Departament d’Humanitats

 

  

Activitats Alternatives 2011-12

 

  

1r Trimestre

            1.1 Objectius generals

 

 

    

             1.2 Activitats del primer trimestre

 

        1.2.1.  Va de llibres

Aquesta activitat és la primera del curs. Convidem als alumnes a portar un llibre que els hagi agradat particularment. L’han d’explicar i si volen llegir un fragment. Aquesta activitat s’allarga treballant fonamentalment tres aspectes: distingir la informació de l’opinió i aprendre a citar un fragment (per establir la diferència entre una cita i la còpia corta-i-pega) i a citar un llibre quan es fa un treball. Mentre s’explica el llibre els alumnes prenen apunts i posen una nota al llibre. Quan acaba l’exposició fan preguntes. Finalment voten els dos llibres que més els hi ha agradat.

 

1.2.2.  Passeig

 

A partir de la lectura de un fragment de “Crónicas berlinesas” de Joseph Roth  es  demana als alumnes d’imaginar o recrear un passeig fet amb altres persones o sols on quedin reflectides tant les observacions com les sensacions o sentiments provocats per allò que ha cridat la seva atenció al llarg del “passeig”.

1.2.3.  Actualitat

L’apartat actualitat es centra en el coneixement del medi i els fets més immediats en el temps i l’espai. Es tracta de portar un article de diari presentar-lo i comentar-lo oralment davant la classe.

1.2.4.  El primer record de la meva vida

En aquest cas el text escollit és un fragment del “Petit Príncep” d’Antoine Saint-Exupéry. Es demana als alumnes de trobar un record significatiu i fer una redacció tenint en compte l’ortografia, la sintaxi i l’ordre del discurs treballats a les activitats anteriors.

1.2.5.  Ens agrada

Ens agrada és l’ultima activitat del primer trimestre. Poden treballar en grup (màxim 3 persones) o individualment. D’una banda des del punt de vista de l’expressió oral i escrita és una activitat de síntesi. D’altra banda vol ser una crida a la imaginació, la negociació i  la recerca. Els alumnes han de negociar amb les persones del seu grup per trobar un objectiu comú i d’altra banda han de completar la informació personal amb una petita recerca per completar i enriquir el tema escollit.

 

 

           

 

        1.3 Revistes 

Revista 1r A ESO 1r trimestre curs 2011-12

Revista 1r B ESO 1r trimestre curs 2011-12

 

Revista 1r C ESO 1r trimestre curs 2011-12

              Revista 1r D ESO 1r trimestre curs 2011-12

 


  

2n Trimestre

            2.1 Objectius del  segon trimestre

                

>  Reforçar i consolidar els objectius generals

>  Saber buscar informacions en pàgines web

>  Saber sel.leccionar les informacions principals

>  Saber tractar les informacions

>  Saber el.laborar un text seguint un model donat

>  Saber presentar oralment el treball realitzat

2.2 Activitats del segon trimestre

2.2.1. El.laboració d’un treball escollit segons els interessos de  l’alumnat

2.2.2. El.laboració d’una fitxa sobre una dona

2.2.3. El.laboració d’una fitxa sobre un personatge literari

2.2.4. Presentació oral dels treballs realitzats

2.2.5 Debat per tal d’escollir la dona més significativa pels alumnes del grup

… I els resultats de l’ activitat 3.2  per l’alumnat de primer d’ESO del curs 2011-12  han estat:

Gabrielle (Coco) Chanel

Valentina Vladimirovna Tereshkova

Isabel la Católica

Marie Salomea Skodowska Curie

Agnes Gonxha Bojaxhiu (Mare Teresa de Calcuta)

                  


Activitats Alternatives 2010-11

 

 

     Revista de 1r d'ESO:

            1. Objectius generals

 

 

            2. Activitats

 

1. Passeig/ El primer record de la meva vida

A partir de la lectura de un fragment de “Crónicas berlinesas” de Joseph Roth o de “El petit Príncep” d’Antoine de Saint-Exupéry es tractava d’adaptar el text a un passeig o un record personal particularment impactant.

2. El “dino”

A partir de un article de diari on s’explicava la descoberta d’un dinosauri particularment interesant después d’haber llegit i comentar l’esmentat article es tractava de fer la comprensió escrita a través de un dibuix que reflectís de la manera més fidel el text.

3. De fet és la primera activitat. Després de presentar el curs es convida els alumnes a venir el dia següent amb un llibre que els hagi agradat particularment.

L’han d’explicar i si volen llegir un fragment. Aquesta activitat s’allarga treballant fonalement tres aspectos: distinguir la informació de l’opinió i apendre a citar un fragment (per establir la diferència entre una cita i la còpia corta-i-pega) i a citar un llibre quan es fa un treball.

4. L’apartat actualitat es centra en el coneixement del medi i els fets més inmediats en el temps i l’espai. Es tracta de portar un article de diari presentar-lo i comentar-lo oralment devant la classe.

5. Imaginem és un apartat que treballa la imaginació i la expresió oral i escrita a partir de suports fonalment visuals i sonors.

 

 

3. Revistes 

Revista 1r B ESO 1r trimestre curs 2010-11

 

Revista 1r C ESO 1r trimestre curs 2010-11

Revista 1r D ESO 1r trimestre curs 2010-11