CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR AL SAJ ALBA

1)    16.11.2011 - Publicarea anunt concurs in ziarul local “UNIREA” si afisarea la sediul SAJ ALBA

2)    25.11.2011, ora 12,00 – Termen limita de depunere a dosarului de inscriere la concurs , la secretariatul  Comisiei de Concurs, Alba Iulia, str. Motilor , nr. 83

3)    25.11.2011 – 28.11.2011 ora 11,00 – Studierea dosarelor candidatiilor de catre Comisia de Concurs

4)    28.11.2011, ora 12,00 – Afisarea listei cu candidatii a caror dosare au fost ADMISE/RESPINSE la concurs

5)    29.11.2011, ora 12.00 -Depunerea contestatiilor la rezultatul studierii dosarelor

6)    30.11.2011, ora 12.00 – Solutionarea  contestatiilor si afisarea rezultatelor la sediul SAJ Alba, de catre Comisia de solutionare a contestatiilor si arbitraj

7)    08.12.2011, ora 08,00 - 10,00 – Test grila de verificare a cunostintelor, pentru postul de Director Medical  si Asistent Sef

                            ora 10,30- 12.30 – Test grila de verificare a cunostintelor pentru postul de  Director Economic

                            ora 13,00- 15,00 -Test grila de verificare a cunostintelor pentru postul de Director Tehnic

8)    08.12.2011 , ora 20,00 – Afisarea rezultatelor testului grila la sediul SAJ Alba

9)    09.12.2011, ora 20,oo – Depunerea contestatiilor la rezultatul testului grila la sediul      SAJ Alba

  1. 10.12.2011, ora 12,00 – Solutionarea si afisarea rezultatului contestatiilor la sediul SAJ Alba, de catre Comisiile de Solutionare a contestatiilor
  2. 12.12.2011,ora 09,00 - Evaluarea si sustinerea Proiectului de specialitate in plenul Comisiei de Concurs
  3. 13.12.2011, orao 9,00- Interviul de selectie desfasurat in plenul Comisiei de concurs
  4. 14. 12.2011, ora 12,00- Afisarea rezultatelor finale la sediul SAJ Alba
  5. 15.12.2011, ora 12,00 – Termen limita de depunere a contestatiilor
  6. 16.12. 2011, ora 12,00 – Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale in urma solutionarii contestatiilor la sediul SAJ Alba

Testul grila de verificare a cunostiintelor, sustinerea proiectului de specialitate,si interviul de selectie se desfasoara in sala de sedinte a Spitalului Judetean de Urgenta.

Comisia de Concurs

Presedinte

dr. SULUTIU MARIUS