La Laura i en Joan investiguen la pissarra digital

1. Per què és tan important la recerca de na Laura i en Joan?

2. Dibuixa quines són les principals passes que han hagut de seguir per col·laborar en la recerca

3. Respon les qüestions següents sobre la recerca de na Laura i en Joan:

        a) Per què entrevisten nins i nines i observen el funcionament de la classe?

        b) Per què és tan important la participació ”involuntària” de la Paquita en la recerca?

        

        c) Quin et sembla què és el moment més emocionant de la recerca de’n Joan i na Laura? Per què?