OB -- Næsby BK. er to væsentlige, men forskellige former for klubsamarbejde for Skovby GF.

OB. samarbejdet har været en realitet i Skovby GF., siden indgåelse af aftalen primo 2005.

Det har været et samarbejde med mange berøringsflader, hvor begge parter lukrerer af løbende aftaler både på og uden for banerne.

Skovby GF. blev den første nordfynske klub, der indgik i dette samarbejde som nr. 24.

Siden har OB fyldt rigtig meget i foreningen, ligesom det sportsligt har været muligt at kunne identificere et flagskib der har rødder helt ud til os i lokalforeningerne.

OB. samarbejdet er meget værdsat i Skovby GF., og noget vi forsøger at optimere konstant.

Næsby aftalen er indgået 1. februar 2011. En samarbejdsaftale der sikrer at det solide ungdomsarbejde i Skovby GF., får optimale forhold i fremtiden.

Sammen med klubberne Veflinge, Morud, Søhus/Stige, Korup og TPI vil Skovby GF., være de første i et nordfynsk samarbejde der på sigt vil rumme 10-12 klubber (se særskilt pressemeddelelse fra samarbejdet.)

 

Alle klubber herunder Næsby er en del af OB samarbejdet i Øens Hold, som i sidste ende også profiterer af denne platform, i et evt. videre sportsligt forløb af en talentfuld spiller.

Samarbejdet er målrettet afdelingerne U15, U17 og U19 drenge, samt U15 og U18 piger. De børn som har særlige fodboldtalent, meldes til dette samarbejde, samtidig med at de fastholdes i vor forening.

Under det sideløbende ophold i Næsby vurderes deres evner og efterfølgende anbefalinger drøftes klubber og forældre imellem.

Dette samarbejde støtter vi, af samme grunde som vi meldte ud omkring OB og Øens hold.

Det er helt naturligt at børn der udvikler sig som talenter har behov for udfordringer og bedømmelse. Dette kan de nu gøre i rammer hvor kompetencerne findes, samtidig med at vi som forening må glæde os over at have kvalificeret dem.

Det sikrer at vi får en god og bred fodbold i foreningen, og ingen skal ”evt. vende hjem”, for de har aldrig været rejst i forbindelse med vurderingerne.

Det der er mindst lige så vigtigt for Skovby GF., i dette samarbejde er det inspirationsmateriale der er adgang til via samarbejdet.

Der er nedsat styregruppe, og aftales løbende samarbejder på tværs af alle foreningerne i samarbejdet, således at man indbyrdes hjælper med at afstemme materiale og niveau.

Næsby aftalen adskiller sig fra OB aftalen ved at være tæt, fintmasket, og konkret omkring de behov og udfordringer samarbejdsklubberne har hver dag, og er derfor et rigtig godt supplement.

Ønskes der yderligere information vedr. hensigter, indhold af aftale mm., kan undertegnede kontaktes.

På foreningens vegne.

Formanden

bestyrelsen@skovbygf.dk 

    www.skovbygf.dk

     

     mail: bestyrelsen@skovbygf.dk – senior@skovbygf.dk – ungdom@skovbygf.dk – adhoc@skovbygf.dk