Privacybeleid

Inleiding 

Perceptum B.V. (hierna: Perceptum) hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van gebruikers en bezoekers van video.khanacademie.nl (hierna: de Website). De informatie die door Perceptum over jou wordt verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Perceptum houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de Website deel je met Perceptum persoonlijke gegevens (hierna: persoonsgegevens).Denk hierbij aan je naam, e-mail adres of misschien zelfs een foto van jezelf. Wanneer je inlogt op de Website gebruik je jouw Google- of Facebook account. Je deelt dan jouw e-mailadres, of Facebook ID met Perceptum. Daarnaast houdt Perceptum gegevens over jouw voortgang op de Website bij. En het kan zijn dat je zelf gegevens aan je profiel hebt toegevoegd, zoals een foto. Wanneer je deze gegevens met de Website deelt ga je ermee akkoord dat Perceptum deze persoonsgegevens gebruikt en opslaat. Wanneer je inlogt op de Website ben je voor Perceptum niet meer anoniem. Deze persoonsgegevens worden door Perceptum op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Perceptum zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast zal Perceptum de gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, tenzij Perceptum daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.  

Coaches

Wanneer jij een andere gebruiker tot jouw coach maakt, stem je ermee in dat deze persoon toegang heeft tot jouw gestelde en behaalde doelen, jouw voortgang en andere informatie over jou gebruik van de website. Je kunt een coach op elk moment weer verwijderen waardoor deze persoon geen toegang meer heeft tot jouw gegevens.

Verwerkte gegevens 

Via de Website verzamelt en verwerkt Perceptum de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doeleinden verwerking 

De persoonsgegevens die je aan Perceptum verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Perceptum bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.  

Cookies 

Perceptum maakt op de Website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar jouw browser (zoals chrome, Firefox of Internet Explorer) stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gebruik van deze cookies is nodig om het mogelijk te maken op de Website te kunnen inloggen. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door Perceptum niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan je computer of de bestanden op je computer. Wanneer je bezwaar hebt tegen de plaatsing van cookies, kun je dit aangeven in de instellingen van je browser. Dit kan echter jouw gebruik van sommige onderdelen van de website in de weg staan zoals inloggen.

Google Analytics 

Op de Website maakt Perceptum gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  

Wijzigingen

Perceptum behoudt zich het recht voor het privacybeleid van de Website te wijzigen. Wanneer wij het privacybeleid wijzigen zullen we je hierover via de blog op de Website informeren. Wij adviseren je daarnaast ook om periodiek het privacybeleid door te nemen.