ലിങ്ക് നല്‍കേണ്ടത് ഒരു ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലാണെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പം ഇത് സാധിക്കാം.