ตารางเวลาการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

                            โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

คาบที่

เวลาเรียน

1

08.25 - 09.20

2

09.20 - 10.15

3

10.15 - 11.10

4

11.10 - 12.05

5

12.05 - 13.00

6

13.00 - 13.55

7

13.55 - 14.50

8

14.50 - 15.45

9

15.45 - 16.40

10

16.40 - 17.00