ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Είμαστε οι Αγανακτισμένοι του Λευκού Πύργου. Είμαστε Αγανακτισμένοι από μια Πολιτεία που μας πετά στο περιθώριο. Είμαστε Αγανακτισμένοι από την Πολιτική της χώρας μας στα άτομα με αναπηρία.  Έλλειψη Προσωπικού, έλλειψη Σχολείων, κόψιμο Επιδομάτων και Παροχών, Κοινωνικός Ρατσισμός. Μα πάνω απ’όλα έλλειψη ευαισθητοποίησης, συνειδητοποίησης των αναγκών και προώθησης βελτίωσης της ζωής των ατόμων με αναπηρία. Οι εργαζόμενοι σε χώρους αναπηρίας αντιμετωπίζουν επίσης πολλά προβλήματα: συμβάσεις ομηρίας, άσχημες συνθήκες εργασίας λόγω ελλείψεων προσωπικού, καθυστερήσεις πληρωμών και απολύσεις.

Οι Αγανακτισμένοι του Λευκού Πύργου καθημερινά από τις 6:00 μ.μ. πραγματοποιούν λαϊκή συνέλευση.

Απο αυτήν την συνέλευση δεν χρειάζετα να λείπει κανείς!  Η ομάδα αναπηρίας των αγανακτισμένων του Λευκού Πύργου ανέλαβε να φτιάξει έναν χώρο προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία και κάθε πολίτη με προβλήματα μετακίνησης   ( μητέρες με καρότσια, ηλικιωμένοι ). Είμαστε καθημερινά εκεί από τις 6:00μ.μ.

Καλούμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία , τις οικογένειές τους, τους συλλόγους και τα σωματεία ατόμων με αναπηρίες , τους εργαζομένους σε χώρους αναπηρίας και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη να έρθει στην συνέλευση των αγανακτισμένων του Λευκού Πύργου για να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να αποφασίσουμε την δράση μας αμεσοδημοκρατικά.

Επίσης στα πλαίσια μιας προσπάθειας καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι χώροι αναπηρίας, σας ζητούμε να καταγράψτε όποια ζητήματα σας απασχολούν και τις προτάσεις σας για να παρουσιαστούν στην συνέλευση.

 Για Επικοινωνία: Μαρία Παπαδοπούλου 6936754286 aaiirraamm@gmail.com

 Για αποστολή κειμένων κ.λ.π. : Οικονόμου Ανθή 6977419100 oikonomou.anthi@gmail.com