IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2010-2011

1º BACHARELATO - Unidade 6: Música e cinema

Nome e apelidos: _________________________________________________

TAREFA nº 1: Crea o guión dunha curtametraxe utilizando estas imaxes coma fonte de inspiración.

Condicións:

 1. Terá unha extensión mínima de 3 folios mecanografiados con letra arial 12 en interlineado sinxelo, sen utilizar ningún tipo de sangrado nin marxe. A extensión máxima é libre.
 2. Deberá estar correctamente escrito, en galego ou castelán, seguindo as normas ortográficas vixentes.
 3. As imaxes propostas deben ter sentido na historia.

TAREFA nº 2: Ponlle música a ese guión, e explica as funcións que ten no transcurso do mesmo.

Condicións:

 1. Debes explicitar se se trata de música diexética/extradiexética, integrada/non integrada, converxente/diverxente, de fondo/de 1º plano.
 2. Debe estar claramente axustada ás túas intencións nese exercicio.

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2010-2011

1º BACHARELATO - Unidade 6: Música e cinema

Nome e apelidos: _________________________________________________

TAREFA nº 1: Crea o guión dunha curtametraxe utilizando estas imaxes coma fonte de inspiración.

 

Condicións:

 1. Terá unha extensión mínima de 3 folios mecanografiados con letra arial 12 en interlineado sinxelo, sen utilizar ningún tipo de sangrado nin marxe. A extensión máxima é libre.
 2. Deberá estar correctamente escrito, en galego ou castelán, seguindo as normas ortográficas vixentes.
 3. As imaxes propostas deben ter sentido na historia.

TAREFA nº 2: Ponlle música a ese guión, e explica as funcións que ten no transcurso do mesmo.

Condicións:

 1. Debes explicitar se se trata de música diexética/extradiexética, integrada/non integrada, converxente/diverxente, de fondo/de 1º plano.
 2. Debe estar claramente axustada ás túas intencións nese exercicio.

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2010-2011

1º BACHARELATO - Unidade 6: Música e cinema

Nome e apelidos: _________________________________________________

TAREFA nº 1: Crea o guión dunha curtametraxe utilizando estas imaxes coma fonte de inspiración.

 

Condicións:

 1. Terá unha extensión mínima de 3 folios mecanografiados con letra arial 12 en interlineado sinxelo, sen utilizar ningún tipo de sangrado nin marxe. A extensión máxima é libre.
 2. Deberá estar correctamente escrito, en galego ou castelán, seguindo as normas ortográficas vixentes.
 3. As imaxes propostas deben ter sentido na historia.

TAREFA nº 2: Ponlle música a ese guión, e explica as funcións que ten no transcurso do mesmo.

Condicións:

 1. Debes explicitar se se trata de música diexética/extradiexética, integrada/non integrada, converxente/diverxente, de fondo/de 1º plano.
 2. Debe estar claramente axustada ás túas intencións nese exercicio.

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2010-2011

1º BACHARELATO - Unidade 6: Música e cinema

Nome e apelidos: _________________________________________________

TAREFA nº 1: Crea o guión dunha curtametraxe utilizando estas imaxes coma fonte de inspiración.

Condicións:

 1. Terá unha extensión mínima de 3 folios mecanografiados con letra arial 12 en interlineado sinxelo, sen utilizar ningún tipo de sangrado nin marxe. A extensión máxima é libre.
 2. Deberá estar correctamente escrito, en galego ou castelán, seguindo as normas ortográficas vixentes.
 3. As imaxes propostas deben ter sentido na historia.

TAREFA nº 2: Ponlle música a ese guión, e explica as funcións que ten no transcurso do mesmo.

Condicións:

 1. Debes explicitar se se trata de música diexética/extradiexética, integrada/non integrada, converxente/diverxente, de fondo/de 1º plano.
 2. Debe estar claramente axustada ás túas intencións nese exercicio.