[1]Checklist intakegesprek

 

 

Problemen en klachten

·             Waarmee kan het maatschappelijk werk u van dienst zijn?

·             Wat is er aan de hand?

·             Waar zit u mee?

 

Stressoren / oorzaken van problemen en klachten

·             Hoe komt dat?

·             Wie of wat veroorza(a)k(t)en dit probleem?

·             Wat is de aanleiding om nu hulp te zoeken?

·             Zijn er andere mensen betrokken bij de problemen? Wie hebben er nog

                  meer last van?

 

Beleving van de situatie

·             Hoeveel last heeft u van de situatie?

·             Hoe zwaar wegen deze problemen voor u?

 

Gevolgen voor het dagelijks functioneren

·             Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks leven?

·             Wat doet of laat u erdoor?

 

Probleemhantering

·             Wat hebt u (tot nu toe) gedaan om een oplossing te vinden?

·             Wat zou u nog meer kunnen proberen?

 

Hulpverleningsverleden

·             Heeft u eerder dit soort problemen gehad? Wat heeft u toen gedaan? Heeft

het geholpen? Hoe komt het dat het nu niet lukt?

·             Heeft u eerder hulpverlening gehad? (Maatschappelijk Werk, Riagg, Psy-Q,

      psychiatrie en dergelijke.) Is die hulpverlening afgesloten of onderbroken?

 

Compenserende omstandigheden

·             Wat hield u tot nu toe op de been?

·             Wat gaat er wel goed?

·             Waar bent u (heel) tevreden over?

 

Sociale steun

·             Bij wie kunt u terecht met uw problemen?

·             Welke mensen zijn u tot steun?

 [2]

Doelstellingen en behoeften

·             Wat zou u willen dat er nu gebeurde?

·             Hoe ziet uw leven er uit als deze problemen er niet meer zijn?

·             Wanneer wilt u dat bereikt hebben?

Extra vraagsuggesties (gericht op de lange termijn)

·             Wat vindt u belangrijke zaken om in uw leven te bereiken?

·             Hoe wilt u dat uw leven er over een paar jaar uitziet?

 

Verwachtingen en wensen van maatschappelijk werk

·             Wat verwacht u van het maatschappelijk werk?

·             Is dat ook datgene wat u nodig heeft om weer verder te kunnen?


[1]www.socialekaartrotterdam.info  

[2] www.socialekaartrotterdam.info