AMICS DE LA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA I SOCIAL

FES-TE AMIC DE L’ASSOCIACIÓ:

Feu-nos arribar personalment o bé per correu electrònic ( amicspts@gmail.com ) aquesta fitxa:

DESITJO REBRE INFORMACIÓ :

SER SOCI COL.LABORADOR :

NOM I COGNOMS :

ADREÇA :

TELÈFONS DE CONTACTE :

CORREU ELECTRÒNIC :

VULL COL.LABORAR AMB L’ASSOCIACIÓ AMB UNA QUANTITAT DE :        euros

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SIGNAT :

GRÀCIES PER LA TEVA COL.LABORACIÓ!