Club d'Atletisme Baleària Diànium

Atletes de muntanya. Temporada 2012-13

 1. Tots els atletes de muntanya pagaran la quota del club. Les renovacions 50 € i els nous 60€. Els majors d'edat seran socis de ple dret.
 2. Els atletes de muntanya que vulguen estar també en la secció popular pagaran les dues quotes, amb 10€ de descompte.
 3. Tots els atletes de muntanya es comprometen a
 1. L’incompliment d’algun dels compromisos anteriors llevarà el dret a la percepció dels incentius que dóna el Club.
 2. Els atletes de muntanya nous rebran el següent material:
 1. Els atletes nous en les dues seccions (populars i muntanya) rebran el material de les dues seccions.
 2. Tots els atletes (antics i nous) del club rebran, a més a més, com a mínim
 1. Pel fet de ser socis del Club, els atletes tindran a més a més els següents avantatges:
 1. El Club pagarà la inscripció a totes les competicions de muntanya que tinguen lloc en la Marina Alta (Gegant de Pedra, Xàbia, Tres Tossals de Gata, etc) que tinguen lloc des de l'1 de setembre de 2012 fins al 31 d'agost de 2013, amb un màxim de 17 € per cursa, sempre que l'atleta ho demane amb l'antelació suficient, excepte les que tinguen caràcter benèfic, en les qual per la seua implicació, les pagaran els atletes que es vulguen inscriure. Les que valguen més de 17 €, les pagarà completament l’atleta. Quan el Club pague la inscripció, la participació serà obligatòria, llevat de causes de força major, que l’atleta haurà de justificar mitjançant un correu electrònic al Club. Per a demanar que el club faça la inscripció s’ha habilitat un fòrum en la web del club forum.cadianium.org
 2. El club pagarà els següents incentius per pòdiums absoluts en curses de muntanya (1r 50 €, 2n 30 €, 3r 20 €). D'acord amb el punt 3, serà imprescindible que l'atleta informe al club a temps per tal de poder elaborar la nota de premsa.
 3. Al final de la temporada, el Club donarà altres incentius extra als atletes tenint en compte el nombre de competicions en què hagen participat i hagen informat a temps al Club, d'acord amb les disponibilitats econòmiques.
 4. Per a donar-te d'alta: