Chapter 7

Stone 25

Asking about products ... and reacting

What is it made of?

Waar is het van gemaakt?

It's made of the very best materials.

Het is gemaakt van de allerbeste materialen.

It's made of carbon fibre and aluminium.

Het is gemaakt van koolstofvezel en aluminium.

It's made of wood.

Het is van hout gemaakt.

It's made of cotton.

Het is van katoen gemaakt.

How does it open?

Hoe gaat het open?

It opens at the touch of a button.

Je opent het door op een knop te drukken.

How does it close?

Hoe gaat het dicht?

You close it by pushing the handle down.

Je sluit het door het handvat omlaag te duwen.

How does it work?

Hoe werkt het?

It works on batteries.

Het werkt op batterijen.

How does it feel?

Hoe voelt het?

It feels soft and luxurious.

Het voelt zacht en weelderig.

What can you use it for?

Waar kun je het voor gebruiken?

You can use it for everyday cleaning.

Je kunt het gebruiken voor de dagelijkse schoonmaak.

You can use it to do a total body work out.

Je kunt het gebruiken om een complete work-out te doen.

You can use it to keep warm in winter.

Je kunt het gebruiken om warm te blijven in de winter.

You can use it when you're making dinner.

Je kunt het gebruiken wanneer je avondeten kookt.

What is the texture like?

Hoe is de textuur?

Fake ice cream is smooth like clay.

Namaakijs is zo glad als klei.

It's rough like sand paper.

Het is zo ruw als schuurpapier.

It feels hairy like a dog's fur.

Het voelt zo harig als de vacht van een hond.

In what colours does it come?

In welke kleuren is het verkrijgbaar?

The colours are red, yellow and blue.

De kleuren zijn rood, geel en blauw.


Stone 26

Advertising products

If you buy two, the second one is half-price!

Als je er twee koopt, is de tweede voor de helft van de prijs!

If you can't see the difference, we will give you your money back.

Als u het verschil niet kunt zien, geven wij u uw geld terug.

If you are the first caller, you pay half the price!

Als je de eerste beller bent, betaal je de helft van de prijs!

Hurry!

Haast u!

Buy now! Pay later!

Koop nu! Betaal later!

Last chance!

Laatste kans!

Limited time offer!

Tijdelijke aanbieding!

Buy one, get one free!

Twee halen, één betalen!

Call now, and get a discount! Save 89% off the normal price.

Bel nu, en u krijgt korting! Bespaar 89% van de normale prijs.

You've never felt anything like it.

U hebt nog nooit zoiets gevoeld.

This is the best product you've ever seen.

Dit is het beste product dat u ooit gezien hebt.

Stone 27

Asking for customer service ... and reacting

Can I speak to the manager, please?

Kan ik de bedrijfsleider spreken alstublieft?

Yes, you can. Just a minute please.

Ja, dat kan. Een ogenblik alstublieft.

Can I speak to an executive, please?

Kan ik een leidinggevende spreken alstublieft?

Yes, you can. I'll get him for you.

Ja, dat kan. Ik ga hem voor u halen.

Can I speak to your boss, please?

Kan ik uw chef spreken alstublieft?

Yes, you can. She's in her office.

Ja, dat kan. Ze zit op haar kantoor.

No, I'm sorry. He's not in at the moment.

Nee, het spijt me. Hij is er op dit moment niet.

No, I'm sorry. She can't be disturbed now.

Nee, het spijt me. Zij kan op dit moment niet gestoord worden.

No, I'm sorry. Maybe I can help you?

Nee, het spijt me. Misschien kan ik u helpen?

I'd like to exchange this, it doesn't fit.

Ik wil dit graag ruilen, het past niet.

Let me see what I can do for you.

Ik ga kijken wat ik voor u kan doen.

I'd like to return this sweater.

Ik wil deze trui graag terugbrengen.

Can I see your receipt please?

Mag ik uw kassabon zien alstublieft?

I'd like a refund.

Ik wil graag mijn geld terug.

I'm sorry, but the guarantee has expired.

Het spijt me, maar de garantietermijn is verlopen.

I'd like my money back, please.

Ik wil graag mijn geld terug alstublieft.

I can't give you your money back.

Ik kan u uw geld niet teruggeven.

I didn't get my money's worth.

Ik heb geen waar voor mijn geld gekregen.

I'm sorry to hear that.

Het spijt mij dat te horen.

I didn't get the product I ordered.

Ik heb niet het artikel gekregen dat ik besteld had.

I'm afraid there's nothing I can do for you.

Ik ben bang dat ik niets voor u kan doen.

I didn't get the free gift.

Ik heb het gratis geschenk niet gekregen.

It's not our fault.

Het is niet onze schuld.


Stone 28

Asking about availability ... and reacting

Does it come in size 12?

Is dit verkrijgbaar in maat 12?

Yes, it does.

Ja.

Does it come in blue as well?

Is deze er ook in ‘t blauw?

No, it doesn't.

Nee.

Does it come in any other colours?

Is dit er ook in andere kleuren?

Does it come in small?

Is deze verkrijgbaar in small?

Does it come in medium?

Is deze verkrijgbaar in medium?

Does it come in large?

Is deze verkrijgbaar in large?

Do you have any bigger ones?

Heeft u ook grotere exemplaren?

I'm not sure.

Dat weet ik niet zeker.

Do you know any similar items?

Weet u artikelen die hier op lijken?

I'll ask someone else.

Ik zal 't aan iemand anders vragen.

Do you sell any other products?

Verkoopt u ook andere producten?

How many are in stock?

Hoeveel zijn er op voorraad?

Not a lot, I'm afraid. We only have three pairs left.

Niet veel, ben ik bang. We hebben nog maar drie paar.

Can I buy it online?

Kan ik het via het internet kopen?

No, some products have to be ordered in the shop.

Nee, sommige artikelen moeten in de winkel besteld worden.

Could you put one aside for me, please?

Zou u er één voor mij apart kunnen leggen, alstublieft?

Of course we can. When will you pick it up?

Natuurlijk kan dat. Wanneer wilt u het komen ophalen?

I'm here for those boots from the ad.

Ik kom voor die laarzen uit de advertentie.

I'm sorry, we're sold out. We only had a few.

Het spijt me, die zijn uitverkocht. We hadden er maar een paar.

1

© Noordhoff Uitgevers bv