Dialógy na Olympe? Nie. V kaviarni Olympia - otvorený projekt

Teória a prax učiacej sa komunity, laboratórium tvorivého myslenia Ľudovej Univerzity.

Každý pondelok od 17:00 do 20:00 (od 13.2.2012) je príležitosť stretnúť sa osobne, porozprávať sa a spoločne porozmýšlať aj na témy:

Pravidlá pre diskutujúcich:

  1. mali by mať vlastný názor na tému rozhovoru, ktorý je schopný zdôvodniť;
  2. mali by byť schopný tento názor jasne a zrozumiteľne vysloviť;
  3. mali by byť ochotný počúvať aj názory a argumenty druhých a
  4. mali by byť otvorený prípadnej zmene názoru.

Doplňujúce informácie:

Mentálni sponzori:

Zdena Skokňová (www.senior.sk), Jozef Vaško (www.latvomy.sk).

Filantropický sponzori:

Kaviareň Olympia, ...

Mediálni sponzori (pridajte): ...