Chapter 8

Stone 29

Asking about sports … and reacting

Do players get hurt playing rugby?

Raken spelers gewond tijdens het spelen van rugby?

Yes, they do.

Ja.

Do they play it in a team?

Spelen ze het in een team?

No, they don't.

Nee.

Do you use a ball in that game?

Gebruik je een bal in dat spel?

Yes, we do.

Ja.

How often does your team practise?

Hoe vaak oefent jullie team?

They practise twice a week.

Ze trainen twee keer per week.

When do they play a match?

Wanneer spelen ze een wedstrijd?

They play every Thursday.

Ze spelen elke donderdag.

What equipment do you need for badminton?

Welke uitrusting heb je nodig voor badminton?

You need two rackets and a shuttlecock.

Je hebt twee rackets en een shuttle nodig.

When is the last practice?

Wanneer is de laatste training?

It's February 22nd.

Het is op 22 februari.

Who checks the rules?

Wie let op de regels?

The referee checks the rules.

De scheidsrechter let op de regels.

Stone 30

Talking about sports rules

In Formula One drivers have to wear special helmets.

Formule Eén coureurs moeten speciale helmen dragen.

A swimmer has to wear goggles.

Een zwemmer moet een zwembril dragen.

You have to wait for a signal from the referee before you take a penalty.

Je moet wachten op een signaal van de scheidsrechter voordat je een strafschop neemt.

Stand still before you start skating.

Sta stil voordat je begint met schaatsen.

Don't touch the ball with your hands.

Raak de bal niet aan met je handen.

Pass the ball three times before scoring.

Speel de bal drie keer over voordat je scoort.

Clean the changing room after the match.

Maak de kleedkamer schoon na de wedstrijd.

Don't argue with the referee.

Spreek de scheidsrechter niet tegen.


Stone 31

Giving sports facts

The Winter Olympic Games start in Vancouver on February 12th 2010.

De Olympische Winterspelen beginnen op 12 februari 2010 in Vancouver.

The Summer Olympic Games are in London from 27th July in 2012.

De Olympische Zomerspelen worden gehouden in Londen vanaf 27 juli in 2012.

The opening ceremony begins at eight pm.

De openingsceremonie begint om acht uur.

The match starts in ten minutes.

De wedstrijd begint over tien minuten.

Scott Speed came third in the finals last week.

Scott Speed werd derde in de finale vorige week.

Robert Burnes scored his golden goal in the finals last week.

Robert Burnes scoorde zijn gouden doelpunt in de finale van vorige week.

His grandfather saw the Olympic Games in Athens in 2004.

Zijn opa zag de Olympische Spelen in Athene in 2004.

Stone 32

Telling the time

What time is it? It's five o'clock.

Hoe laat is het? Het is vijf uur.

What's the time, please? It's ten to one.

Hoe laat is het alstublieft? Het is tien voor één.

What time is it? It's two minutes past six.

Hoe laat is het? Het is twee minuten over zes.

What's the time, please? It's a quarter past nine.

Hoe laat is het, alstublieft? Het is kwart over negen.

What time is it? It's quarter past nine.

Hoe laat is het? Het is kwart over negen.

What's the time, please? It's a quarter to four.

Hoe laat is het, alstublieft? Het is kwart voor vier.

What time is it? It's quarter to four.

Hoe laat is het? Het is kwart voor vier.

What's the time, please? It's twenty past eleven.

Hoe laat is het, alstublieft? Het is tien voor half twaalf.

What time is it? It's one minute to eight.

Hoe laat is het? Het is één minuut voor acht.

What's the time, please? It's twenty-six past three.

Hoe laat is het, alstublieft? Het is vier minuten voor half vier.

What time is it? It's half past seven.

Hoe laat is het? Het is half acht.

What's the time, please? It's twenty-five to five.

Hoe laat is het, alstublieft? Het is vijf over half vijf.

What time is it? It's 12.40 am.

Hoe laat is het? Het is twintig voor een 's nachts.

What's the time, please? It's 2.25 pm.

Kunt u me vertellen hoe laat het is? Het is vijf voor half drie 's middags.

1

© Noordhoff Uitgevers bv