Организација спортских риболоваца Осаоница

35204 Багрдан, Тел: 063/633-966; Сајт/блог: http://osrosaonica.bagrdan.info

Твитер: https://twitter.com/osrosanica 

Такмичење за најуспешнијег члана у 2012.

Пријава

Име и презиме

Број чланске карте

Датум улова

Врста рибе

Датум улова

Тежина рибе

Дужина рбе

Име и презиме и број чланске карте првог сведока

Име и презиме и број чланске карте другог сведока

Прилози:

  1. Фотографија рибе
  2. Фотографија риболовца са упецаном рибом
  3. Изјава два сведока, чланова удружења,  о датуму улова, дужини и тежини уловљене рибе.

У Багрдану _________

Потпис