Reparatietarieven en voorwaarden 2018 voor Amstelland.

a.) Reparaties zijn uitsluitend á contant.

b.) Sonel kent 5 reparatietarieven onderverdeeld als volgt;

1. Garantie ( max. 36 maanden), is altijd kosteloos, ook het voorrijden**, tenzij er sprake is van moedwil, waterschade of andere schaden van buitenaf.

2. Goudservice, afgekort GS, deze wordt berekend over iedere reparatie aan een toestel die jonger dan 10 jaar is en tegen de goudservice prijs is aangeschaft bij Sonel

3. Goudservice-portable, op apparatuur jonger dan 10 jaar met een aanschafprijs van minder dan Eur. 500,-- en tegen goudservice gekocht bij Sonel; afgekort GSP.

4. Zilverservice, afgekort ZS, deze wordt berekend over iedere reparatie aan een toestel die wel door Sonel is geleverd, doch niet onder garantie of goudservice valt.

5. Normaalservice, afgekort NG, deze geldt voor elke reparatie aan apparatuur, welke niet door Sonel geleverd is.

c.) de tarieven zijn voor 2016 ;................GS       GSP         ZS          NG      

VOORRIJDEN incl. alg.kosten**.........0,--  15,--    40,--   50,--   

Algemene kosten (gebrachte reparaties)0,--   0,--    20,--   25,--   

Uurtarief............................25,--* 25,--    45,--   50,--   

Bezorgkosten..........................0,--   0,--    20,--   25,--   

* Bij GS wordt werkzaamheden als instellen (zomer en wintertijd), afstellen (jaarlijkse kanaalverandering van Ziggo ), controles (bv. kabeluitval), extra uitleg etc., niet als reparatie gezien en derhalve ook niet berekend.

** Voorrijkosten zijn exclusief eventuele parkeerkosten. Bij en na verhuizing wordt de extra afstand á euro 0,50/km berekend.

d.) Bij aanname van reparaties wordt een maximum afgesproken, tot waar we vrij zijn om te repareren zonder verder overleg. Becijferen we dat we dit overschrijden, volgt een prijsopgave. De plafonds zijn voor Plasma TV 120,--, Computer 100,--, LCD TV 100,--, KTV 100,--, video 100,--, audioapp. 100,--  , CD/DVD- afspeelapparatuur 100,-- en CD/DVD-opname- apparatuur 100 ,--.

Deze bedragen zijn exclusief voorrijden en/of terugbezorgen.

e.) Indien de cliënt afziet van de reparatie, wordt bij bedragen boven artikel d.) alleen het voorrijden of onderzoekskosten (zie art. f.))  en event. terugbezorgen berekend. Bij gevaar of teveel arbeid, brengen we dan het toestel niet in originele defecte staat terug.

f.) Indien het toestel niet bij Sonel betrokken is, worden de onderzoekskosten vooruit berekend;  Deze bedragen 25,=, voor LCD en Plasma-toestellen 30,-- en voor afstandsbedieningen, analoge zakradio's  of goedkope apparatuur 10,=. De kosten dienen vooruit contant voldaan te worden.

g.) Indien cliënt twee maanden na aangetekend schrijven naar de door hem opgegeven adres, waarin hij wordt verwittigd, dat zijn reparatie klaar staat, zijn reparatie niet ophaalt en betaald, wordt geacht, dat hij geen belangstelling voor zijn gerepareerd apparaat heeft en wordt dit apparaat verkocht. Van de opbrengst wordt de reparatie betaald en blijft het eventuele restant, na aftrek van kosten, ter besteding bij Sonel ter beschikking.

h.) Garantie op betaalde reparaties aan toestellen die jonger zijn dan 10 jaar, 6 maanden op de gebruikte onderdelen en 2 maanden op de verrichtte werkzaamheden.

Voor schoonmaken (van videokoppen en CD lasers ) kan geen garantie worden verleend.

Reeds 86 jaar een begrip van service en vakmanschap

Alle bedragen zijn in Euro en inclusief 21% omzetbelasting (B.T.W.)

Sonel v.o.f., Burg. Van Meetelenstraat 15 A, 1422 XP UITHOORN. Tel. 0297-526666. www.sonel.nl