(vytáhnuto z google cache)

Návod

P o p i s    h l a v n í c h    p o s t a v    v e    h ř e

Cardhalia - popis postav

Silandra

 

Zvláštní vlastnosti: bonus k boji proti lidem (bandité, rytíři atp.)

 

        Silandra je silná bojovnice, jejíž kořeny sahají do královského rodu. Její praotec byl vzdáleným královým bratrancem, ale kvůli sporům o prázdný trůn to nikdy neměla lehké. Silandra byla učena velkými mistry magie i boje, její otec ji dobře připravil na život. Její matka zemřela nemocí, když tuhá zima přinášela zlé zprávy ze severu. Orkové přitáhnou na Greydor a poteče rudá krev. V bitvě skolila mnoho nepřátel, její otec však zahynul. Stala se baronkou a kapitánkou Greydorské gardy. Nyní čeká na příležitost v síních, které kdysi patřily její rodině.

 


 

Torgan

 

        

Zvláštní vlastnosti: bonus k boji proti orkům, alkohol mu zvyšuje sílu v boji

 

        Torgan je válečník z vesnice poblíž Křivolin. Je strážcem barona, který spravuje vládní záležitosti ve vesnici. Mezi jeho největší lásky patří alkohol a zabíjení orků. Pokud z Křivolin nějací sestoupí, v úprku se děsí Torganovy síly. Jeho inteligence není vysoká, dokáže však účtovat zbraněmi.

 


 

Linx

 

Zvláštní vlastnosti: zvláštní odolnost magie smrti, neschopnost používat helmy brnění a štíty, učí se pomaleji

 

        Linx patří mezi osvícené, je to velmi znalý kouzelník, který své studium zasvětil magii, díky které se stal uznávaným v celém Pohoří. Jeho kouzla skolila již mnoho nepřátel a vyléčila mnoho nemocí. Stále však pátrá po svém osudu. Jeho původ je zahalen mlhou, ani on sám neví, jak přišel na svět. Žije v nejistotě ze sebe sama, z vlastního strachu a pochopení. Magie je pro něj vším.

 


 

Viona

 

Zvláštní vlastnosti: zvyšuje účinnost všech lektvarů v družině

 

        Lid Šemědů je odvážný a silný. Jeho příslušníci jsou obávanými mezi stíny a zlými bytostmi. Viona není vyjímkou. Narodila se v Šemědské osadě v lesích na východě, kde ji její lid učil božskému umění. Po smrti svých rodičů odešla mezi lidi, ale do společnosti se jí zapojit nepodařilo. Zůstala sama, vyhoštěna. Žije v dřevěném domku uprostřed skal a lesíků východních plání. Sbírá byliny a vaří lektvary pro pocestné. Kdo ví, s jakými bohy umí mluvit, když se stíny noci kradou do trav a meditační dým se line z mosazných kotlů...

 


 

Sha-Do-Buota

 

        

Zvláštní vlastnosti: není schopen jakkoliv kouzlit, odmítá kouzelné hůlky, učí se pomaleji, jemný postih k OC

 

        Jižní pláně a pouště jsou domovem primitivních kmenů, které se oddělily od lidí ještě před setkáním s bohy. Nevědí o jejich přítomnosti, mají svá vlastní božstva, kterým přivádějí krvavé oběti. Každý lovec těchto kmenů musí sníst srdce orka, aby do něho vstoupila jeho síla. Sha-Do-Buota je velmi silným válečníkem a vůdcem kmene. Oddíly orků se ho obávají, málokdo z nich si z bitvy s ním neodnesl zranění. Málokdo z nich se z bitvy s ním vůbec vrátil. Sha-Do-Buota je muž savany, vítr o něm zpívá a zem se pod ním chvěje.

 


 

Mono

 

        

Zvláštní vlastnosti: bonus k boji proti zvířatům a orkům, bonus k boji s tyčemi

 

        Původ Mony je obestřen tajemstvím, ale prý ji vychovali vlci. Daleko na východě, kde příroda je silnější a kde vládne zvěř vlastní říši, zrodila se Mona. Její síla je ve hbitosti a chytrosti šelmy, tmavé oči hoří bojovností a nehty připomínající drápy se dovedou pevně zarýt do masa. Její říše je napadána nepřáteli jak ze strany orků, tak ze strany lidí. Její les je však její domov a ten brání až do posledního výdechu. Lidé se jí bojí, orkové se ji snaží ulovit. Díky ní padlo mnoho z jejich rodu a nenávist žene jejich kroky proti ní. Osudem bojovnice z lesa však není smrt orčí šavlí.

