams, tad skolēns, vairākkārtīgi mainot atbildes numuru, var atrast pareizo atbildi. Ja rezultāta dinamisks izvads tiek pieļauts, tad nepareizie mēģinājumi ir jāfiksē vai arī pie nepareizas atbildes izvēles jādod attiecīgus paskaidrojumus un norādījumus tālākajam darbam, citādi skolēns vienkārši eksperimentēs, cenzdamies panākt maksimālo rezultātu, bet par uzdevuma jēgu nedomās. Attēlā redzams, kā var izskatīties šāds tests.

Uz formas vispirms ir izvietoti PicturBox tipa elementi, katrā no tiem kopēts MS Word sagatavots un formatēts teksts (jautājums un atbildes uz to). Pēc tam tajā pašā PictureBox ievietots elements TextBox atbildes numura ievadei.

Visual Basic programmkods

Komentāri

Rezultāta r sākuma vērtība

Skolēna ievadīto atbilžu numuru apstrāde – tiek izmantota ievadīto atbilžu numuru salīdzināšana ar pareizajiem numuriem.

Rezultāts tiek parādīts pēc paroles ievada. Skolēnam nav iespējas „piedzīt” pareizās atbildes.

End – darba beigas.