GocKiemTien.Com

Hướng dẫn

Những dữ liệu đặc biệt cần chú ý khi nhập

DỮ LIỆU

Nhập đúng

Nhập sai

Giải thích

stowell anyjap

stowell, anyjap

> Dạng hình này có thể viết chữ thường hết, nó điều chấp nhận.

> Không nhập dấu “,

ginatia class

ginatia class:

> Dạng hình này có thể viết chữ thường hết, nó điều chấp nhận.

> Không nhập dấu “:

oftfork bohnlein

Nhập chữ thường toàn bộ và ko bỏ dấu gì cả.

oolloc here

oolloc here!

> Dạng hình này có thể viết chữ thường hết, nó điều chấp nhận.

> Không nhập dấu “!

stechi 609

stechi 60-9

> Dạng hình này có thể viết chữ thường hết, nó điều chấp nhận.

> Không nhập dấu “-

tiornali

Ko nhập cụm từ đầu vì nó là dạng công thức toán học.

ippole

Bỏ cụm từ đầu vì nó lật ngược chữ.

suptonds

Bỏ cụm từ đầu vì nó là công thức toán học

Nhập phím ESC để bỏ qua.

Dạng hình có chữ Latin hay chữ Nga thì nhấn phím ESC bỏ qua. Nếu cố gắng nhập sẽ bị khóa tài khoản.

znhm8a5

Nhập chữ thường.

fhyhc

Nhập chữ thường.

loguan I55

two bjectss

Nhập chữ thường.

MBDYC

Nhập chữ HOA cùng màu hồng.

TTHAA

Nhập chữ HOA

ygQC6E

Phân biệt chữ Hoa ,

chữ thường

pG2edsH

Dạng hình này thì buộc nhập đúng HOA thường.

Lzyd3r4B

Dạng hình này thì buộc nhập đúng HOA thường.

    nT7FMHFV

Nhập đúng HOA thường

FS2P

Nhập chữ HOA toàn bộ.

AgT3P8

Nhập đúng HOA thường

kerumcvq

Nhập chữ thường, chú ý chữ dính nhau

8

Dạng này thì ta nhập kết quả cộng của 2 và 6

146

Dạng này thì ta nhập kết quả cộng của 96 và 50

car

Nếu là hình ảnh thì cố gắng nhập đúng tên tiếng anh của nó, nếu bạn ko thể biết thì nhấn phím ESC bỏ qua.

cat

Nếu là hình ảnh thì cố gắng nhập đúng tên tiếng anh của nó, nếu bạn ko thể biết thì nhấn phím ESC bỏ qua.

monkey

Nếu là hình ảnh thì cố gắng nhập đúng tên tiếng anh của nó, nếu bạn ko thể biết thì nhấn phím ESC bỏ qua.

d6lfxklew

Dạng hình này thì nhập chữ thường toàn bộ và chú ý các chữ dễ nhầm lẫn là: L và V, G và 9

r2b6epexh6

Dạng hình này thì nhập chữ thường toàn bộ và chú ý các chữ dễ nhầm lẫn là: L và V, G và 9

46299
5283246264
3554464663

Dạng này chỉ nhập số

Theo vinacapcha