 


 

Halsa Miro

 

        

Zvláštní vlastnosti: bonus k boji proti banditům, bonus k boji s luky a vrhacími zbraněmi

 

        Život Šemědů je plný duchovních rituálů a rozmlouvání s bohy. Ne každý z nich je však stejný. Občas se mezi nimi objeví jedinec, který se nesmíří s klidným životem a vydá se do pustiny, aby zažil dobrodružství. Halsa odešla do divočiny, kde se z ní časem stala výborná stopařka s nebezpečnými schopnostmi. Mnoho banditů, lotrů a orků již spatřilo bránu smrti s jejím glejtem. Zlodějské gildy se snaží vyřešit záhadu Halsy, ale jen málo z nich ji skutečně spatřilo. A ti, kdo ji spatřili natolik, aby mohli podat cenné informace, zemřeli s šípem v hrdle.

 


 

Goldar

 

 

 

        Goldar patří mezi Šemědy, ale celý svůj život prožil mezi lidmi. Byl vychováván mudrcem, který byl zabit jedním nepodařeným experimentem s magií, proto dlouhou část svého života ztrávil jako sirotek. Jediný způsob obživy pro něj byla zlodějina. Ač v magii není tím, kdo zaostává, s pevným lukem a sadou paklíčů může být velmi nebezpečný. Kolektivní práci ve družině příliš nevěří, raději jedná na vlastní pěst. Pomocí svých magických dovedností je schopen léčit zranění a snáze procházet temnými místy.

 


 

Anamis

 

        

Zvláštní vlastnosti: permanentně pod vlivem požehnání, není jakkoliv schopna zlodějství, bonus k boji proti nemrtvým

 

        Když člověk obětuje život své víře a svému bohu, možná se s ním stane něco, co jej odliší od ostatních. Bohové si hledí svých řeholníků a propůjčují jim část své moci. Činy těchto požehnaných pak mají vyšší dopad. Síla těchto lidí je staví před nebezpečné, ale důležité úkoly, které konají buď velké dobro nebo velké zlo. Anamis je jednou z bojovnic, které pokořily stíny ve hvozdech na západě. Tehdy se její duše střetla s překážkou, kterou nedokázala překročit. Nyní bloudí krajem a ve stínu svého boha hledá odplatu za čin, který byl proveden již strašně dávno...

 


 

Badsales

 

        

Zvláštní vlastnosti: bonus k boji se sekerou, postih k boji s jinými zbraněmi, odmítá střelné zbraně

 

        Daleko na severu, kde mapy přestávají být kresleny a kde vládne ledový vítr a sněhové bouře, žije lid odolných a velmi silných barbarů. Jsou to předkové dnešních lidí a Šemědů, byť se to nemusí zdát. Jejich inteligence není příliš vysoká, ale dobře chápou, že na světě existují jiné síly, než jsou oni sami. Uctívají silná a krvelačná zvířata a přivádějí jim cenné oběti. Z jejich rodu pocházejí ty nejkvalitnější zbraně, které nikdo z lidí nedokáže ukovat lépe. Dnes jich zbylo jen pár, mocní jižané je často vyhledávají a odvádějí do otroctví. To je osud, který podkal i Badsalese.

 


 

Tilo Sarkas

 

Zvláštní vlastnosti: do začátku přinese více peněz, bonusy k cenám v obchodech

 

        Tilo je synem bohatého kupce z daleké Athkatly na západě. Jeho život je složen z péče o obchod a o plnění smluv. Nikdy nepátral po dobrodružství nebo schopnostech magie či boje, když ho však jednou v temných uličkách přepadli lupiči, zjistil, že se bude potřebovat naučit chránit. I když jeho otec z něj chce mít svého nástupce, on hoří po dovednosti bránit své zájmy. Existuje mnoho zbraní na tomto světě, ale jedna je přemůže všechny. Zlato. Tilo dobře pochopil jeho význam a naučil se s nimi manipulovat. Ač jeho obchody nejsou vždy čisté, dovede z nich vytěžit maximum.